test limba germana

Ce sunt omonimele? Ce tipuri de omonime pot fi distinse în limba germană? Cum poate articolul să schimbe sensul unui substantiv german? Să împărțim cuvintele polisemantice în grupuri și sî memorăm diferențele.

În limba germană, ca și în multe alte limbi, există multe cuvinte cu două sau mai multe sensuri, între care, la prima vedere, nu există nimic în comun. În acest caz, sensul cuvântului trebuie să fie determinat de context. Astfel de cuvinte se numesc omonime.

Există mai multe tipuri de omonime în limba germană:

* cuvinte cu aceeași ortografie, dar cu articole diferite
* cuvintele cu aceeași ortografie, dar cu formă diferită de plural sunt homoforme,
* cuvinte care se potrivesc sub toate formele, adică omonime complete. Sensul unor astfel de cuvinte poate fi înțeles doar din context.
* cuvintele cu aceeași ortografie sau similară, dar accent diferit sunt omoforme și se pronunță la fel.

Să ne uităm la câteva exemple

Aceleași cuvinte – articole diferite

der Band – volum de carte
Dieses Buch besteht aus 3 Bände. – Cartea este formată din 3 părți.
die Band – un grup de muzicieni
Mein Lieblingsband ist Scorpions. – Grupul meu muzical preferat este Scorpions.
das band – bandă
das Band abschneiden – a tăia panglica

der See – lac
Unser Haus steht am See. – Casa noastră este lângă lac.
die See – mare
Die See ist heute ruhig. – Marea este astăzi liniştită.

der Erbe – moștenitor
Er ist einziger Erbe. – El este singurul moștenitor.
das Erbe – moștenire
Er verzichtet auf sein Erbe. – El a renunțat la moștenirea sa.

der Gehalt – conținut, capacitate
Dieses Getränk hat einen hohen Gehalt an Alcohol. – Această băutură conține o proporție mare de alcool.
das Gehalt – salariu
Ich bekomme hohes Gehalt. – Ei primesc un salariu mare.

das Tor – poarta
Brandenburger Tor ist die berühmteste Sehenswürdigkeit von Berlin. – Poarta Brandenburg este cel mai faimos reper din Berlin.
der Tor – prost
Du bist Tor! – Esti prost!

der Tau – rouă
es ist Tau gefallen – a căzut roua
das Tau – frânghie / cablu
Tauziehen ist eine beliebte Freizeitbeschäftigung für Kinder. – Tragerea de funie este un jocul preferat de copii.

das Bund, die Bunde – legatură
ein Bund Radieschen – legatură de ridichi
der Bund, die Bünde – unire, uniune
ein Bund zwischen drei Staaten – o alianță între două state

der Flur, e – drept de moștenire
die Flur, en – coridor
Stehen nicht in der Flur und kommen rein! – Nu sta pe coridor și intră înăuntru!

der Laster, – obicei prost
Sein Laster ist das Rauchen. – Fumatul este obiceiul lui prost.
das Laster, – camion
mit dem Laster fahren – plimbare cu camionul

das Lob, e – lauda
Das Lob ist sehr wichtig beim Lernen – lauda este foarte importantă în timpul învățării
der Lob, s – este un termen de tenis pentru a lovi mingea sus deasupra unui adversar care atacă plasa

das Schild, er – panou, placă
ein Schild anbringen – a atârnă un panou
der Schild, e – scut
ein runder Schild – scut rotund