test limba germana

Acasă am o mică grădină unde cultiv plante aromatice = Daheim habe ich einen kleinen Garten, wo ich einige duftende Pflanzen anbaue. = pronunție = pronunție = dahaim habe ih ainăn gartăn vo ih ainighe duftănde planțăn anbaue

Ferma cultivă cartofi = Der Hof baut Kartoffeln an.= pronunție = der hof baut kartofăln an

Nu cultiv nimic = Ich baue nichts an. = pronunție = ih baue nihț an

Cred că în acest an voi cultiva porumb în loc de cartofi = Ich denke, dieses Jahr werde ich Mais statt Kartoffeln anbauen. = pronunție = ih denke dizăs iar verde ih mais ștat kartofăln anbauen

Vreau să plantez grâul acolo = Ich will dort Weizen anbauen. = pronunție = ih vil dort vaițăn anbauăn

În California se cultivă portocalii = In Kalifornien bauen sie Orangen an. = pronunție = in californien bauăn zi oranjăn an

Tatăl meu cultivă orez = Mein Vater baut Reis an. = pronunție = main fatăr baut raiz an

Ea cultivă legumele proprii = Sie baut eigenes Gemüse an. = pronunție = zi baut aigănăs ghemiuze an

Ei doresc să crească producția de alimente prin dezvoltarea de noi soiuri de orez.= Sie wollen die Nahrungsmittelproduktion steigern, indem sie neue Reissorten anbauen.= pronunție = zi volăn di narungs-mităl-producțion ștaigăn indem zi noie raiz-sotăn anbauăn

Mulți țărani în Hokaido cultivă cartofi = Viele Bauern in Hokkaido bauen Kartoffeln an.= pronunție = file bauărn in hokaido bauăn kartofăln an

Ce fel de legume obișnuiți să cultivați? = Was für Gemüse baut ihr gewöhnlich an? = pronunție = vas fiur ghemiuze baut ir gheveontlih an ?

Ce soiuri de portocali cultivați aici? Welche Orangensorte bauen Sie hier an? = pronunție = velhie oranjăn zortăn bauăn zi hir an?

Noi cultivăm aici grâu = Wir bauen hier Weizen an. = pronunție = vir bauăn hir vaițăn an

Avem o grădină mică în care crestem în principal legume și verdeață .= Wir haben einen kleinen Garten, wo wir vor allem Gemüse und Küchenkräuter anbauen. = pronunție = vir habăn ainăn klainăn gartăn vo vir for alem ghemiuze und kiuhănkroităr anbauăn

*

A cultiva planta, a cultiva , a instala ceva / la ceva = anbauen

*
Prezent

Eu cultiv …= ich baue…. an = pronunție = ih baue … an
Tu cultivi = du baust…. an = pronunție = du baust … an
El cultivă= er baut…. An = pronunție = er baut … an
Noi cultivăm = wir bauen… an = pronunție = vir bauăn … an
Voi cultivați= ihr baut …an = pronunție = ir baut … an
Ei cultivă= sie bauen… an = pronunție = zi bauăn … an
*
Perfectul compus
*

Eu am cultivat = ich habe… angebaut = pronunție =ih habe… anghebaut
Tu ai cultivat = du hast… angebaut = pronunție = du hast… anghebaut
El a cultivat = er hat… angebaut = pronunție = er hat… anghebaut
Noi am cultivat = wir haben… angebaut = pronunție = vir habăn … anghebaut
Voi ați cultivat = ihr habt… angebaut = pronunție = ir habt … anghebaut
Ei ele au cultivat = sie haben… angebaut = pronunție = zi habăn … anghebaut

*
Imperfect
*

Eu cultivam = ich baute … an = pronunție = ih baute… an
Tu cultivai = du bautest …an = pronunție = du bautăst … an
El cultiva = er baute …an = pronunție = er baute … an
Noi cultivam = wir bauten …an = pronunție = vir bautăn… an
Voi cultivați = ihr bautet …an = pronunție = ir bautăt … an
Ei ele cultivau = sie bauten …an = pronunție = zi bautăn… an
*

Mai mult ca perfect
*

Eu cultivasem = ich hatte… angebaut = pronunție = ih hate … anghebaut
Tu cultivaseși = du hattest… angebaut = pronunție = du hatăst … anghebaut
El cultivase = er hatte …angebaut = pronunție = er hate… anghebaut
Noi cultivaserăm = wir hatten… angebaut = pronunție = vir hatăn … anghebaut
Voi cultivaserăți = ihr hattet… angebaut = pronunție = ir hatăt… anghebaut
Ei, ele cultivaseră = sie hatten… angebaut = pronunție = zi hatăn … anghebaut
*
Viitor 1
*

Eu voi cultiva = ich werde… anbauen = pronunție = ih verde… anbauăn
Tu vei cultiva = du wirst… anbauen = pronunție = du virst … anbauăn
El va cultiva = er wird… anbauen = pronunție = er vird … anbauăn
Noi vom cultiva = wir werden… anbauen = pronunție = vir verdăn… anbauăn
Voi veți cultiva = ihr werdet… anbauen = pronunție = ir verdăt… anbauăn
Ei ele vor cultiva = sie werden… anbauen = pronunție = zi verdăn… anbauăn

*

Viitor 2
*

Eu voi fi cultivat = ich werde …angebaut haben = pronunție = ih verde… anghebaut habăn
Tu vei fi cultivat = du wirst …angebaut haben = pronunție =du virst … anghebaut habăn
El va fi cultivat = er wird… angebaut haben = pronunție =er vird… anghebaut habăn
Noi vom fi cultivat = wir werden… angebaut haben = pronunție = vir verdăn … anghebaut habăn
Voi veți fi cultivat = ihr werdet… angebaut haben = pronunție = ir verdăt … anghebaut habăn
Ei ele vor fi cultivat = sie werden …angebaut haben = pronunție = zi verdăn … anghebaut habăn
*
Condițional prezent
*

Eu aș cultiva = ich würde … anbauen = pronunție = ih viurde…anbauăn
Tu ai cultiva = du würdest… anbauen = pronunție = du viurdăst … anbauăn
El ar cultiva = er würde… anbauen = pronunție = er viurde… anbauăn
Noi am cultiva = wir würden… anbauen = pronunție = vir viurdăn… anbauăn
Voi ați cultiva = ihr würdet…. anbauen = pronunție = ir viurdăt… anbauăn
Ei ele ar cultiva = sie würden…. anbauen = pronunție = zi viurdăn …. anbauăn

*
Condițional trecut
*

Eu aș fi cultivat = ich würde… angebaut haben = pronunție = ih viurde… anghebaut habăn
Tu ai fi = cultivat du würdest… angebaut haben = pronunție = du viurdăst … anghebaut habăn
El ar fi cultivat = er würde… angebaut haben = pronunție = er viurde … anghebaut habăn
Noi am fi cultivat = wir würden… angebaut haben = pronunție = vir viurdăn … anghebaut habăn
Voi ați fi cultivat = ihr würdet…. angebaut haben = pronunție = ir viurdăt …. anghebaut habăn
Ei el ear fi cultivat = sie würden…. angebaut haben = pronunție = zi viurdăn … anghebaut habăn
*
Conjuntiv prezent
*

Eu să cultiv = ich baue… an = pronunție = ih baue … an
Tu să cultivi = du bauest… an = pronunție = du bauăst … an
El să cultive = er baue… an = pronunție = er baue … an
Noi să cultivăm = wir bauen… an = pronunție = vir bauăn …. an
Voi să cultivați = ihr bauet… an = pronunție = ir bauăt … an
Ei ele să cultive = sie bauen… an = pronunție = zi bauăn … an

*
Conjunctiv trecut
*

Eu să fi cultivat = ich habe… angebaut = pronunție = ih habe… anghebaut
Tu să fi cultivat = du habest …angebaut = pronunție = du habăst … anghebaut
El să fi cultivat = er habe… angebaut = pronunție = er habe … anghebaut
Noi să fi cultivat = wir haben… angebaut = pronunție = vir habăn… anghebaut
Voi să fi cultivat = ihr habet… angebaut = pronunție = ir habăt … anghebaut
Ei ele să fi cultivat = sie haben…. angebaut = pronunție = zi habăn … anghebaut

*
Asocierea verbului anbauen cu verbul modal dürfen = a avea permisiunea
*
Prezent:
*

Eu am voie să cultiv = ich darf…. anbauen = pronunție = ih darf… anbauăn
Tu ai voie să cultivi = du darfst…. anbauen = pronunție = du darfst … anbauăn
El are voie să cultive = er darf… anbauen = pronunție = er darf … anbauăn
Noi avem voie să cultivăm = wir dürfen… anbauen = pronunție = vir diurfăn… anbauăn
Voi aaveți voie să cultivați = ihr dürft…. anbauen = pronunție = ir diurft … anbauăn
Ei ele au voie să cultive = sie dürfen… anbauen = pronunție = zi diurfăn… anbauăn
*
Trecut
*

Eu am avut voie să cultiv = ich durfte… anbauen = pronunție = ih durfte … anbauăn
Tu ai avut voie să cultivi = du durftest… anbauen = pronunție = du durftăst … anbauăn
El a avut voie să cultive = er durfte… anbauen = pronunție = er durfte … anbauăn
Noi am avut voie să cultivăm = wir durften… anbauen = pronunție = vir durftăn … anbauăn
Voi ați avut voie să cultivați = ihr durftet… anbauen = pronunție = ir durftăt … anbauăn
ei ele au avut voie să cultive = sie durften… anbauen = pronunție = zi durftăn… anbauăn
*
Asocierea verbului anbauen cu verbul modal müssen = a trebui neapărat
*
Prezent
*

Eu trebuie neapărat să cultiv = ich muss …anbauen = pronunție = ih mus… anbauăn
Tu trebuie să cultivi = du musst…anbauen = pronunție = du must … anbauăn
El trebuie să cultive = er muss…anbauen = pronunție = er mus … anbauăn
Noi trebuie să cultivăm = wir müssen…anbauen = pronunție = vir miusăn… anbauăn
Voi trebuie să cultivați = ihr müsst…anbauen = pronunție = ir must … anbauăn
Ei ele trebuie să cultive = sie müssen…anbauen = pronunție = zi miusăn … anbauăn
*
Trecut
*

Eu trebuia să cultiv = ich musste…anbauen = pronunție = ih muste … anbauăn
Tu trebuia să cultivi = du musstest…anbauen = pronunție = du mustăst … anbauăn
El trebuia să cultive = er musste…anbauen = pronunție = er muste … anbauăn
Noi trebuia să cultivăm = wir mussten…anbauen = pronunție = pronunție = vir mustăn… anbauăn
Voi trebuia să cultivați = ihr musstet…anbauen = pronunție = ir mustăt … anbauăn
Ei ele trebuia să cultive = sie musste…anbauen = pronunție = zi mustăn … anbauăn
*
Asocierea verbului anbauen cu verbul modal wollen = a vrea
*
Prezent
*

Eu vreau să cultiv = ich will…anbauen = pronunție =ih vil … anbauăn
Tu vrei să cultivi = du willst…anbauen = pronunție = du vilst … anbauăn
El vrea să cultive = er will…anbauen = pronunție = er vil… anbauăn
Noi vrem să cultivăm = wir wollen…anbauen = pronunție = vir volăn … anbauăn
Voi vreți să cultivați = ihr wollt…anbauen = pronunție = ir volt … anbauăn Ei ele vor să cultive = sie wollen…anbauen = pronunție = zi volăn … anbauăn
*
Trecut
*

Eu am vrut să cultiv = ich wollte…anbauen = pronunție = ih volte … anbauăn
Tu ai vrut să cultivi = du wolltest…anbauen = pronunție = du voltăst… anbauăn
El a vrut să cultive = er wollte…anbauen = pronunție = er volte … anbauăn
Noi am vrut să cultivăm = wir wollten…anbauen = pronunție = vir voltăn… anbauăn
Voi ați vrut să cultivați = ihr wolltet…anbauen = pronunție = ir voltăt … anbauăn
Ei ele au vrut să cultive = sie wollten…anbauen = pronunție = zi voltăn …. anbauăn
*

Asocierea verbului anbauen cu verbul modal sollen = a trebui dar nu neapărat (ar fi bine să…)
*
Prezent
*

Ar fi bine ca eu să cultiv = ich soll… anbauen = pronunție = ih zol … anbauăn
Ar fi bine ca tu să cultivi = du sollst…. anbauen = pronunție = du zolst … anbauăn
Ar fi bine ca el să cultive = er soll… anbauen = pronunție = er zol… anbauăn
Ar fi bine ca noi să cultivăm = wir sollen… anbauen = pronunție = vir zolăn… anbauăn
Ar fi bine ca voi să cultivați = ihr sollt… anbauen = pronunție = ir zolt … anbauăn
Ar fi bine ce ei ele să cultive = sie sollen… anbauen = pronunție = zi zolăn… anbauăn
*
Trecut
*

A trebuit ca eu să cultiv = ich sollte… anbauen = pronunție = ih zolte… anbauăn
A trebuit ca tu să cultivi = du solltest… anbauen = pronunție = du zoltăst … anbauăn
A trebuit ca el să cultive = er sollte… anbauen = pronunție =er zolte … anbauăn
A trebuit ca noi să cultivăm = wir sollten… anbauen = pronunție =vir zoltăn … anbauăn
A trebuit ca voi să cultivați = ihr solltet… anbauen = pronunție = ir zoltăt … anbauăn
A trebuit ca ei ele să cultive = sie sollten…. anbauen = pronunție = zi zoltăn … anbauăn

Asocierea verbului anbauen cu verbul modal können = a putea
*
Prezent
*

Eu pot să cultiv = ich kann…anbauen = pronunție = ih kan … anbauăn
tu poți să cultivi = du kannst… anbauen = pronunție = du kanst… anbauăn
El poate să cultive = er kann… anbauen = pronunție = er kan … anbauăn
Noi putem să cultivăm = wir können… anbauen = pronunție = vir keonăn … anbauăn
Voi puteți să cultivați = ihr könnt… anbauen = pronunție = ir keont… anbauăn
ei ele pot să cultive = sie können…. anbauen = pronunție = zi keonăn… anbauăn
*
Trecut
*

Eu puteam să cultiv = ich konnte… anbauen = pronunție = ih konte… anbauăn
Tu puteai să cultivi = du konntest… anbauen = pronunție = du kontăst … anbauăn
El putea să cultive = er konnte… anbauen = pronunție = er konte… anbauăn
Noi puteam să cultivăm = wir konnten… anbauen = pronunție = vir kontăn… anbauăn
Voi puteați să cultivați = ihr konntet… anbauen = pronunție = ir kontăt …anbauăn
Ei ele puteau să cultive = sie konnten… anbauen = pronunție = zi kontăn… anbauăn
*
Asocierea verbului anbauen cu verbul modal mögen = a place, a dori
*
Prezent
*

Îmi place să cultiv = ich mag… anbauen = pronunție = ih mag… anbauăn
Îți place să cultivi = du magst… anbauen = pronunție = du magst … anbauăn
Îi place să cultive = er mag… anbauen = pronunție = er mag … anbauăn
Ne place să cultivăm = wir mögen… anbauen = pronunție = vir meogăn… anbauăn
Vă place să cultivați = ihr mögt… anbauen = pronunție = ir meogt … anbauăn
Le place să cultive = sie mögen… anbauen = pronunție = zi meogăn… anbauăn
*

Eu doresc să cultiv = ich mochte…. anbauen = pronunție = ih mohte … anbauăn
Tu dorești să cultivi = du mochtest… anbauen = pronunție = du mohtăst … anbauăn
El dorește să cultive = er mochte… anbauen = pronunție = er mohte… anbauăn
Noi dorim să cultivăm = wir mochten… anbauen = pronunție = vir mohtăn … anbauăn
Voi doriți să cultivați = ihr mochtet… anbauen = pronunție = ir mohtăt … anbauăn
ei ele doresc să cultive = sie mochten… anbauen = pronunție = zi mohtăn… anbauăn