test limba germana

FORMULĂRI ROMÂNO-GERMANE
*
A lua = nehmen
A da = geben
*
FORMULĂRI CU VERBUL A LUA (NEHMEN)
*
Vă rog luați-o pe drumul drept = Bitte nehmen Sie den rechten Weg. = pronunție = bite neimăn zi den rehtăn veg
Asta o iau eu pe cap (pe șapca mea) = Das nehme ich auf meine Kappe. = pronunție = das neime ih auf maine kape
Oamenii i-au luat lui dreptul… = Die Menschen nahmen ihm seine Rechte…= pronunție = di menciăn namăn im zaine rehte
Tu iei totul prea literal = Du nimmst alles viel zu wörtlich.= pronunție = du nimst ales fil țu vortlih
Am luat ieri o zi de concediu plătit = Ich nahm gestern einen bezahlten Urlaubstag.= pronunție = ih nam ghestărn ainăn bețaltăn urlaubs-tag
Luați un taxi la hotel = Nehmen Sie ein Taxi zum Hotel.= pronunție = neimăn zi ain taxi țum hotel
Luați emisiunea pe bandă (înregistrați emisiunea…) = Nehmt die Sendung auf Band auf! = pronunție = nemt di zendung auf band auf
Ia două sau trei zile concediu = Nimm 2 oder 3 Tage Urlaub.= pronunție = nim țvai odăr drai taghe urlaub
Ia trenul expres de la linia nouă = Nimm den Expresszug von Gleis 9.= pronunție = nim den expres-țug fon glais noin
Iei tu episodul de azi? (înregistrezi tu episodul de azi) = Nimmst du die heutige Folge auf? = pronunție = nimst du di hoitighe folghe auf
Dv. ați luat chieia greșită = Sie haben den falschen Schlüssel genommen.= pronunție = zi habăn den falșăn sliusăl ghenomăn
Ea a luat lucrarea acasă = Sie nahm die Hausarbeit in Angriff.= pronunție = zi nam di haus-arbait in angrif
Ea, primește (ia) o dată pe săptămînă lecții de pian = Sie nimmt einmal pro Woche Klavierunterricht. = pronunție = zi nimt animal pro vohe klavir-untăriht
Ea se dușuie în fiecare dimineață („ia” în fiecare dimineață un duș) Sie nimmt jeden Morgen eine Dusche. = pronunție = zi nimt iedăn morgăn aine dușe
Noi luăm ceaiul cu zahăr (bem ceaiul…) = Wir nehmen unseren Tee mit Zucker.= pronunție = vir neimăn unzărăn te mit țukăr

CONJUGAREA VERBULUI A LUA = NEHMEN = PRONUNȚIE = NEIMĂN

Prezent
*
Eu iau = ich nehme = pronunție = ih neime
Tu iei = du nimmst = pronunție = du nimst
El ia = er nimmt = pronunție = er nimt
Noi luăm = wir nehmen = pronunție = vir neimăn
Voi luați = ihr nehmt = pronunție = ir neimt
Ei, ele, iau = sie nehmen = pronunție = zi neimăn
*
Perfectul compus
*
Eu am luat = ich habe genommen = pronunție = ih habe ghenomăn
Tu ai luat = du hast genommen = pronunție = du hast ghenomăn
El a luat = er hat genommen = pronunție = er hat ghenomăn
Noi am luat = haben genommen = pronunție = vir habăn ghenomăn
Voi ați luat = ihr habt genommen = pronunție = ir habt ghenomăn
Ei ,ele ,au luat = sie haben genommen = pronunție = zi habăn ghenomăn
*
Imperfect
*
Eu luam / am luat = ich nahm = pronunție = ih nam
Tu luai / ai luat = du nahmst = pronunție = du namst
El lua / a luat = er nahm = pronunție = er nam
Noi luam / am luat = wir nahmen = pronunție = vir namăn
Voi luați / ați luat = ihr nahmt = pronunție = ir namt
Ei, ele, luau / au luat = sie nahmen = pronunție = zi namăn
*
Mai mult ca perfect
*
Eu luasem = ich hatte genommen = pronunție = ih hate ghenomăn
Tu luaseși = du hattest genommen = pronunție = du hatăst ghenomăn
El luase = er hatte genommen = pronunție = er hate ghenomăn
Noi luaserăm = wir hatten genommen = pronunție = vir hatăn ghenomăn
Voi luaserăți = ihr hattet genommen = pronunție = ir hatăt ghenomăn
Ei ele luaseră = sie hatten genommen = pronunție = zi hatăn ghenomăn
*
Viitor
*
Eu voi lua = ich werde nehmen = pronunție = ih verde neimăn
Tu vei lua = du wirst nehmen = pronunție = du virst neimăn
El va lua = er wird nehmen = pronunție = er vird neimăn
Noi vom lua = wir werden nehmen = pronunție = vir verdăn neimăn
Voi veți lua = ihr werdet nehmen = pronunție = ir verdăt neimăn
Ei, ele vor lua = sie werden nehmen = pronunție = zi verdăn neimăn
*
Condițional prezent
*
Eu aș lua = ich würde nehmen = pronunție = ih viurde neimăn
Tu ai lua = du würdest nehmen = pronunție = du viurdăst neimăn
El ar lua = er würde nehmen = pronunție = er viurde neimăn
Noi am lua = wir würden nehmen = pronunție = vir viurdăn neimăn
Voi ați lua = ihr würdet nehmen = pronunție = ir viurdăt neimăn
Ei, ele, ar lua = sie würden nehmen = pronunție = zi viurdăn neimăn
*
Condiționla trecut
*
Eu aș fi luat = ich würde genommen haben = pronunție = ih viurde ghenomăn habăn
Tu ai fi luat = du würdest genommen haben = pronunție = du viurdăst ghenomăn habăn
El ar fi luat = er würde genommen haben = pronunție = er viurde ghenomăn habăn
Noi am fi luat = wir würden genommen haben = pronunție = vir viurdăn ghenomăn habăn
Voi ați fi luat = ihr würdet genommen haben = pronunție = ir viurdăt ghenomăn habăn
Ei, ele, ar fi luat = sie würden genommen haben = pronunție = zi viurdăn ghenomăn habăn

FORMULĂRI CU VERBUL A DA = GEBEN

Întodeauna te dai prea serios = Du gibst dich immer viel zu ernst.= pronunție = du ghibst imăr fil țu ernst
Tu nu ai depus suficient efort ( șu ai dat, nu te-ai străduit) …) = Du hast dir nicht genug Mühe gegeben.= pronunție = du hast dir niht ghenug miuie ghegheibăn
Fiecare își dă valoare lui însuși ( fiecare se autoapreciază) =Ein jeder gibt den Wert sich selbst.= pronunție = ain iedăr ghbt den vert zih zelbst
Nu scoateți nici un sunet ( nu dați …) = Geben Sie keinen Laut von sich! = pronunție = gheibăn zi kainăn laut fon zih
Nu sunt mulțumit de situația actuală = (nu dau mulțumire condițiilor actuale) Ich gebe mich mit den jetzigen Verhältnissen nicht zufrieden. = pronunție = ih ghebe mih mit den iețigăn fărhelltnisăn niht țufridăn
Sunt mulțumit cu puțin ( Puținul îmi dă mulțumire ) = Ich gebe mich mit Wenigem zufrieden. = pronunție = ih ghebe mih mit venigăm țufridăn
Toți jucătorii au dat cei mai bun = Alle Spieler haben ihr Bestes gegeben.= pronunție = ale șpilăr habăn ir bestăs ghegheibăn
Vă rog să-I dați lui primul ajutor = Bitte geben Sie ihm erste Hilfe. = pronunție = bite gheibăn zi im erste hilfe
Tu nu dai aici nicio comandă = Du gibst hier keine Befehle. = pronunție = du ghibst hir kaine befeile
Tu ai dat un exemplu greșit = Du hast ein schlechtes Beispiel gegeben = pronunție = du hast șlehtăs baișpil ghegheibăn
El i-a dat un sfat = Er hat ihm einen Ratschlag gegeben.= pronunție = er hat im ainăn ratșlag ghegheibăn
Dă fiecărui copil trei bucăți = Gebt jedem der Kinder drei Stück = pronunție = ghebt iedăm kindăr drai știuk
Dă-i altuia o șansă = Gebt noch jemand anderem eine Chance! = pronunție = ghebt noh iemand andărăm aine șanse
Dă-mi te rog un pic de zahăr la asta = Gib bitte ein bisschen Zucker dazu.= pronunție = ghib bite ain bisien țukăr dațu
Există viață pe altă lume? (se dă viață…) = Gibt es Leben auf anderen Welten? = pronunție = ghipt es leibăn auf andărăn veltăn?
Există un loc liber? = Gibt es noch einen freien Platz? = pronunție = ghibt es noh fraien plaț?
Vă dau un anestezic local = Ich gebe Ihnen eine lokale Betäubung. = pronunție = ih gheibe inăn aine locale betobung
L-am votat pe Iohanis (I-am dat votul lui…) = Ich habe meine Stimme Iohanis gegeben.= pronunție = ih habe maine știme Iohanis ghegheibăn
I-a dat o oră… = Sie hat ihm eine Uhr gegeben. = pronunție = zi hat im aine ur ghegheibăn
Cui i-ai dat cartea? = Wem hast du das Buch gegeben?= pronunție = veim hast du das buh ghegheibăn
*
CONJUGAREA VERBULUI GEBEN
*
Prezent
*
Eu dau = ich gebe = pronunție = ih gheibe
Tu dai = du gibst = pronunție = du ghibst
El dă = er gibt = pronunție = er ghibt
Noi dăm = wir geben = pronunție = vir gheibăn
Voi dați = ihr gebt = pronunție = ir ghebt
Ei, ele, dau = sie geben = pronunție = zi gheibăn
*
Perfectul compus
*
Eu am dat = ich habe gegeben = pronunție = ih habe ghegheibăn
Tu ai dat = du hast gegeben = pronunție = du hast ghegheibăn
El a dat = er hat gegeben = pronunție = er hat ghegheibăn
Noi am dat = wir haben gegeben = pronunție = vir habăn ghegheibăn
Voi ați dat = ihr habt gegeben = pronunție = ir habt ghegheibăn
Ei ele au dat = sie haben gegeben = pronunție = zi habăn ghegheibăn
*
Imperfect
*
Eu dădeam / am dat = ich gab = pronunție = ih gab
Tu dădeai / ai dat = du gabst = pronunție = du gabst
El dădea / a dat = er gab = pronunție = er gab
Noi dădeam / am dat = wir gaben = pronunție = vir gabăn
Voi dădeați / ați dat = ihr gabt = pronunție = ir gabt
Ei, ele, dădeau/ au dat = sie gaben = pronunție = zi gabăn
*
Mai mult ca perfect
*
Eu dădusem = ich hatte gegeben = pronunție = ih hate ghegheibăn
Tu dăduseși = du hattest gegeben = pronunție = du hatăst ghegheibăn
El dăduse = er hatte gegeben = pronunție = er hate ghegheibăn
Noi dăduserăm = wir hatten gegeben = pronunție = vir hatăn ghegheibăn
Voi dăduserăți = ihr hattet gegeben = pronunție = ir hatăt ghegheibăn
Ei ele dăduseră = sie hatten gegeben = pronunție = zi hatăn ghegheibăn
*
Viitor
*
Eu voi da = ich werde geben = pronunție = ih verde gheibăn
Tu vei da = du wirst geben = pronunție = du virst gheibăn
El va da = er wird geben = pronunție = er vird gheibăn
Noi vom da = wir werden geben = pronunție = vir verdăn gheibăn
Voi veți da = ihr werdet geben = pronunție = ir verdăt gheibăn
Ei, ele, vor da = sie werden geben = pronunție = zi verdăn gheibăn
*
Condițional prezent
*
Eu aș da = ich würde geben = pronunție = ih viurde gheibăn
Tu ai da = du würdest geben = pronunție = du viurdăst gheibăn
El ar da = er würde geben = pronunție = er viurde gheibăn
Noi am da = wir würden geben = pronunție = vir viurdăn gheibăn
Voi ați da = ihr würdet geben = pronunție = ir viurdăt gheibăn
Ei ele, ar da = sie würden geben = pronunție = zi viurdăn gheibăn
*
Condițional trecut
*
Eu aș fi dat = ich würde gegeben haben = pronunție = ih viurde ghegheibăn habăn
Tu ai fi, dat = du würdest gegeben haben = pronunție = du viurdăst ghegheibăn habăn
El ar fi, dat = er würde gegeben haben = pronunție = er viurde ghegheibăn habăn
Noi am fi, dat = wir würden gegeben haben = pronunție = vir viurdăn ghegheibăn habăn
Voi ați fi, dat = ihr würdet gegeben haben = pronunție = ir viurdăt ghegheibăn habăn
Ei, ele, ar fi, dat = sie würden gegeben haben = pronunție = zi viurdăn ghegheibăn habăn