test limba germana

Tu ai făcut o treabă foarte bună = Du hast sehr gute Arbeit geleistet.= pronunție = du hast zer gute arbait ghelaistăt

Tu i-ai tinut companie bunicii tale = Du leistetest deiner Großmutter Gesellschaft.= pronunție = du laistătăst dainăr gosmutăr ghezelșaft

El a făcut o treabă destul de bună = Er hat ziemlich gute Arbeit geleistet.= pronunție = er hat țimșih gute arbait ghemaht

El i-a acordat ei primul ajutor în accident = Er leistete ihr bei dem Unfall Erste Hilfe.= pronunție = er laistăte ir bai dem unfal erste hilfe

Voi ați făcut mult (mare) într-o perioadă scurtă = Großes habt Ihr in kurzer Frist geleistet.= pronunție = grosăs habt ir in kurțăr frist ghelaistăt

Ai făcut déjà prima plată parțială? = Hast du schon die erste Teilzahlung geleistet? = hast du șon di erste talzalung ghelaistăt?

I-am făcut ei o promisiune = Ich habe ihr ein Versprechen geleistet.= pronunție = ih habe ir ain fărșprehăn ghelaistăt

Voi aduceți o contribuție = Ihr leistet einen Beitrag.= pronunție = ir laistăt ainăn baitrag

Roboții sevesc cu siguranță lumea = Roboter leisten der Welt sicherlich einen Dienst.= pronunție = robotăr laistăn der velt zihărlih ainăn dinst

Ion face serviciul militar în aviația militară = Ion leistet seinen Wehrdienst bei der Luftwaffe. = pronunție = Ion laistăt zainăn verdinst bai der luft vafăn

În instanța rudecătorească, femeile fc mai des un sperjur decât bărbații = Vor Gericht leisten Frauen öfter einen Meineid als Männer.= pronunție = for gheriht laistăn frauăn eoftăr mainaid als menăr

Ce fac bibliotecile? = Was leisten Bibliotheken? = pronunție = vas laistăn bibliotekăn ?

*
A efectua, a face , a permite, a acorda = leisten
*
Prezent:
*

Eu efectuez = ich leiste = pronunție = ih laiste
Tu efectuezi = du leistest = pronunție =du laistăst
El efectuează = er leistet = pronunție = er laistăt
Noi efectuăm = wir leisten = pronunție = vir laistăn
Voi efectuați = ihr leistet = pronunție = ir laistăt
Ei ele /dv. efectuează /efectuați = sie / Sie leisten = pronunție = zi laistăn
*
Perfectul compus
*

Eu am efectuat = ich habe geleistet = pronunție = ih habe ghelaistăt
Tu ai efectuat = du hast geleistet = pronunție = du hast ghelaistăt
El a efectuat = er hat geleistet = pronunție = er hat ghelaistăt
Noi am efectuat = wir haben geleistet = pronunție = vir habăn ghelaistăt
Voi ați efectuat = ihr habt geleistet = pronunție = ir habt ghelaistăt
Ei, ele au efectuat = sie haben geleistet = pronunție = zi habăn ghelaistăt

*
Viitor:
*

Eu voi efectua = ich werde leisten = pronunție = ih verde laistăn
Tu vei efectua = du wirst leisten= pronunție = du virst laistăn
El va efectua = er wird leisten = pronunție = er vird laistăn laistăn
Noi vom efectua = wir werden leisten = pronunție = vir verdăn laistăn
Voi veți efectua = ihr werdet leisten = pronunție = ir verdăt laistăn
Ei ele vor efectua = sie werden leisten = pronunție = zi verdăn laistăn
*

Imperfect
*

Eu efectuam = ich leistete = pronunție = ih laistăte
Tu efectuai = du leistetest = pronunție = du laistetăst
El efectua = er leistete = pronunție = er laistăte
Noi efectuam = wir leisteten = pronunție = vir laistetăn
Voi efectuați = ihr leistetet = pronunție = ir laistetăt
ei ele efectuau = sie leisteten = pronunție = zi laistetăn

*
Mai mult ca perfect
*

Eu efectuasem = ich hatte geleistet = pronunție = ih hate ghelaistăt
Tu efectuaseși = du hattest geleistet = pronunție = du hatăst ghelaistăt
El efectuase = er hatte geleistet = pronunție = er hate ghelaistăt
Noi efecuaserăm = wir hatten geleistet = pronunție = vir hatăn ghelaistăt
Voi efectuaserăți = ihr hattet geleistet = pronunție = ir hatăt ghelaistăt
Ei ele efectuaseră = sie hatten geleistet = pronunție = zi hatăn ghelaistăt
*
Prezent condițional
*

Eu aș efectua = ich würde leisten = pronunție = ih viurde laistăn
Tu ai efectua = du würdest leisten = pronunție = du viurdăst laistăn
El ar efectua = er würde leisten = pronunție = er viurde laistăn
Noi am efectua = wir würden leisten = pronunție = vir viurdăn laistăn
Voi ați efectua = ihr würdet leisten = pronunție = ir viurdăt laistăn
Ei ele, ar efectua = sie würden leisten = pronunție = zi viurdăn laistăn

*

Condițional trecut:
*

Eu aș fi efectuat = ich würde geleistet haben = pronunție = ih viurde ghelaistăt habăn
Tu ai fi efectuat = du würdest geleistet haben = pronunție = du viurdăst ghelaistăt habăn
El ar fi efectuat = er würde geleistet haben = pronunție = er viurde ghelaistăt habăn
Noi am fi efectuat = wir würden geleistet haben = pronunție = vir viurdăn ghelaistăt habăn
Voi ați fi efectuat = ihr würdet geleistet haben = pronunție = ir viurdăt ghelaistăt habăn
Ei, ele, ar fi efectuat = sie würden geleistet haben = pronunție = zi viurdăn ghelaistăt habăn