test limba germana

Noi spunem: Eu azi voi merge la circ, Eu ieri am fost la circ. Cuvântul circ își schimbă cazul în funcție de întrebarea la care răspunde: întrebarea încotro? sau intrebarea unde?
Vedeți exemplele din limba germană:
Wohin? – Încotrp? − Ich gehe heute in den Zirkus. − Eu voi merge azi la circ. (Akkusativ)
Wo? − Unde? − Ich war gestern im (in dem) Zirkus. − Ei ieri am fost la circ. (Dativ)

Deci, la întrebarea încotro? se folosește cazul acuzativ, iar la întrebarea unde? − dativ. Dar când vorbiți în limba germană, nu aveți timp să vă testați cu întrebări. Prin urmare, pentru a corecta vorbirea „din mers”, este mai bine să vă concentrați dacă există mișcare (și aici vă imaginați o săgeată) sau doar ceva se află undeva (imaginați-vă un punct în spațiu).
Rețineți că -in dem fuzionează în im, iar -in das în -ins.
Exemple cu genurile neutru și feminin, și plural:
Ich gehe ins (in das) Kino.
Ich war gestern im (in dem) Kino.
Ich gehe in die Bank.
Ich war gestern in der Bank.
Ich fahre in die Berge. – Eu merg la munte.
Ich war vorige Jahr in den Bergen. – Eu am fost anul trecut la munte.
(Ca den Kindern!)

Desigur, la întrebările încotro? sau unde? raspund prepozitiile de locații. (Prepozițiile sunt cuvinte care exprimă relația dintre persoane, obiecte)
Iată care sunt:
in – în (înăuntru):
Ich lege den Pullover in den Schrank. − Eu pun puloverul în dulap.
Der Pullover liegt im Schrank. − Puloverul este în dulap.
Sie verreist ins Ausland. – Ea pleacă în străinătate.
Sie wohnt im Ausland. − Ea locuiește în străinătate.
an – y, pe (suprafață verticală), k:

Wir hängen das Bild an die Wand. − Noi atârnăm tabloul pe perete.
Das Bild hängt an der Wand. − Tabloul este atârnat pe perete.
Ich fahre an die See. – Eu merg la mare (spre mare).
Ich war an der See. – Am fost la mare (lângă mare).
auf − pe (suprafață orizontală):
Die Katze springt auf den Baum. − Pisica sare pe copac.
Die Katze sit auf dem Baum. − Pisica stă pe un copac.
Fahren wir aufs (=auf das) Land! – Am plecat din oraș (literal: pe pamânt)!
Ich habe ein Haus auf dem Lande. – Eu (am) o casă pentru în afara orașului.

vor – înainte de:
Er stellt das Auto vor das Haus. − El parchează mașina în fața casei.
Das auto steht vor dem Haus. – Mașina stă în fața casei.
hinter – după, în spate:
Ich stelle mein Fahrrad hinter das Haus. – Eu pun bicicleta în spatele casei.
Das Fahrrad steht hinter dem Haus. − Bicicleta este în spatele casei.
über – peste, de asupra:
Er hängt die Lampe über den Tisch. − Atârnă o lampă de asupra
mesei.
Die Lampe hängt über dem Tisch. – Lampa atârnă de asupra mesei.

unter − sub:
Der Hund legt sich unter den Tisch. – Câinele se culcă sub masă.
Der Hund liegt unter dem Tisch. – Câinele este culcat sub masă.
neben – lângă, alături:
Philipp setzt sich neben seine Frau. – Philip se așează lângă
nevasta lui.
Philipp sitzt neben seiner Frau. – Philip stă alături de soție.
zwischen – între:
Karin setzt sich zwischen ihren Sohn und ihre Tochter. − Karin
se așează între fiul și fiica ei.
Sie sitzt zwischen ihrem Sohn und ihrer Tochter (zwischen ihren
Kindern). – Ea stă între copiii ei.

Rețineți că -an dem se schimbă in -am:
am Bahnhof – langă gară.
Și, de asemenea, la faptul că -unter înseamnă nu numai sub, ci și printre:
unter den Gästen – printre invitați (die Gäste).

În unele cazuri (duble) la fel de posibil ca Akkusativ, este si Dativul:
befestigen an der / die Wand – a întări pe un perete / de perete,
vergraben in der/die Erde – a îngropa în pământ/ sub pământ.
În anumite cazuri similare, nemții sunt mai obișnuiți cu un anume fel de caz (de obicei Dativ):
Der Osterhase versteckt die Eier hinter dem Baum. − Iepurașul de Paște
ascunde ouă în spatele unui copac. (… hinter den Baum – în spatele copacului apare rareori).

De asemenea, se întâmplă ca prepozițiile de locație să nu exprime deloc un sens spațial, sunt folosite la sens figurat. Atunci, după -an, -unter, -vor va fi Dativ, iar după -auf, -über – Acuzativ:
Ich erkenne ihn an seinem Bart. – Eu Îl recunosc după barbă.
Kinder unter zehn Jahren – copii sub zece ani,
Er hat Angst vor seiner Frau − Îi este frică de soţia sa;
auf diese Weise – astfel,
Kinder über zehn Jahre – copii peste zece ani.

Este interesant de observat că punctul (.) poate fi nu numai în spațiu, dar și în timp. Când? (wann?) – este ca unde? (wo?) în timp.
Prin urmare, Dativul este folosit și aici:
die Woche: in einer Woche – într-o săptămână (în viitor),
vor einer Woche – acum o săptămână (literal: înainte),
der Monat: in einem Monat – într-o lună,
vor einem Monat − acum o lună,
die Tage: in drei Tagen − peste trei zile,
vor drei Tagen − acum trei zile,
der Sommer: im Sommer (in dem) − la vara,
der Tag: am (an dem) Montag − luni.

Dacă vorbiți despre trecut, prezent sau săptămâna viitoare, despre trecut, prezent sau luna sau anul viitor, atunci puteți folosi atât Dativ, cât și Akkusativ – semnificația va fi aceeași (deoarece există atât un punct, cât și un segment la acelasi timp):
die Woche (săptămâna): diese Woche, în dieser Woche – în săptămâna aceasta,
der Monat (lună): diesen Monat, in diesem Monat – luna aceasta,
das Jahr (an): dieses Jahr, in diesem Jahr – anul acesta.