test limba germana

 

Tu nu poți face asta nici în vis = Das schaffst du im Traum nicht.= pronunție = Das șafst du im traum niht

Artistul a creat o mulțime de imagini frumoase = Der Künstler schuf eine Menge schöner Bilder. = pronunție = der kiunstlăr șuf aine menghe șeonăr bildăr

Turismul a creat multe noi locuri de muncă = Der Tourismus hat viele neue Arbeitsplätze geschaffen. = pronunție = der turismus hat file noie arbaițplețe gheșafăn
Ficatul nu mai poate face asta = Die Leber schafft es nicht mehr. = pronunție = di lebăr șaft es niht mer
Poți face asta, dragul meu = Du schaffst das, mein Liebling! = pronunție = du șafst das main libling
El a aduc caseta de sus = Er schaffte die Schachtel nach oben. = pronunție = er șafte di șatăl nah obăn
A făcut-o în timpul prelegerii = Er schaffte es rechtzeitig zur Vorlesung. = pronunție = er șafte es rehtțaitig țur forlezung
Fac asta într-o săptămână = Ich schaffe das in einer Woche. = pronunție = ih șafe das in ainăr vohe
La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul = Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. = pronunție = Im Anfang șuf got himăl und erde
Scoate gunoiul afară = Schaff den Müll raus. = pronunție = șaf den miul raus
Cuvintele lui au creat o situație ciudată = Seine Worte schufen eine eigenartige Situation. = pronunție =zaine vorte șufăn aine aigăn-artighe zituaționa
Ion nu le face pe toate singur = Ion schafft das nicht alles allein. = pronunție = Ion șaft das niht ales alain
Ion nu face nimic fără ajutorul Mariei = Ion schafft nichts ohne Marias Hilfe. = pronunție = Ion șaft nihț one Marias hilfe
Câte picture a creat? = Wie viele Gemälde hat er geschaffen? = pronunție = vi file ghemelde hat er gheșaft ?
*
A creea, a realiza, a izbuti = schaffen (șafăn)
*
Prezent:
*
Eu creez, realizez, izbutesc = pronunție = ih șafe = ich schaffe
Tu izbutești = pronunție = du șafst = du schaffst
El izbutește = pronunție = er șaft = er schafft
Noi izbutim = pronunție = vir șafăn = wir schaffen
Voi izbutiți = pronunție = ir șaft = ihr schafft
Dv. izbutiți = pronunție = zi șafăn = Sie schaffen
*
Perfectul compus:
*
Eu am creat, realizat, izbutit = pronunție = ih habe gheș ich habe geschaffen
Tu ai izbutit = pronunție = du hast gheșafăn = du hast geschaffen
El a izbutit = pronunție = er hat gheșafăn = er hat geschaffen
Noi am izbutit = pronunție = vir habăn gheșafăn = wir haben geschaffen
Voi ați izbutit = pronunție = ir habt gheșafăn = ihr habt geschaffen
Dv. ați izbutit = pronunție = zi habăn gheșafăn = Sie haben geschaffen
*
Imperfect:
*

Eu cream, realizam izbuteam = pronunție = ih șuf = ich schuf
Tu creai…. = pronunție = du șufst = du schufst
El crea … = pronunție = er șuft = er schuf
Noi cream …. = pronunție = vir șufăn = wir schufen
Voi creați = pronunție = ir șuft = ihr schuft
Dv. ei ele creau = pronunție = zi șufăn = sie schufen
*

Mai mult ca perfect:
*

Eu creasem, realizasem, izbutisem = pronunție = ih hate gheșafăn = ich hatte geschaffen
Tu creaseși = pronunție = du hatăst gheșafăn = du hattest geschaffen
El crease = pronunție = er hatăt gheșafăn = er hatte geschaffen
Noi creasem… = pronunție = vir hatăn gheșafăn = wir hatten geschaffen
Voi creaseși = pronunție = ir hatăt gheșafăn = ihr hattet geschaffen
Dv. ei, ele creaseră = pronunție = zi hatăn gheșafăn = sie hatten geschaffen
*
Viitor:
*
Eu voi crea, realiza, izbuti = pronunție = ih verde șafăn = ich werde schaffen
Tu vei izbuti = pronunție = du virst șafăn = du wirst schaffen
El va izbuti = pronunție = er vird șafăn = er wird schaffen
Noi vom izbuti = pronunție = vir verdăn șafăn = wir werden schaffen
Voi veți izbuti = pronunție = ir verdăt șafăn = ihr werdet schaffen
Dv veți izbuti = pronunție = zi verdăn șafăn = Sie werden schaffen
*
Condițional prezent:
*

Eu aș crea, realiza, izbuti = pronunție = ih viurde șafăn = ich würde schaffen
Tu ai crea… = pronunție = du viurdăst șafăn = du würdest schaffen
El ar crea = pronunție = er viurdăt șafăn = er würde schaffen
Noi am crea = pronunție = vir viurdăn șafăn = wir würden schaffen
Voi ați crea = pronunție = ir viurdăt șafăn = ihr würdet schaffen
Ei ele ar crea = pronunție = zi viurdăn șafăn = sie würden schaffen
*

Condițional trecut:
*

Eu aș fi creat, reealizat , izbutit = pronunție = ih viurde gheșafăn habăn = ich würde geschaffen haben
Tu ai fi creat… = pronunție = du viurdăst gheșafăn habăn = du würdest geschaffen haben
El ar fi creat = pronunție = er viurde gheșafăn habăn = er würde geschaffen haben
Noi am fi creat = pronunție = vir viurdăn gheșafăn habăn = wir würden geschaffen haben
Voi ați fi creat = pronunție = ir viurdăt gheșafăn habăn = ihr würdet geschaffen haben
Dv. ați fi creat = pronunție = zi viurdăn gheșafăn habăn = sie würden geschaffen haben
*

FORMULĂRI ROMÂNO-GERMANE CU VERBUL A PIEPTĂNA
*
Fetița a pieptănat părul păpușii ei = Das Mädchen kämmte seiner Puppe die Haare. = pronunție = das metien kemte zainăr pupe di hare
Eu mă spăl pe dinți (curăț dinții) și piaptăn părul meu = Ich putze meine Zähne; ich kämme meine Haare. = pronunție = ih puțe maine țeine , ih keme maine hare
Ea a pieptănat părul ei = Sie kämmte ihre Haare. Pronunție = zi kemte ire hare
Ea își piaptănă părul = Sie kämmt ihr die Haare = pronunție = zi kemt ir di hare
Ea piaptănă părul ei cu un piaptăn = Sie kämmt ihre Haare mit einem Kamm. = pronunție = zi kemt ire hare mit ainăm kam
În timp ce stătea pe stâncă , pieptănându-și părul, câta un cântec frumos = Während sie auf dem Felsen saß und ihr Haar kämmte, sang sie ein wunderschönes Lied. = pronunție = verănd zi auf dem felzăn zas , und ir har kemte, , zang zi ain vundărșeonăs lid
Ce se dorește a se pieptăna, acolo unde nu este păr? = Was will man kämmen, wo kein Haar ist? = pronunție = vas vil man kemăn vo kain har ist?
Noi pieptănăm lâna = Wir kämmen die Wolle. Pronunție = vir kemăn di vole.
*
A pieptăna , a se pieptăna = kämmen / sich kämmen (zih kemăn)
*
Prezent
*

Eu (mă) pieptăn = pronunție = ih keme (mih) = ich kämme (mich)
Tu (te) pieptăni = pronunție = du kemst (dih)= du kämmst (dich)
El (se) piaptănă = pronunție = er kemt (zih)= er kämmt (sich)
Noi (ne) pieptănăm = pronunție = vir kemăn (uns) = wir kämmen (uns)
Voi (vă) pieptănați = pronunție = ir kemt (oih) = ihr kämmt (euch)
Ei (se) piaptănă = pronunție = zi kemăn (zih)= sie kämmen (sich)
*
Perfecul compus
*

Eu am pieptănat = pronunție = ih habe ghekemt = ich habe gekämmt
Tu ai pieptănat = pronunție = du hast ghekemt = du hast gekämmt
El a pieptănat = pronunție = er hat ghekemt = er hat gekämmt
Noi am pieptănat = pronunție = vir habăn ghekemt = wir haben gekämmt
Voi ați pietănat = pronunție = ir habt ghekemt = ihr habt gekämmt
Ei au pieptănat = pronunție = zi habăn ghekemt = sie haben gekämmt
*

Imperfect
*

Eu pieptănam = pronunție = ih kemte = ich kämmte
Tu pieptănai = pronunție = du kemtăst = du kämmtest
El pieptăna = pronunție = er kemte = er kämmte
Noi pieptănam = pronunție = vir kemtăn = wir kämmten
Voi pieptănați = pronunție = ir kemtăt = ihr kämmtet
Ei pieptănau = pronunție = zi kemtăn = sie kämmten
*

Mai mult ca perfect
*

Eu pieptănasem = pronunție = ih hate ghekemt = ich hatte gekämmt
Tu pieptănaseși = pronunție = du hatăst ghekemt = du hattest gekämmt
El pieptănase = pronunție = er hate ghekemt = er hatte gekämmt
Noi pieptănaserăm = pronunție = vir hatăn ghekemt = wir hatten gekämmt
Voi pieptănaserăți = pronunție = ir hatăt ghekemt = ihr hattet gekämmt
Ei pieptănaseră = pronunție = zi hatăn ghekemt = sie hatten gekämmt
*
Viitor
*

Eu voi pieptăna = pronunție = ih verde kemăn = ich werde kämmen
Tu vei pieptăna = pronunție = du virst kemăn = du wirst kämmen
El va pieptăna = pronunție = er vird kemăn = er wird kämmen
Noi vom pieptăna = pronunție = vir verdăn kemăn = wir werden kämmen
Voi veți pieptăna = pronunție = ir verdăt kemăn = ihr werdet kämmen
Ei vor pietptăna = pronunție = zi verdăn kemăn = sie werden kämmen
*
Condițional prezent
*

Eu aș pieptăna = pronunție = ih viurde kemăn = ich würde kämmen
Tu ai pieptăna = pronunție = du viurdăst kemăn = du würdest kämmen
El ar pieptăna = pronunție = er viurde kemăn = er würde kämmen
Noi am pieptăna = pronunție = vir viurdăn kemăn = wir würden kämmen
Voi ați pieptăna = pronunție = ir viurdăt kemăn = ihr würdet kämmen
Ei ar pieptăna = pronunție = zi viurdăn kemăn = sie würden kämmen
*

Condițional trecut
*

Eu aș fi pieptănat pronunție = = ih viurde ghekemt habăn = ich würde gekämmt haben
Tu ai fi pieptănat = pronunție = du viurdăst ghekemt habăn = du würdest gekämmt haben
El ar pieptăna = pronunție = er viurde ghekemt habăn = er würde gekämmt haben
Noi am fi pieptănat = pronunție = vir viurdăn ghekemt habăn = wir würden gekämmt haben
Voi ați fi pieptănat = pronunție = ir viurdăt ghekemthabăn = ihr würdet gekämmt haben
Ei ar fi pieptănat = pronunție = zi viurdăn ghekemt habăn = sie würden gekämmt haben
*
Notă: Pronumele reflexive mich, dich, sich, uns, euch, sich se aplică la toate timpurile atunci când acțiunea se reflect asupra cuiva.