test limba germana

Ce sunt omonimele? Ce tipuri de omonime pot fi distinse în limba germană? Cum poate articolul să schimbe sensul unui substantiv german? Să împărțim cuvintele polisemantice în grupuri și sî memorăm diferențele. Pentru a trece mai departe citiți –-Cuvinte polisemantice în limba germană (I)–-

Cuvinte identice – formă diferită la plural

die Bank (die Bänke) – bancă
Ich sitze auf der Bank im Park. – Stau pe o bancă din parc.
die Bank (die Banken) – bancă
Um Geld zu wechseln, gehe ich zur Bank. – Pentru ca să schimb banii, eu mă duc la bancă.

der Strauß (Sträuße) – buchet
Zum Geburtstag habe ich viele Sträuße bekommen. – De ziua mea eu am primit o mulțime de buchete.
der Strauß (Strauße) – struț
Die Strauße stecken den Kopf in den Sand. – Struții își ascund capul în nisip.

der Ton (Töne) – sunet
Mach den Ton leiser. – Faceți sunetul mai încet.
der Ton (Tone) – lut
Wir formen aus dem Ton. – Noi sculptăm din lut.

der Bau (Bauten) – clădire
der Bau (Baue) – pestera, vizuina ca refugiu pentru unele mamifere
der Fuchs fährt aus seinem Bau. – Vulpea iese din vizuină.

das Mal (Male) – ori
das erste, zweite usw. Mal – primul, al doilea etc. ori
das Mal (Male) – o pată caracteristică, o schimbare a culorii pielii, adesea sub forma unei urme de la o rană sau a unui semn din naștere
ein dunkel unterlaufenes Mal – pată întunecată
das Mal (Mäler) – structură arhitecturală
ein Mal aufrichten – a ridica un monument

das Wort (Worte) – enunț, expresie
Hat es dir die Sprache verschlagen? – Și unde este cuvântul tău acum?
das Wort (Wörter) – cuvânt (ca unitate lexicală)
dieses Wort ist ein Substantiv. – Acest cuvânt este un substantiv.

Dar aceste cuvinte sunt extrem de greu de distins, deoarece au aceleași articole și acelaș plural. Adică, sensul poate fi înțeles doar din context:

der Flügel – aripă/pian
Er spielt auf dem Flügel meisterhaft. – El cântă foarte bine la pian.
der Adler breitet die Flügel aus. – Vulturul și-a întins aripile.

der Hahn – cocoș / macara
Der Hahn kräht am Morgen und stört mich zu schlafen. – Cocoșul cântă dimineața și îmi tulbură somnul.
Der Hahn tropft. – Robinetul curge.

das Schloss – castel/ lacăt
Ich drehe den Schlüssel im Schloss. – Eu întorc cheia în broască.
Im Schloss wohnen die Königin und der König. – Reginele și regii locuiesc în castel.

der Umzug – mutare / procesiune, paradă
Heute haben wir den Umzug in eine neue Wohnung. – Noi astăzi ne mutăm într-un apartament nou.
Das ist wirklich ein toller Umzug.- Noi vom vedea toată parada.

Cuvinte cu aceeași ortografie sau similară, dar accent diferit

Übersẹtzen – a traduce
übersEtzen – a feri, a schimba, a se muta
Übersetzen Sie „die Schiffe sollen übersetzen“. – Traduceți cuvântul „a transporta”.

wIEderholen – a reveni pentru a lua ceva
wiederhOlen – a repetă

ROman – nume
RomAn – gen literar

AugUst – luna august
August – nume
August hat Geburtstag im August. – August are ziua de naștere în august.

KAffee – cafea
CafE – cafenea
Ich trinke Kaffee im Cafe. – Eu beau cafea într-o cafenea.

* lexemele de acest fel se numesc omofone, deoarece coincid numai în sunet

KOnstanz – nume de oraș
KonstAnz – durabilitate

dUrchkämmen – a pieptăna
das haar durchkämmen – a-și pieptăna părul
durchkÄmmen – e vedea
Die Polizei hat die Stadt mehrmals durchkämmt. – Poliția a a facut razie /a scanat orașul de mai multe ori.

BlÜte – înflorire
BlutE – bani falsi

HOchzeit – apogeu strălucitor, vârf de dezvoltare, perioadă de timp; ziua de glorie
HochzEit – nunta