test limba germana

FORMULĂRI ROMÂNO-GERMANE
*
A spăla = waschen
A călca = bügeln
Fata și-a spălat părul = Das Mädchen wusch ihr Haar. = pronunție = das metien wuș ir har
Soldații și-au spălat vasele în râu = Die Soldaten wuschen ihr Kochgeschirr im Fluss. = pronunție = di zoldatăn vușăn irk koh-gheșir im flus
Ar fi fost bine ca tu să-ți speli mașina = Du solltest mal deinen Wagen waschen.= pronunție = du zoltăst mal dainăn vagăn vașăn
O mână spală pe alta = Eine Hand wäscht die andere. = pronunție = aine hand veșt di andăre
O ploaie matinală a spălat sângele din fotografiiile ziarelor = Ein Morgenregen wusch Blut aus den Zeitungsfotos. = pronunție = ain morgăn-regăn vuș blut aus den zatungs-foto
El spală bicicleta în fiecare săptămână = Er wäscht das Fahrrad jede Woche.= pronunție = er veșt das farad iede vohe
Ți-ai spălat mâinile? = Hast du schon die Hände gewaschen? = pronunție = hast du șon di hende ghevașăn?
Eu nu-mi spăl părul dimineața = Ich wasche meine Haare morgens nicht.= pronunție = ih vașe maine hare morgăns niht
Unii oameni se spală pe gât numai pe interior = Manch einer wäscht seinen Hals nur innerlich.= pronunție = manci ainăr veșt zainăn hals nur inerlih

Mama mea spală rufe în fiecare zi = Meine Mutter wäscht jeden Tag Wäsche. = pronunție = maine mutăr veșt iedăn tag veșe
Ei își spală mâinile cu săpun = Sie waschen ihre Hände mit Seife.= pronunție = zi vașăn ire hende mit zaife
Ea își spală mâinile în lavoar (chiuvetă) = Sie wäscht ihre Hände im Handwaschbecken.= pronunție = zi veșt ire hende im handvașbekăn
Maria a spălat azi multe rufe = Maria hat heute viel Wäsche gewaschen. = pronunție = Maria hat hoite fil veșe ghevașăn
Ce speli tu acolo? = Was wäschst du da? = pronunție = vas veșt du da?
Care acoperitoare (plapumă-pătură) a spălat bunica? = Welche Decke hat Großmutter gewaschen? = pronunție = velhie deke hat gros-mutăr ghevașăn?
Poate ea să spele rufele? = Kann sie die Wäsche waschen? = pronunție = kan zi di veșe vașăn?
Tu trebuie să speli cu mâna = Du muss mit die Hände waschen = pronunție = du mus mit di hende vașăn
Îmi place să spăl zilnic toate hainele = Ich mag alle Kleider täglich waschen = pronunție = ih mag ale klaidăr teglih vașăn
Trebuie să vă spăl asta? = Soll ich Ihnen es waschen? = pronunție = zol ih inăn es vașăn?
N-aveți voie să spălați aici! = Sie dürfen hier nicht waschen ! = pronunție = zi diurfăn hir niht vașăn
*

Conjugarea verbului a spăla = waschen = pronunție = vașăn

Prezent
*
Eu spăl = ich wasche = pronunție = ih vașe
Tu speli = du wäschst = pronunție = du veșt
El spală = er wäscht = pronunție = er veșt
Noi spălăm = wir waschen = pronunție = vir vașăn
Voi spălați = ihr wascht = pronunție = ir vașt
Ei spală = sie waschen = pronunție = zi vașăn
*
Perfectul compus
*
Eu am spălat = ich habe gewaschen = pronunție = ih habe ghevașăn
Tu ai spălat = du hast gewaschen = pronunție = du hast ghevașăn
El a spălat = er hat gewaschen = pronunție = er hat ghevașăn
Noi am spălat = wir haben gewaschen = pronunție = vir habăn ghevașăn
Voi ați spălat = ihr habt gewaschen = pronunție = ir habt ghevașăn Ei, ele, au spălat = sie haben gewaschen = pronunție = zi habăn ghevașăn
*
Imperfect
*
Eu spălam / am spălat = ich wusch = pronunție = ih vuș
Tu spălai / ai spălat = du wuschest = pronunție = du vușăst
El spăla / a spălat = er wusch = pronunție = er vuș
Noi spălam / am spălat = wir wuschen = pronunție = vir vușăn
Voi spălați / ați spălat = ihr wuscht = pronunție = ir vușt
Ei, ele , spălau / au spălat = sie wuschen = pronunție = zi vușăn
*
Mai mult ca perfectul
*
Eu spălasem = ich hatte gewaschen = pronunție = ih hate ghevașăn
Tu spălaseși = du hattest gewaschen = pronunție = du hatăst ghevașăn
El spălase = er hatte gewaschen = pronunție = er hate ghevașăn
Noi spălaserăm = wir hatten gewaschen = pronunție = vir hatăn ghevașăn
Voi spălaserăți = ihr hattet gewaschen = pronunție = ir hatăt ghevașăn
Ei, ele, spălaseră = sie hatten gewaschen = pronunție = zi hatăn ghevașăn
*
Viitor
*
Eu voi spăla = ich werde waschen = pronunție = ih verde vașăn
Tu vei spăla = du wirst waschen = pronunție = du virst vașăn
El va spăla = er wird waschen = pronunție = er vird vașăn
Noi vom spăla = wir werden waschen = pronunție = vir verdăn vașăn
Voi veți spăla = ihr werdet waschen = pronunție = ir verdăt vașăn
Ei, ele, vor spăla = sie werden waschen = pronunție = zi verdăn vașăn
*
Condițional prezent
*
Eu aș spăla = ich würde waschen = pronunție = ih viurde vașăn
Tu ai spăla = du würdest waschen = pronunție = du viurdăst vașăn
El ar spăla = er würde waschen = pronunție = er viurde vașăn
Noi am spăla = wir würden waschen = pronunție = vir viurdăn vașăn
Voi ați spăla = ihr würdet waschen = pronunție = ir viurdăt vașăn
Ei, ele, ar spăla = sie würden waschen = pronunție = zi viurdăn vașăn
*
Condițional trecut
*
Eu aș fi spălat = ich würde gewaschen haben = pronunție = ih viurde ghevașăn habăn
Tu ai fi spălat = du würdest gewaschen haben = pronunție = du viurdăst ghevașăn habăn
El ar fi spălat = er würde gewaschen haben = pronunție = er viurde ghevașăn habăn
Noi am fi spălat = wir würden gewaschen haben = pronunție = vir viurdăn ghevașăn habăn
Voi ați fi spălat = ihr würdet gewaschen haben = pronunție = ir viurdăt ghevașăn habăn
Ei, ele, ar fi spălat = sie würden gewaschen haben = pronunție = zi viurdăn ghevașăn habăn
*
Te rog calcă cămașa = Bitte bügle das Hemd. = pronunție = bite biugle das hemd
Dan își calcă întodeauna cravata = Dan bügelt immer seine Krawatten. = pronunție = dan biugălt imăr zaine kravatăn
El și- a călcat pantalonii = Er bügelte seine Hose. = pronunție = er biugălte zaine hoze
Lui Ion nu i-a plăcut cum i-a călcat Maria lucrurile = Es gefiel Ion nicht, wie Maria seine Sachen bügelte. = pronunție = es ghefil Ion niht , vi Maria zaine zahăn biugălte
Eu îmi calc rochia = Ich bügle mein Kleid.= pronunție = ih biugle main klaid
Am călcat batista = Ich habe das Taschentuch gebügelt.= pronunție = ih habe das tașăn-tuh ghebiugălt
Am călcat cutele pantalonilor mei = Ich habe die Falten aus meiner Hose gebügelt.= pronunție = ih habe di faltăn aus mainăr hoze ghebiugălt
Trebuie neapărat să-mi calc cămașa = Ich muss mein Hemd bügeln. = pronunție = ih mus main hemd biugăln
Sora mea îmi calcă pantalonii = Meine Schwester bügelt meine Hose.= pronunție = maine șvestăr biugălt maine hoze
Ea și-a călcat rochia = Sie bügelte gerade ihr Kleid.= pronunție = zi biugălte gherade ir klaid
Ea și-a călcat cămășile = Sie hat seine Hemden gebügelt.= pronunție = zi hat zaine hemdăn ghebiugălt
Ea se uită la televizor în timp ce calcă = Sie sieht fern, während sie bügelt.= pronunție = zi ziit fern verănd zi biugălt
Ion își calcă cămașa = Ion bügelt gerade sein Hemd. = pronunție = Ion biugălt gherade zain hemd
Când ți-ai călcat ultima oară hainele? = Wann hast du das letzte Mal deine Kleidung gebügelt? = pronunție = van hast du das lețte mal daine klaidung ghebiugălt?
Poți să calci asta? = Kannst du es bügeln? = pronunție = kanst du es biugăln?
Vrei să calci asta? = Willst du es bügeln? = pronunție = vilst du es bügeln?
Asta nu se calcă! = Man bügelt es nicht! = pronunție = man biugălt es niht
*

Conjugarea verbului a călca = bugeln

Prezent
*
Eu calc = ich bugle = pronunție = ih biugle
Tu calci = du bügelst = pronunție = du biugălst
El calcă = er bügelt = pronunție = er biugălt
Noi călcăm = wir bügeln = pronunție = vir biugăln
Voi călcați = ihr bügelt = pronunție = ir biugălt
Ei, ele, calcă = sie bügeln = pronunție = zi biugăln
*
Perfectul compus
*
Eu am călcat = ich habe gebügelt = pronunție = ih habe ghebiugălt
Tu ai călcat = du hast gebügelt = pronunție = du hast ghebiugălt
El a călcat = er hat gebügelt = pronunție = er hat ghebiugălt
Noi am călcat = wir haben gebügelt = pronunție = vir habăn ghebiugălt
Voi ați călcat = ihr habt gebügelt = pronunție = Ir habt ghebiugălt
Ei, ele, au călcat = sie haben gebügelt = pronunție = zi habăn ghebiugălt
*
Imperfect
*
Eu călccam / am călcat = ich bügelte = pronunție = ih biugălte
Tu călcai / ai călcat = du bügeltest = pronunție = du biugăltăst
El călca / a călcat = er bügelte = pronunție = er biugălte
Noi călcam / am călcat = wir bügelten = pronunție = vir biugăltăn
Voi călcați/ ați călcat = ihr bügeltet = pronunție =ir biugătăt
Ei, ele, călcau/ au călcat = sie bügelten = pronunție = zi biugăltăn
*
Mai mult ca perfectul
*
Eu călcasem = ich hatte gebügelt = pronunție = ih hate ghebiugălt
Tu călcaseși = du hattest gebügelt = pronunție = du hatăst ghebiugălt
El călcase = er hatte gebügelt = pronunție = er hate ghebiugălt
Noi călcaserăm = wir hatten gebügelt = pronunție = vir hatăn ghebiugălt
Voi călcaserăți = ihr hattet gebügelt = pronunție = ir hatăt ghebiugălt
Ei, ele, călcaseră = sie hatten gebügelt = pronunție = zi hatăn ghebiugălt
*
Viitor
*
Eu voi călca = ich werde bügeln = pronunție = ih verde biugăln
Tu vei călca = du wirst bügeln = pronunție = du virst biugăln
El va călca = er wird bügeln = pronunție = er vird biugăln
Noi vom călca = wir werden bügeln = pronunție = vir verdăn biugăln
Voi veți călca = ihr werdet bügeln = pronunție = ir verdăt biugăln
Ei, ele, vor călca = sie werden bügeln = pronunție = zi verdăn biugăln
*
Condițional prezent
*
Eu aș călca = ich würde bügeln = pronunție = ih viurde biugăln
Tu ai călca = du würdest bügeln = pronunție = du viurdăst biugăln
El ar călca = er würde bügeln = pronunție = er viurde biugăln
Noi am călca = wir würden bügeln = pronunție = vir viurdăn biugăln Voi ați călca = ihr würdet bügeln = pronunție = ir viurdăt biugăln
Ei, ele, ar călca = sie würden bügeln = pronunție = zi viurdăn biugăln
*
Condițional trecut
*
Eu aș fi călcat = ich würde gebügelt haben = pronunție = ih viurde ghebiugălt habăn
Tu ai fi călcat = du würdest gebügelt haben = pronunție = du viurdăst ghebiugălt habăn
El ar fi călcat = er würde gebügelt haben = pronunție = er viurde ghebiugălt habăn
Noi am fi călcat = wir würden gebügelt haben = pronunție = vir viurdăn ghebiugălt habăn
Voi ați fi călcat = ihr würdet gebügelt haben = pronunție = ir viurdăt ghebiugălt habăn
Ei, ele, ar fi călcat = sie würden gebügelt haben = pronunție = zi viurdăn ghebiugălt habăn