test limba germana

Pentru inceput cateva sfaturi utile:

1.Cititi mai multe lectii intr-o singura zi. Daca ceva n-ati memorat sau inteles intr-o lectie mai cititi-o odata. recomandat este sa parcurgeti macar 2 sau 3 lectii zilnic.

2.Daca aveti posibilitatea, discutati cu un prieten sau coleg in limba germana. Acest lucru va va ajuta sa fiti mai relaxati.

3. Gasiti obiectul cel mai interesant. Munchen, sarbatorile germane, natura… Gasiti cheea catre limba germana.

Verbele regulate din limba germana

machen – a face
sagen – a vorbi, a spune
fragen – a intreba
lieben – a iubi
lachen – a rade
wohnen – a trai, a exista
singen – a canta
spielen – a juca
tanzen – a dansa

Verbe

ich

du

er, sie, es

wir

ihr

sie

Sie

sagen

sage

sagst

sagt

sagen

sagt

sagen

sagen

fragen

frage

fragst

fragt

fragen

fragt

fragen

fragen

lieben

liebe

liebst

liebt

lieben

liebt

lieben

lieben

lachen

lache

lachst

lacht

lachen

lacht

lachen

lachen

wohnen

wohne

wohnst

wohnt

wohnen

wohnt

wohnen

wohnen

singen

singe

singst

singt

singen

singt

singen

singen

spielen

spiele

spielst

spielt

spielen

spielt

spielen

spielen

tanzen

tanze

tanzt

tanzt

tanzen

tanzt

tanzen

tanzen

arbeiten

arbeite

arbeitest

arbeitet

arbeiten

arbeitet

arbeiten

arbeiten

antworten

antworte

antwortes

antworte

antworte

antwortet

antworten

antworten

hören

höre

hörst

hört

hören

hört

hören

hören

Forma confirmativa a verbelor in limba germana
Machen – a face

* ich mache – eu fac
* du machst – tu faci
* er macht – el face
* sie macht – ea face
* es macht – (persoana neutra)
* wir machen – noi facem
* ihr macht – voi faceti
* sie machen – ei fac
* Sie machen – Voi faceti (forma politicoasa)

Forma negativa: verbul + nicht
* ich mache nicht – eu nu fac
* du machst nicht – tu nu faci
* er, sie, es macht nicht – el, ea,  nu fac
* wir machen nicht – noi nu facem
* ihr macht nicht – voi nu faceti
* sie machen nicht – ei nu fac
* Sie machen nicht – Voi nu faceti (forma politicoasa)

Forma interogativa: se schimba ordinea cuvintelor
* Mache ich? – eu fac?
* Machst du? – tu faci?
* Macht er, sie, es? – el, ea  face?
* Machen wir? – noi facem?
* Macht ihr? – voi faceti?
* Machen sie – ei fac?
* Machen Sie – Voi faceti? (forma politicoasa)

Morgen – maine
Ich tanze – eu dansez.
Ich tanze morgen. – Eu maine voi dansa.

Verbele neregulate din limba germana

Sein – a fi

* ich bin – eu sunt
* du bist – tu esti
* er ist – el este
* sie ist – ea este
* es ist – (persoana neutra)
* wir sind – noi suntem
* ihr seid – voi sunteti
* sie sind – ei sunt
* Sie sind – Voi sunteti (forma politicoasa)

Haben – a avea

* ich habe – eu am
* du hast – tu ai
* er hat – el are
* sie hat – ea are
* es hat – (persoana neutra)
* wir haben – noi avem
* ihr habt – voi aveti
* sie haben – ei au
* Sie haben – Voi aveti (forma politicoasa)

Forma interogativa

Forma confirmativa

 Forma negativa

Mache ich?

ich mache

ich mache

Machst du?

du machst

du machst

Macht er?

er macht

er macht

Macht sie?

sie macht

sie macht

Macht es?

es macht

es macht                                    + nicht

Machen wir?

wir machen

wir machen

Macht ihr?

ihr macht

ihr macht

Machen sie?

sie machen

sie machen

Machen Sie?

Sie machen

Sie machen