test limba germana

Pe nemțește spus, îți pute gura = Auf Deutsch gesagt: Du stinkst aus dem Mund. Pronunție = auf doici ghezagt : du știnkst aus dem mund

Camera puțea a tutun = Das Zimmer stank nach Tabak. = pronunție = das țimăr ștang nah tabak

Depozitele de gunoi put chiar și la mai mulți km distanță = Deponien stinken noch in mehreren Kilometern Entfernung entsetzlich.= pronunție = deponirăn știkăn noh in mererăn kilometărn entfernung

Peștele pute mai întâi la cap = Der Fisch stinkt zuerst am Kopf. = pronunție = Der fiș știnkt țuerst am kopf

„Soluția” ce îndepărtează lacul de unghii pute frumos. = Der Nagellackentferner stinkt ganz schön. = pronunție = Der nagăl-lakăn-entfernăr știnkt ganț șeon

Întreaga afacere pute până la cer = Die ganze Affäre stinkt zum Himmel. = pronunție = di ganțe afere știkt țum himăl

Aceste șosete murdare put = Diese schmutzigen Socken stinken. = pronunție = dize șmuțigăn zokăn știnkăn

Tu puți a kk = Du stinkst nach Scheiße. = pronunție = du știnks nah șaise

A puțit în casă = Es stank im Haus. = pronunție = es ștank im haus

Pute aici înăuntru = Es stinkt hier drin. = pronunție = es știkt hir drin

Flatulențele sonore nu put dar cele incete , put îngrozitor = Laute Fürze stinken nicht, leise aber fürchterlich. = pronunție laute fiurțe știnkăn niht laize abăr fiurtărlih

Respirația lui puțea a alcool = Sein Atem stinkt nach Alkohol. = pronunție = zain atăm știnkt nah alkool

Haina lui încă mai pute = Seine Kleidung stinkt immer noch.= pronunție = zaine klaidung știnkt noh

Care combustibil pute mai tare? = Welcher Treibstoff stinkt am meisten?
*
STINKEN = A PUȚI
*
Prezent
*

Eu put = ich stinke = pronunție = ih știnke
Tu puți = du stinkst = pronunție = du știnkst
El pute = er stinkt = pronunție = er știnkt
noi puțim = wir stinken = pronunție = vir știnkăn
Voi puțiți = ihr stinkt = pronunție = ir știnkt
Ei ele, put = sie stinken = pronunție = zi știnkăn
*
Perfectul compus
*

Eu am puțit = ich habe gestunken = pronunție = ih habe gheștunkăn
Tu ai puțit = du hast gestunken = pronunție = du hast gheștunkăn
El a puțit = er hat gestunken = pronunție = er hat gheștunkăn
Noi am puțit = wir haben gestunken = pronunție = vir habăn gheștunkăn
Voi ați puțit = ihr habt gestunken = pronunție = ir habt gheștunkăn
Ei ele au puțit = sie haben gestunken = pronunție = zi habăn gheștunkăn
*
Imperfect
*

Eu puțeam = ich stank = pronunție = ih ștank
Tu puțeai = du stankst = pronunție = du ștankst
El puțea = er stank = pronunție = er ștank
Noi puțeam = wir stanken = pronunție = vir ștankăn
Voi puțeați = ihr stankt = pronunție = ir ștankt
Ei ele puțeau = sie stanken = pronunție = zi ștankăn
*
Mai mult ca perfect
*

Eu puțisem = ich hatte gestunken = pronunție = ih hate gheștunkăn
Tu puțiseși = du hattest gestunken = pronunție = du hatăst gheștunkăn
El puțise = er hatte gestunken = pronunție = er hate gheștunkăn
Noi puțiserăm = wir hatten gestunken = pronunție = vir hatăn gheștunkăn
Voi puțiserăți = ihr hattet gestunken = pronunție = ir hatăt gheștunkăn
Ei ele puțiseră = sie hatten gestunken = pronunție = zi hatăn gheștunkăn
*
Viitor
*

Eu voi puți = ich werde stinken = pronunție = ih verde știnkăn
Tu vei puți = du wirst stinken = pronunție = du virst știnkăn
El va puți = er wird stinken = pronunție = er vird știnkăn
Noi vom puți = wir werden stinken = pronunție = vir verdăn știnkăn
Voi veți puți = ihr werdet stinken = pronunție = ir verdăt știnkăn
Ei ele vor puți = sie werden stinken = pronunție = zi verdăn știnkăn
*
Condițional prezent
*

Eu aș puți = ich würde stinken = pronunție = ih viurde știnkăn
Tu ai puți = du würdest stinken = pronunție = du viurdăst știnkăn
El ar puți = er würde stinken = pronunție = er viurde știnkăn
Noi am puți = wir würden stinken = pronunție = vir viurdăn știnkăn
Voi ați puți = ihr würdet stinken = pronunție = ir viurdăt știnkăn
Ei ele ar puți = sie würden stinken = pronunție = zi viurdăn știnkăn
*
Condițional trecut
*

Eu aș fi puțit = ich würde gestunken haben = pronunție = ih viurde gheștunkăn habăn
Tu ai fi puțit = du würdest gestunken haben = pronunție = du viurdăst gheștunkăn habăn
El ar fi puțit = er würde gestunken haben = pronunție = er viurde gheștunkăn habăn
Noi am fi puțit = wir würden gestunken haben = pronunție = vir viurdăn gheștunkăn habăn
Voi ați fi puțit = ihr würdet gestunken haben = pronunție = ir viurdăt gheștunkăn habăn
Ei ele ar fi puțit = sie würden gestunken haben = pronunție = zi viurdăn gheștunkăn habăn