test limba germana

Orice sens parental este lipsit de putere (acolo) unde lipsesc copiii = Aller Vatersinn ist ohne Macht, wo der Kindersinn mangelt. = pronunție = Aler fatărzin ist one maht , vo der kindărzin mangălt

Explicația ta este lipsită de „concretență” (lipsită de ceva concret) = Deiner Erklärung mangelt es an Konkretheit. = pronunție = dainăr erklerung mangălt es an konkrethait

Tânărul inginer era lipsit de experiență = Dem jungen Ingenieur mangelte es an Erfahrung. = pronunție = dem iungăn injenior mangălte es an erfarung

Bărbatului îi lipseau sentimentele umane cum ar fi sentimental compasiunii = Dem Mann mangelte es an menschlichen Gefühlen wie Mitleid = pronunție = dem man mangălte es an mencilihăn ghefiule vi mitlaid

Acestui material îi lipsește elasticitatea = Diesem Material mangelt es an Elastizität. = pronunție = dizăm material mangălt es an elastițitet

Acestei organizații îi lipsește unitatea = Dieser Organisation mangelt es an Einheit. = pronunție = dizăr organizațion mangălt es an ainhait

Unui scriitor nu-I lipsesc niciodată criticii = Einem Schriftsteller mangelt es nie an Kritikern.= pronunție = ainăm șriftștelăr mangălt es ni an kritikărn

Unele părți ale poveștii sunt lipsite de (ceva preluat) din viața reală = Einigen Teilen der Geschichte mangelt es an echtem Leben.= pronunție = ainigăn tailăn der gheșihte mangălt es an ehtăm leibăn

Este discuția (în care se vorbește) despre ceea ce lipsește = Es ist die Rede davon, woran es mangelt.= pronunție = es ist di rede dafon, voran es mangălt

Lui îi lipsește, în mod fatal raționamentul logic = Es mangelt ihm in fataler Weise an logischem Denkvermögen. = pronunție = es mangălt im in fatalăr vaize , an loghișăm denk-făr-meo-găn

Familia ei nu este lipsită de problem = In ihrer Familie mangelt es nicht an Problemen. = pronunție = im irără familie , mangălt es niht an problemăn

În India lipsesc în prezent produsele alimentare = In Indien mangelt es derzeit an Lebensmitteln. = pronunție = in Indien mangălt es derțait an leibăns-mităln

Mariei îi lipsește simpatia = Mary mangelt es an Anteilnahme. = pronunție Mari mangălt es an antailname

Nimic lipsit de justiție , poate fi moral = Nichts, dem Gerechtigkeit mangelt, kann moralisch sein. = pronunție = nihț dem gherehtigkait mangălt , kan moraliș zain

A fi lipsit de ceva, a-i lipsi ceva cuiva = mangeln = pronunție = mangăln +an / Dativ
*
NOTĂ* Traducerea conjugării verbului este făcută în concordanță cu înțelesul verbului din limba germană, dar nu potrivit regulii de conjugare din limba română
*

Prezent
*

Mie îmi lipsește = ich mangle = pronunție = ih mangle
Ție îți lipsește = du mangelst = pronunție = du mangălst
Lui îi lipsește = er mangelt = pronunție = er mangălt
Nouă ne lipsește = wir mangeln = pronunție = vir mangăln
Vouă vă lipsește = ihr mangelt = pronunție = ir mangălt
Lor le lipsește = sie mangeln = pronunție = zi mangăln

*
Perfectul compus

*

Mie mi-a lipsit = ich habe gemangelt = pronunție = ih habe ghemangălt
Ție ți-a lipsit = du hast gemangelt = pronunție = du hast ghemangălt
Lui i-a lipsit = er hat gemangelt = pronunție = er hat ghemangălt
Nouă ne-a lipsit = wir haben gemangelt = pronunție = vir habăn ghemangălt
Vouă v-a lipsit = ihr habt gemangelt = pronunție = ir habt ghemangălt
Lor le-a lipsit = sie haben gemangelt = pronunție = zi habăn ghemangălt

*

Imperfect

*

Mie îmi lipsea = ich mangelte = pronunție = ih mangălte
Ție îți lipsea = du mangeltest = pronunție = du mangăltăst
Lui îi lipsea = er mangelte = pronunție = er mangălte
Nouă ne lipsea = wir mangelten = pronunție = vir mangăltăn
Vouă vă lipsea = ihr mangeltet = pronunție = ir mangăltăt
Lor le lipsea = sie mangelten = pronunție = zi mangăltăn

*
Mai mult ca perfect

*

Mie îmi lipsise = ich hatte gemangelt = pronunție = ih hate ghemangălt
Ție îți lipsise = du hattest gemangelt = pronunție = du hatăst ghemangălt
Lui îi lipsise = er hatte gemangelt = pronunție = er hate ghemangălt
Nouă ne lipsise = wir hatten gemangelt = pronunție = vir hatăn ghemangălt
Vouă vă lipsise = ihr hattet gemangelt = pronunție = ir hatăt ghemangălt
Lor le lipsise = sie hatten gemangelt = pronunție = zi hatăn ghemangălt

*
Viitor
*

Mie îmi va lipsi = ich werde mangeln = pronunție = ih verde mangăln
Ție îți va lipsi = du wirst mangeln = pronunție = du virst mangăln
Lui îi va lipsi = er wird mangeln = pronunție = er vird mangăln
Nouă ne va lipsi = wir werden mangeln = pronunție = vir verdăn mangăln
Vouă vă va lipsi = ihr werdet mangeln = pronunție = ir verdăt mangăln
Lor le vor lipsi = sie werden mangeln = pronunție = zi verdăn mangăln
*
Condițional prezent
*

Mie mi-ar lipsi = ich würde mangeln = pronunție = ih viurde mangăln
Ție ți-ar lipsi = du würdest mangeln = pronunție = du viurdăst mangăln
Lui i-ar lipsi = er würde mangeln = pronunție = er viurde mangăln
Nouă ne-ar lipsi = wir würden mangeln = pronunție = vir viurdăn mangăln
Vouă v-ar lipsi = ihr würdet mangeln = pronunție = ir viurdăt mangăln
Lor le-ar lipsi = sie würden mangeln = pronunție = zi viurdăn mangăln

Condițional trecut (perfect)
*

Mie mi-ar fi lipsit = ich würde gemangelt haben = pronunție = ih viurde ghemalgălt habăn
Ție ți-ar fi lipsit = du würdest gemangelt haben = pronunție = du viurdăst ghemalgălt habăn
Lui i-ar fi lipsit = er würde gemangelt haben = pronunție = er viurde ghemalgălt habăn
Nouă ne-ar fi lipsit = wir würden gemangelt haben = pronunție = vir viurdăn ghemalgălt habăn
Vouă v-ar fi lipsit = ihr würdet gemangelt haben = pronunție = ir viurdăt ghemalgălt habăn
Lor le-ar fi lipsit = sie würden gemangelt haben = pronunție = zi viurdăn ghemalgălt habăn