test limba germana

FORMULĂRI ROMÂNO-GERMANE
*
Steigen, aussteigen, einsteigen, aufsteigen, ansteigen
*
FORMULĂRI CU VERBUL STEIGEN
*
Indicele bursier a urcat la un nivel înalt = Der Aktienindex stieg auf ein Allzeithoch.= pronunție = der akțienindex știg auf ain alțait-hoh
Consumul de alcool crește cu fiecare an = Der Alkoholkonsum steigt mit jedem Jahr.= pronunție = der alkool konzum ștaigt mit iedăm iar
Yenul japonez crește (în sus) = Der japanischen Yen steigt nach oben.= pronunție = der iapanișe ien ștaigt nah obăn
Numărul universităților private a crescut = Die Anzahl privater Universitäten ist gestiegen. = pronunție = di anțal privatăr univerzitetăn ist gheștigăn
Câștigurille companiilor de turism au crescut enorm = Die Gewinne der Reisegesellschaften stiegen gewaltig.
Prețurile combustibilului sunt în prezent în creștere până la vârf (la țărm.) = Die Spritpreise steigen derzeit ins Uferlose.= pronunție di șpritpraize ștaigăn derțait ins ufărloze
El a urcat grăbit în mașină = Er stieg eilig in sein Auto.= pronunție = er știg ailig in zain auto
Am coborât din mașină = Ich bin aus dem Taxi gestiegen.
După cireșele negre se urcă sus = Nach schwarzen Kirschen steigt man hoch.= pronunție = nah șvarțăn kirșăn știgt man hoh
Ei au urcat în tren = Sie sind in den Zug gestiegen.= pronunție = zi zind in den țug gheștigăn
Urcă în metrou chiar aici = Steige gleich hier in die U-Bahn! = pronunție = ștaighe glaih hir in di u-ban
Cobori? = Steigst du aus? = pronunție = ștaigst du aus ?
Ion a coborât din vană (a ieșit) = Ion ist aus der Badewanne gestiegen. =pronunție = Ion ist aus der badevane gheștigăn
Noi am urcat într-o mașină = Wir sind in ein Auto gestiegen.= pronunție = vir zind in ain auto gheștigăn
Noi am urcat pe o pantă abruptă = Wir stiegen den steilen Abhang hinauf.= pronunție = vir știgăn den ștailăn abhang hinauf
*
COJUGAREA VERBULUI STEIGEN
*
Prezent
*
Eu urc = ich steige = pronunție = ih ștaighe
Tu urci = du steigst = pronunție = du ștaigst
El urcă = er steigt = pronunție = er ștaigt
Noi urcăm = wir steigen = pronunție = vir ștaigăn
Voi urcați = ihr steigt = pronunție = ir ștaigt
Ei, ele, urcă = sie steigen = pronunție = zi ștaigăn
*
Perfectul compus
*
Eu am urcat = ich bin gestiegen = pronunție = ih bin gheștigăn
Tu ai urcat = du bist gestiegen = pronunție = du bist gheștigăn
El a urcat = er ist gestiegen = pronunție = er ist gheștigăn
Noi am urcat = wir sind gestiegen = pronunție = vir zind gheștigăn
Voi ați urcat = ihr seid gestiegen = pronunție = ir zaid gheștigăn
Ei ele au urcat = sie sind gestiegen = pronunție = zi zind gheștigăn
*
Imperfect
*
Eu urcam / am urcat = ich stieg = pronunție = ih știg
Tu urcai / ai urcat = du stiegst = pronunție = du știgst
El urca / a urcat = er stieg = pronunție = er știg
Noi urcam / am urcat = wir stiegen = pronunție = vir știgăn
Voi urcați / ați urcat = ihr stiegt = pronunție = ir știgt
Ei, ele urcau / au urcat = sie stiegen = pronunție = zi știgăn
*
Mai mult ca perfect
*
Eu urcasem = ich war gestiegen = pronunție = ih var gheștigăn
Tu urcaseși = du warst gestiegen = pronunție = du varst gheștigăn
El urcase = er war gestiegen = pronunție = er var gheștigăn
Noi urcaserăm = wir waren gestiegen = pronunție = vir varăn gheștigăn
Voi urcaserăți = ihr wart gestiegen = pronunție = ir vart gheștigăn
Ei, ele, urcaseră = sie waren gestiegen = pronunție = zi varăn gheștigăn
*
Viitor
*
Eu voi urca = ich werde steigen = pronunție = ih verde ștaigăn
Tu vei urca = du wirst steigen = pronunție = du virst ștaigăn
El va urca = er wird steigen = pronunție = er vird ștaigăn
noi vom urca = wir werden steigen = pronunție = vir verdăn ștaigăn
Voi veți urca = ihr werdet steigen = pronunție = ir verdăt ștaigăn
Ei, ele vor urca = sie werden steigen = pronunție = zi verdăn ștaigăn
*
Condițional prezent
*
Eu aș urca = ich würde steigen = pronunție = ih viurde ștaigăn
Tu ai urca = du würdest steigen = pronunție = du viurdăst ștaigăn
El ar urca = er würde steigen = pronunție = er viurde ștaigăn
Noi am urca = wir würden steigen = pronunție = vir viurdăn ștaigăn
Voi ați urca = ihr würdet steigen = pronunție = ir viurdăt ștaigăn
Ei, ele, ar urca = sie würden steigen = pronunție = zi viurdăn ștaigăn
*
Condițional trecut
*
Eu aș fi urca = ich würde gestiegen sein = pronunție = ih viurde gheștigăn zain
Tu ai fi urcat = du würdest gestiegen sein = pronunție = du viurdăst gheștigăn zain
El ar fi urcat = er würde gestiegen sein = pronunție = er viurde gheștigăn zain
Noi am fi urcat = wir würden gestiegen sein = pronunție = vir viurdăn gheștigăn zain
Voi ați fi urcat = ihr würdet gestiegen sein = pronunție = ir viurdăt gheștigăn zain
Ei, ele, ar fi urcat = würden gestiegen sein = pronunție = zi viurdăn gheștigăn zain
*
FORMULĂRI CU VERBUL AUSSTEIGEN
*
La următoarea stație cobor = An der nächsten Station steige ich aus. = pronunție = an der nehstăn ștațion ștaighe ih aus
La următoarea gară trebuie să cobori = Beim nächsten Bahnhof musst du aussteigen. = pronunție = baim nehstăn ban-hof mus du aus-ștaigăn
Vă rog, coborâți toți = Bitte alles aussteigen! = pronunție = bite ales aus-ștaigăn
Autobuzul a oprit și două femei au coborât = Der Bus hielt und zwei Frauen stiegen aus. = pronunție = der bus hilt und țvai frauăn știgăn aus
Autobuzul a o prit și nimeni nu a coborât = Der Bus hielt, doch niemand stieg aus.= pronunție = der buz hilt und nimand știg aus
Am coborât într-o stație greșită = Ich bin an der falschen Haltestelle ausgestiegen.= pronunție = ih bin in der falșe halteștele augheștigăn
Am coborât din taxi = Ich bin aus dem Taxi ausgestiegen. = pronunție = ih bin aus dem taxi ausgheștigăn
Cobor și eu acolo = Ich steige auch dort aus. = pronunție = ih ștaighe auh dort aus
Voi trebuie să coborâți la următoarea stație = Ihr müsst an der nächsten Haltestelle aussteigen.= pronunție = ir must an der nehstăn halte-ștele aus-ștaigăn
Ea a coborât la următoarea stație = Sie ist bei der nächsten Station ausgestiegen.= pronunție = zi ist bai der nehstăn stațion aus-gheștigăn
Curând se coboară la gară, și la trei minute de mers spre sud , se respiră aerul exotic = Sobald man am Bahnhof aussteigt und drei Minuten nach Süden geht, atmet man exotische Luft. = pronunție = zobald, man am banhof aus-ștaigt, und drai minutăn nah ziudăn gheit, atmăn man exotișe luft
Dumneavoastră coborâți? = Steigen Sie aus? = pronunție = ștaigăn zi aus?
Ion a coborât într-o stație (gară) greșită = Ion ist am falschen Bahnhof ausgestiegen.= pronunție = Ion ist am falșăn ban-hof aus-gheștigăn
Noi am coborât pe fereastră = Wir sind durchs Fenster ausgestiegen.= pronunție = vir zind durhi fenstăr aus-gheștigăn
Noi am coborât = = Wir stiegen aus. = pronunție = vir știgăn aus
*
CONJUGAREA VERBULUI AUSSTEIGEN
*
Prezent
Eu cobor = ich steige aus = pronunție = ih ștaighe aus
Tu cobori = du steigst aus = pronunție = du ștaigst aus
El coboară = er steigt aus = pronunție = er ștaigt aus
Noi coborâm = wir steigen aus = pronunție = vir ștaigăn
Voi coborâți = ihr steigt aus = pronunție = ir ștaigt aus
Ei, ele, coboară = sie steigen aus = pronunție = zi ștaigăn aus
*
Perfectul compus
*
Eu am coborât = ich bin ausgestiegen = pronunție = ih bin ausgheștigăn
Tu ai coborât = du bist ausgestiegen = pronunție = du bist ausgheștigăn
El a coborât = er ist ausgestiegen = pronunție = er ist ausgheștigăn
Noi am coborât = wir sind ausgestiegen = pronunție = vir zind ausgheștigăn
Voi ați coborât = ihr seid ausgestiegen = pronunție = ir zaid ausgheștigăn
Ei ele au coborât = sie sind ausgestiegen = pronunție = zi zind ausgheștigăn
*
Imperfect
*
Eu coboram / am coborât = ich stieg aus = pronunție = ih știg aus
Tu coborai / ai coborât = du stiegst aus = pronunție = du știgst aus
El cobora / a coborât = er stieg aus = pronunție = er știg aus
Noi coboram / am coborât = wir stiegen aus = pronunție = vir știgăn aus
Voi coborați / ați coborât = ihr stiegt aus = pronunție = ir știgt aus
Ei, ele coborau / au coborât = sie stiegen aus = pronunție = zi știgăn aus
*
Mai mult ca perfect
*
Eu coborâsem = ich war ausgestiegen = pronunție = ih var aus gheștigăn
Tu coborâseși = du warst ausgestiegen = pronunție = du varst aus gheștigăn
El coborâse = er war ausgestiegen = pronunție = er var aus gheștigăn
Noi coborâserăm = wir waren ausgestiegen = pronunție = vir varăn aus gheștigăn
Voi coborâserăți = ihr wart ausgestiegen = pronunție = ir vart aus gheștigăn
Ei, ele, coborâseră = sie waren ausgestiegen = pronunție = zi varăn aus gheștigăn
*
Viitor
*
Eu voi cobărî = ich werde aussteigen = pronunție = ih verde aus ștaigăn
Tu vei cobărî = du wirst aussteigen = pronunție = du virst aus ștaigăn
El va cobărî = er wird aussteigen = pronunție = er vird aus ștaigăn
noi vom cobărî = wir werden aussteigen = pronunție = vir verdăn aus ștaigăn
Voi veți cobărî = ihr werdet aussteigen = pronunție = ir verdăt aus ștaigăn
Ei, ele vor cobărî = sie werden aussteigen = pronunție = zi verdăn aus ștaigăn
*
Condițional prezent
*
Eu aș coborî = ich würde aussteigen = pronunție = ih viurde aus ștaigăn
Tu ai coborî = du würdest aussteigen = pronunție = du viurdăst aus ștaigăn
El ar coborî = er würde aussteigen = pronunție = er viurde aus ștaigăn
Noi am coborî = wir würden aussteigen = pronunție = vir viurdăn aus ștaigăn
Voi ați coborî = ihr würdet aussteigen = pronunție = ir viurdăt aus ștaigăn
Ei, ele, ar coborî = sie würden aussteigen = pronunție = zi viurdăn aus ștaigăn
*
Condițional trecut
*
Eu aș fi coborât = ich würde ausgestiegen sein = pronunție = ih viurde aus gheștigăn zain coborât
Tu ai fi coborât = du würdest ausgestiegen sein = pronunție = du viurdăst aus gheștigăn zain
El ar fi coborât = er würde ausgestiegen sein = pronunție = er viurde gheștigăn zain
Noi am fi coborât = wir würden gausestiegen sein = pronunție = vir viurdăn aus gheștigăn zain
Voi ați fi coborât = ihr würdet ausgestiegen sein = pronunție = ir viurdăt aus gheștigăn zain
Ei, ele, ar fi urcat = würden ausgestiegen sein = pronunție = zi viurdăn aus gheștigăn zain
*
Verbul EINsteigen se conjugă la fel ca și verbul AUSsteigen
EINSTEIGEN = A URCA UNDEVA DIN AFARĂ ÎNĂUTRU
*
FORMULĂRI CU VERBUL EINSTEIGEN
*
De la ce oră (de când) lăsați pasagerii să urce? = Ab wann lassen Sie die Passagiere einsteigen? = pronunție = ab van lasăn zi di pasajire ainștaigăn
Se pare că au urcat în trenul greșit = Anscheinend sind sie in den falschen Zug eingestiegen = pronunție = anșainănd zind in den falșăn țug aingheștigăn
Hoțul a intrat ( a urcat) pe fereastră = Der Dieb ist durchs Fenster eingestiegen.= pronunție = der dib ist durhi fenstăr aingheștigăn
A fost pentru prima oară cînd am urcat într-un elicopter = Es war das erste Mal, dass ich in einen Hubschrauber einstieg.= pronunție = es var das erste mal das ih in ainăn hub-șraubăr ainștig
S-ar observa că a intrat (urcat) în cameră) = Es wurde beobachtet, dass er in das Zimmer einstieg.= pronunție = es vurde beobahtăt das er in das țimăr ainștig
Am urcat în tenul greșit = Ich bin in den falschen Zug eingestiegen. = pronunție = ih bin in der falșăn țug aingheștigăn
L-am văzut pe Ion urcat în tren = Ich habe Ion in den Zug einsteigen sehen. = pronunție = ih habe Ion in den țug ainștaigăn zeien
Nu urcați încă (în tren) = Noch nicht in den Zug einsteigen! = pronunție = noh niht in den țug ainștaigăn
Ea a urcat la ora 21 = Sie ist um einundzwanzig Uhr eingestiegen.= pronunție = zi ist ain-und-țvanțih ur aingheștigăn
Au urcat toți călătorii? = Sind alle Fahrgäste eingestiegen? = pronunție = zind ale far-gheste aingheștigăn?
Ion a urcat în autobuzul greșit = Ion ist in den falschen Bus eingestiegen. = pronunție = Ion ist in den falșăn bus aingheștigăn
Ion a urcat în mașină = Ion stieg ins Auto ein.= pronunție = Ion știg ins auto ain
Ion a vrut să urce (intre) în politică = Ion wollte in die Politik einsteigen. = pronunție = Ion volte in di politik ainștaigăn
Noi am urcat în același autobus = Wir sind zufällig in denselben Bus eingestiegen.= pronunție = vir zind țufelih in den zelbăn bus aingheștigăn
Noi nu am știut în ce mașină să urcăm = Wir wussten nicht, in welches Auto wir einsteigen sollten. = pronunție = vir vustăn niht in velhies auto vir ainștaigăn zolăn
*
aufsteigen – decola
aufsteigen – înălţa
Aufsteigen – in rampa;a insanatosi;urcus;a imbunatati
aufsteigende – ascendenţă
*
FORMULĂRI CU VERBUL AUFSTEIGEN
*
Fumul se înalță din coș = Aus dem Schornstein stieg Rauch auf. = pronunție = aus dem șornștain știg rauh auf
Un gând săbatec , îndrăzneț, fericit, se înalță în imaginația mea = Ein wilder, kühner, glücklicher Gedanke steigt auf in meiner Phantasie. = pronunție = ain vildăr kiunăr, gliukihăr ghedanke știg auf in mainăr fantazie
El s-a înălțat (cu înțelesul de: a tins să ajungă) la conducătorul școlii = Er ist zum Schulleiter aufgestiegen = pronunție = er ist țum șul-laităr aufgheștigăn
Apoi el s-a înălțat treptat și chiar a devenit directorul firmei = Er stieg danach schrittweise auf und wurde sogar Direktor der Firma. = pronunție = er știg danah șritvaize auf und vurde zogar der director der firma
El s-a ridicat (în rang) la ministru = Er stieg zum Minister auf. = pronunție = er știg țum minister auf
Cu cât se ridică mai mult fumul, cu atât mai mult zboară = Je mehr der Rauch aufsteigt, je mehr verfliegt er. = pronunție = ie mer der rauh aufștaigt, ie mer fărfligt er
Ceața s-a ridicat din lac = Nebel stieg vom See auf. = pronunție = nebăl știg fom zee auf
Au lăsat un balon să se înalțe = Sie ließen einen Ballon aufsteigen. = pronunție = zi lisăn ainăn balon aufștaigăn
Ceea ce se înalțe trebuie să coboare din nou = Was aufsteigt, muss auch wieder herunterkommen. = pronunție = vas aufștaigt , mus auh vidăr heruntăr komăn
*
Verbul AUFSTEIGEN se conjugă la fel ca și verbul AUSSTEIGEN .
*
Atenție la particole: la timpul prezent și la imperfect acestea trec pe ultimul loc în propoziție!
*
VERBUL ANSTEIGEN = A CREȘTE = SE CONJUGĂ CA ȘI VERBUL AUSSTEIGEN
*
FORMULĂRI CU VERBUL ANSTEIGEN
*
Prețul bezinei continuă să crească = Der Benzinpreis steigt unaufhörlich weiter an.= pronunție = der Benținpraiz ștaigt un-auf-heorlih vaităr an
Profitul agenției de turism crește puternic = Der Profit der Reiseagentur stieg stark an.= pronunție = der profit der raize-aghentur știg ștark an
Rata șomajului a crescut cu 5 % = Die Arbeitslosenrate ist auf 5% angestiegen. = pronunție = di arbaițlozerate ist auf fiunf proțentăn angheștigăn
Cantitatea mare de dioxid de carbon din atmosferă determină creșterea temperaturii medii pe suprafața planetei noastre. = Die große Menge an Kohlendioxid in der Atmosphäre lässt die mittlere Temperatur an der Oberfläche unseres Planeten ansteigen. = pronunție = dig rose menghe an kolăndioxid in der atmosphere, lest di mitlăre temperature an der oberflahe unzărăs planetăn anștaigăn
Coloana termometrului va crește până la trei grade. = Die Thermometersäule wird auf bis zu drei Grad ansteigen. = pronunție = di termometăr-zoile vird auf bis țu drai grad anștaigăn
Numărul accidentelor a crescut de mai mulți ani. = Die Zahl der Unfälle ist seit einigen Jahren angestiegen.= pronunție = di țal der unfele ist zait ainigăn iarăn angheștigăn
Sunați un medica când vi se ridică temperature = Rufen Sie einen Arzt, wenn ihre Temperatur ansteigt. = pronunție = rufăn zi ainăn arțt ven ire temeratur anștaigt