test limba germana

Vă rog scoateți pâinea cu cleștii de patiserie = Bitte das Brot mit der Gebäckzange entnehmen! Danke. = pronunție = bite das brot mit der ghebekțanghe entneimăn

Vă rog, luați (apucați, extrageți ) pâinea cu cleștele = Das Brot bitte mit der Zange entnehmen! = pronunție = das brot bite mit der zanghe entneimăn

Chirurgul a îndepărtat organul „fals” (tumoarea / den Tumor) = Der Chirurg entnahm das falsche Organ. = pronunție = der hirurg entnam das falșe oragan

Exemplele le-am luat (le-am extras) din lucrările celor mai buni autori = Die Beispiele entnahm ich den Werken der besten Autoren. = pronunție = di baișpile entnam ih den verkăn der bestăn autorăn

Detaliile extrageți-le vă rog (scoateți-le) din broșură = Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Broschüre. = pronunție = di aințălhaităn entneimăn zi bite der broșiure

Scoateți (eliminați, îndepărtați) tabloul de bord când trenul pleacă spre Londra = Entnehmen Sie der Anzeigetafel, wann der Zug nach London abfährt.= pronunție = entneimăn zi der anțaigtafăl , van der țug nah London abfert

Eu am dedus (am reținut) din cuvintele ei că ei i-ar place de el = Ich entnahm ihren Worten, dass sie ihn gern hatte. = pronunție = ih entnam irăn vortăn das zi in ghern hate

Extrag (iau) o probă de apă din fântâna dv = Ich entnehme eine Wasserprobe aus Ihrem Brunnen. = pronunție = ih entneime aine vaserprobe aus irăm brunăn

Poți tu să deduci (extragi) un sens din această poezie? = Kannst du diesem Gedicht einen Sinn entnehmen? = pronunție = kanst du dizăm ghediht ainăn zin entneimăn?
Ea a scos o ciutură de apă din fântână = Sie entnahm dem Brunnen einen Schöpfeimer voll Wasser. = pronunție = zi entnam dem brunăn ainăn șeopaimăr fol vaser

Ce ai extras (reținut) din știre ? = Was hast du der Nachricht entnommen? = pronunție = vas hast du der nahriht entnomăn?

Trebuie să colectăm urina ta cu un cateter = Wir müssen deinen Urin mit einem Katheter entnehmen. = pronunție = vir miusăn dainăn urin mit ainăm kateter entneimăn

Trebuie să colectăm urina dv. cu un cateter = Wir müssen Ihren Urin mittels eines Katheters entnehmen. = vir miusăn irăn urin mităls ainăs kateres entneimăn

Vrem să colectăm ceva sânge din lobul urechii tale, pentru a-l examina = Wir wollen aus deinem Ohrläppchen etwas Blut entnehmen, um es zu untersuchen. = pronunție = vir volăn aus dainăm or-lep-hien etvas blut entneimăn , um es țu untărzuhăn

Vrem să extragem sânge din vena brațului , pentru a-l examina = Wir wollen aus deiner Armvene Blut entnehmen, um es zu untersuchen. = pronunție = vir volăn aus dainăr armvene blut entneimăn , um es țu untărzuhăn

A extrage, a colecta , a scoate, a reține, a deduce = entnehmen = pronunție = entneimăn

Prezent
*

Eu extrag = ich entnehme = pronunție = ih entneime
Tu extragi = du entnimmst = pronunție = du entnimst
El extrage = er entnimmt = pronunție = er entnimt
Noi extragem = wir entnehmen = pronunție = vir entneimăn
Voi extrageți = ihr entnehmt = pronunție = ir entneimt
Ei extrag = sie entnehmen = pronunție = zi entneimăn
*
Perfectul compus
*

Eu am extras = ich habe entnommen = pronunție = ih habe entnomăn
Tu ai extras = du hast entnommen = pronunție = du hast entnomăn
El a extras = er hat entnommen = pronunție = er hat entnomăn
Noi am extras = wir haben entnommen = pronunție = vir habăn entnomăn
Voi ați extras = ihr habt entnommen = pronunție = ir habt entnomăn
Ei au extras = sie haben entnommen = pronunție = zi habăn entnomăn
*
Imperfect
*

Eu extrăgeam / am extras = ich entnahm = pronunție = ih entnam
Tu extrăgeai = du entnahmst = pronunție = du entnamst
El extrăgea = er entnahm = pronunție = er entnam
Noi extrăgeam = wir entnahmen = pronunție = vir entnamăn
Voi extrăgeați = ihr entnahmt = pronunție = ir entnam
Ei extrăgeau = sie entnahmen = pronunție = zi entnamăn
*
Mai mult ca perfectul
*

Eu extrăsesem = ich hatte entnommen = pronunție = ih hate entnomăn
Tu extrăseseși = du hattest entnommen = pronunție = du hatăst entnomăn
El extrasese = er hatte entnommen = pronunție = er hate entnomăn
Noi extrăseserăm = wir hatten entnommen = pronunție = vir hatăn entnomăn
Voi extrăseserăți = ihr hattet entnommen = pronunție = ir hatăt entnomăn
Ei extrăseseră = sie hatten entnommen = pronunție = zi hatăn entnomăn

*
Viitor
*

Eu voi extrage = ich werde entnehmen = pronunție = ih verde entneimăn
Tu vei extrage = du wirst entnehmen = pronunție = du virst entneimăn
El va extrage = er wird entnehmen = pronunție = er vird entneimăn
Noi vom extrage = wir werden entnehmen = pronunție = vir verdăn entneimăn
Voi veți extrage = ihr werdet entnehmen = pronunție = ir verdăt entneimăn
Ei vor extrage = sie werden entnehmen = pronunție = zi verdăn entneimăn
*
Condițional prezent
*

Eu aș extrage = ich würde entnehmen = pronunție = ih viurde entneimăn
Tu ai extrage = du würdest entnehmen = pronunție = du viurdăst entneimăn
El ar extrage = er würde entnehmen = pronunție = er viurde entneimăn
Noi am extrage = wir würden entnehmen = pronunție = vir viurdăn entneimăn
Voi ați extrage = ihr würdet entnehmen = pronunție = ir viurdăt entneimăn
Ei ar extrage = sie würden entnehmen = pronunție = zi viurdăn entneimăn
*
Condițional trecut
*

Eu aș fi extras = ich würde entnommen haben = pronunție = ih viurde entnomăn habăn
Tu ai fi extras = du würdest entnommen haben = pronunție = du viurdăst entnomăn habăn
El ar fi extras = er würde entnommen haben = pronunție = er viurde entnomăn habăn
Noi am fi extras = wir würden entnommen haben = pronunție = vir viurdăn entnomăn habăn
Voi ați fi extras = ihr würdet entnommen haben = pronunție = ir viurdăt entnomăn habăn
Ei ar fi extras = sie würden entnommen haben = pronunție = zi viurdăn entnomăn habăn