test limba germana

Toată prostia suferă de propria-I lehamite = Alle Dummheit leidet am Überdruss ihrer selbst.= pronunție = ale dumhait laidăt am iubărdrus irăr zelbst

Refugiații au suferit fizic și sufletește = Die Flüchtlinge litten körperlich und seelisch.= pronunție = di friuhlinghe lităn keorpărlih und zeliș

Întreaga relație suferă de asta = Die ganze Beziehung leidet ja darunter. = pronunție = di ganțe bețiung laidăt ia daruntăr

Majoritatea țărilor în curs de dezvoltare suferă e suprapopulație = Die meisten Entwicklungsländer leiden an Überbevölkerung. = pronunție = di maistăn entviklungs-lendăr laidăn an iubărfeolkerung

El a suferit o răceală urâtă (rea) = Er litt an einer schlimmen

Erkältung.= pronunție = er lit an ainăr șlimăn erkeltung

Eu sufăr un ușor guturai = Ich leide an einem leichten Schnupfen. = pronunție = ih laide ainăm laihtăn șnupfăn

Fiecare suferă altfel = Jeder leidet anders. = iedăr laidăt andărs

Anul trecut am suferit de o otită medie = Letztes Jahr litt ich an Mittelohrentzündung.= pronunție = lețtăs iar lit ih an mităl-or-ențun-dung

Se suferă din cauza fumului (scos de) foc = Man leidet den Rauch des Feuers wegen. = pronunție = man laidăt den rauh des foiers vegăn

Mama suferă dureri de cap = Meine Mutter leidet oft an Kopfweh. = pronunție = maine mutăr laidăt an kopf-vei

Americanii de culoare au suferit în continuare de rasism = Schwarze Amerikaner litten weiterhin unter Rassismus. = pronunție = șvarțe amerikanăr lităn vaitărhin untăr rasismus

Ea suferă o boală cronică = Sie leidet an einer chronischen Krankheit. = pronunție = zi laidăt an ainăr cronișăn krankhait

Ea a suferit de anorexie ca adolescent = Sie litt als Jugendliche an Magersucht. = pronunție = zi lit als iugăndlihe an magărzuht

Mulți oameni în Africa suferă de foame = Viele Menschen in Afrika leiden Hunger.= pronunție = file menciăn in Afrika laidăn hungăr
*
A suferi = leiden àan (laidăn- an)

Prezent:
Eu sufăr = pronunție = ih laide = ich leide
Tu suferi = pronunție = du laidăst = du leidest
El suferă = pronunție = er laidăt = er leidet
Noi suferim = pronunție = vir laidăn = wir leiden
Voi suferiți = pronunție = ir laidăt = ihr leidet
Dv. suferiți = pronunție = zi laidăn = Sie leiden
*
Perfectul compus
*
Eu am suferit = pronunție = ih habe ghelităn = ich habe gelitten
Tu ai suferit = pronunție = du hast ghelităn = du hast gelitten
El a suferit = pronunție = er hat ghelităn = er hat gelitten
Noi am suferit = pronunție = vir habăn ghelităn = wir haben gelitten
Voi ați suferit = pronunție = ir habt ghelităn = ihr habt gelitten
Dv. ați suferit = pronunție = zi habăn ghelităn = Sie haben gelitten
*
Viitor:
*
Eu voi suferi = pronunție = ih verde laidăn = ich werde leiden
Tu vei suferi = pronunție = du virst laidăn = du wirst leiden
El va suferi = pronunție = er vird laidăn = er wird leiden
Noi vom suferi = pronunție = vir verdăn laidăn = wir werden leiden
Voi veți suferi = pronunție = ir verdăt laidăn = ihr werdet leiden Dv. veți suferi = zi verdăn laidăn = Sie werden leiden
*
Imperfect
*
Eu sufeream = pronunție = ih lit = ich litt
Tu sufereai = pronunție = du lităst = du littest
El suferea = pronunție = er lit = er litt
Noi sufeream = pronunție = vir lităn = wir litten
Voi sufereați = pronunție = ir lităt = ihr littet
Dv. sufereați = pronunție = zi lităn = Sie litten
*
Mai mult ca perfect
*

Eu suferisem = pronunție = ih hate ghelităn = ich hatte gelitten
Tu seferiseși = pronunție = du hatăst ghelităn = du hattest gelitten
El suferise = pronunție = er hate ghelităn = er hatte gelitten
Noi suferiserăm = pronunție = vir hatăn ghelităn = wir hatten gelitten
Voi suferiserăți = pronunție = ir hatăt ghelităn = ihr hattet gelitten
Dv. suferiserăți = pronunție = zi hatăn ghelităn = sie hatten gelitten

*
Condițional prezent
*

Eu aș suferi = ih viurde laidăn = ich würde leiden
Tu ai suferi = du viurdăst laidăn = du würdest leiden
El ar suferi = er viurde laidăn = er würde leiden
Noi am suferi = vir viurdăn laidăn = wir würden leiden
Voi ați suferi = ir viurdăt laidăn = ihr würdet leiden
Dv. ați suferi = zi viurdăn laidăn = sie würden leiden

*

Condițional trecut

*

Eu aș fi suferit = pronunție = ih viurde ghelităn habăn = ich würde gelitten haben
Tu ai fi suferit = pronunție = du viurdăst ghelităn habăn = du würdest gelitten haben
El ar fi suferit = pronunție = er viurde ghelităn habăn = er würde gelitten haben
Noi am fi suferit = pronunție = vir viurdăn ghelităn habăn = wir würden gelitten haben
Voi ați fi suferit = pronunție = ir viurdăt ghelităn habăn = ihr würdet gelitten haben
Dv. ați fi suferit = pronunție = zi viurdăn ghelităn habăn = sie würden gelitten haben