test limba germana

„Dar cine îngrijește îngrijitoarea? = Aber wer pflegt die Pflegerin? Pronunție = abăr ver fleigt di fleigărin

Statele Unite au legături strânse (îngrijesc legăturile cu …) Mexicul = Die Vereinigten Staaten pflegen enge Verbindungen zu Mexiko. = pronunție = di fărainigtăn statăn fleigăn enghe fărbindungăn țu Mexiko

Nu trebuie să te îngrijești de astfel de oameni (Nu trebuie să dezvolți nicio manipulare cu astfel de oameni) = Du solltest mit solchen Leuten keinen Umgang pflegen. = pronunție = du zoltăst mit zolhien loităn kainăn umgang fleigăn

El întreține întodeauna (îngrijește) interesele sale musicale = Er pflegt immer noch seine musikalischen Interessen. = pronunție = er fleig imăr noh zaine muzikalișen interesăn

El își îngrijește mașina foarte mult = Er pflegt seinen Wagen sehr. = pronunție = Er fleig zainăn vagăn zer

Eu nu mă asociez (nu dezvolt, nu îngrijesc nicio manipulare/ relație) cu dv. = Ich pflege keinen Umgang mit Ihnen. = pronunție = ih fleighe kainăn umgang mit inăn

Eu întrețin (îngrijesc) de zece ani legături cu el = Ich pflege seit zehn Jahren Umgang mit ihm. = pronunție = ih fleighe zat țein iarăn umgang mit im

Eu îngrijesc răniții = Ich pflegte die Verwundeten. = ih fleighe di fărvundătăn

Ea l-a îngrijit pe soțul ei bolnav = Sie pflegte ihren kranken Ehemann. = pronunție = zi fleigte irăn krankăn eieman

Ea și-a îngrijit rana = Sie pflegte seine Wunde. = pronunție = zi fleigte zaine vunde

Ea o îngrijește pe mama ei bolnavă = Sie pflegt ihre kranke Mutter. = pronunție = zi fleigt ire kranke mutăr

Ea are tendința (se îngrijește) să vorbească în gheicitori = Sie pflegt in Rätseln zu sprechen. = pronunție = zi fleigt in rețăln țu șprehăn

Tom susține (îngrijește) un mod de viață sănătos = Tom pflegt eine gesunde Lebensweise. = pronunție = Tom fleigt aine ghezunde leibănsvaize

Helmut l-a îngrijit pe tatăl său bolnav = Helmuth pflegte seinen kranken Vater. = pronunție = Helmut fleigte zainăn krankăn fatăr

Cine l-a îngrijit pe el când a fost bolnav? = Wer hat ihn während seiner Krankheit gepflegt? = pronunție = ver hat in verănd zainăr krankhait ghefleigt?
*
A ÎNGRIJI = PFLEGEN
*
Prezent
*

Eu îngrijesc = ich pflege = pronunție = ih fleighe
Tu îngrijești = du pflegst = pronunție = du fleigst
El îngrijește = er pflegt = pronunție = er fleigt
Noi îngrijim = wir pflegen = pronunție = vir fleigăn
Voi îngrijiți = ihr pflegt = pronunție = ir fleigt
Ei ele îngrijesc = sie pflegen = pronunție = zi fleigăn
*
Perfectul compus
*

Eu am îngrijit = ich habe gepflegt = pronunție = ih habe ghefleigt
Tu ai îngrijit = du hast gepflegt = pronunție = du hast ghefleigt
El a îngrijit = er hat gepflegt = pronunție = er hat ghefleigt
Noi am îngrijit = wir haben gepflegt = pronunție = vir habăn ghefleigt
Voi ați îngrijit = ihr habt gepflegt = pronunție = ir habt ghefleigt
Ei au îngrijit = sie haben gepflegt = pronunție = zi habăn ghefleigt
*
Imperfect
*

Eu îngrijeam / am îngrijit = ich pflegte = pronunție = ih fleigte
Tu îngrijeai / ai îngrijit = du pflegtest = pronunție = du fleigtăst
El îngrijea / a îngrijit = er pflegte = pronunție = er fleigte
Noi îngrijeam / am îngrijit = wir pflegten = pronunție = vir fleigtăn
Voi îngrijeați / ați îngrijit = ihr pflegtet = pronunție = ir fleigtăt
Ele îngrijeau = au îngrijit = sie pflegten = pronunție = zi fleigtăn
*

Mai mult ca perfect
*

Eu îngrijisem = ich hatte gepflegt = pronunție = ih hate ghefleigt
Tu îngrijiseși = du hattest gepflegt = pronunție = du hatăst ghefleigt
El îngrijise = er hatte gepflegt = pronunție = er hate ghefleigt
Noi îngrijiserăm = wir hatten gepflegt = pronunție = vir hatăn ghefleigt
Voi îngrijiserăți = ihr hattet gepflegt = pronunție = ir hatăt ghefleigt
Ei îngrijiseră = sie hatten gepflegt = pronunție = zi hatăn ghefleigt
*
Viitor
*

Eu voi îngriji = ich werde pflegen = pronunție = ih verde fleigăn
Tu vei îngriji = du wirst pflegen = pronunție = du virst fleigăn
El va îngriji = er wird pflegen = pronunție = er vird fleigăn
Noi vom îngriji = wir werden pflegen = pronunție = vir verdăn fleigăn
Voi veți îngriji = ihr werdet pflegen = pronunție = ir verdăt fleigăn
Ei vor îngriji = sie werden pflegen = pronunție = zi verdăn fleigăn
*
Condițional prezent
*

Eu aș îngriji = ich würde pflegen = pronunție = ih viurde fleigăn
Tu ai îngriji = du würdest pflegen = pronunție = du viurdăst fleigăn
El ar îngriji = er würde pflegen = pronunție = er viurde fleigăn
Noi am îngriji = wir würden pflegen = pronunție = vir viurdăn fleigăn
Voi ați îngriji = ihr würdet pflegen = pronunție = ir viurdăt fleigăn
Ei ar îngriji = sie würden pflegen = pronunție = zi viurdăn fleigăn
*

Condițional trecut
*

Eu aș fi îngrijit = ich würde gepflegt haben = pronunție = ih viurde ghefleigt habăn
Tu ai fi îngrijit = du würdest gepflegt haben = pronunție = du viurdăst ghefleigt habăn
El ar fi îngrijit = er würde gepflegt haben = pronunție = er viurde ghefleigt habăn
Noi am fi îngrijit = wir würden gepflegt haben = pronunție = vir viurdăn ghefleigt habăn
Voi ați fi îngrijit = ihr würdet gepflegt haben = pronunție = ir viurdăt ghefleigt habăn
Ele ar fi îngrijit = sie würden gepflegt haben = pronunție = zi viurdăn ghefleigt habăn