test limba germana

FORMULĂRI ROMÂNO-GERMANE
*
A impinge = schieben
A trage = ziehen

FORMULĂRI CU VERBUL A ÎMPINGE = SCHIEBEN

Locomotiva împige astăzi trenul = Die Lokomotive schiebt heute den Zug. = pronunție = di locomotive șibt hoite den țug
Tu l-ai împins pe geam = Du hast ihn durch das Fenster geschoben. = pronunție = du hast in durhi das fenstăr gheșobăn
El a împins cartea în geantă = Er schob das Buch in seine Tasche.= pronunție = er șob das buh in zaine tașe

Mi-am împins mașina = Ich schob mein Auto. = pronunție = ih șob main auto
Împingeți masa aici , vă rog = Schieben Sie den Tisch bitte hierher! = pronunție = șibăn zi den tiș bite hirher
Nu împingeți sus sarcinile dv. de lucru = Schieben Sie Ihre Arbeitsaufgaben nicht auf! = pronunție = șibăn zi ire arbaițaufgabăn niht auf
Cine își iubește bicicleta, acela impinge = Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. = pronunție = ver zain farad libt , der șibt
Noi am împins mașina din spate = Wir schoben das Auto von hinten. = pronunție = vir șobăn das auto fon hintăn
*
CONJUGARTEA VERBULUI A ÎMPINGE = SCHIEBEN = PRONUNȚIE = ȘIBĂN
*
Prezent
*
Eu împing = ich schiebe = pronunție = ih șibe
Tu împingi = du schiebst = pronunție = du șibst
El impinge = er schiebt = pronunție = er șibt
Noi împingem = wir schieben = pronunție = vir șibăn
Voi împingeți = ihr schiebt = pronunție = ir șibt
Ei împing = sie schieben = pronunție = zi șibăn
*
Perfectul compus
*
Eu am împins = ich habe geschoben = pronunție = ih habe gheșobăn
Tu ai împins = du hast geschoben = pronunție = du hast gheșobăn
El a împins = er hat geschoben = pronunție = er hat gheșobăn
Noi am împins = wir haben geschoben = pronunție = vir habăn gheșobăn
Voi ați împins = ihr habt geschoben = pronunție = ir habt gheșobăn
Ei au împins = sie haben geschoben = pronunție = zi habăn gheșobăn
*
Imperfect
*
Eu împingeam / am împins = ich schob = pronunție = ih șob
Tu împingeai /… = du schobst = pronunție = du șobst
El împingea /… = er schob = pronunție = er șob
Noi împingeam / … = wir schoben = pronunție = vir șobăn
Voi împingeați / …= ihr schobt = pronunție = ir șobt
Ei împingeau /… = sie schoben = pronunție = zi șobăn
*
Mai mult ca perfect
*
Eu împinsesem = ich hatte geschoben = pronunție = ih hate gheșobăn
Tu împiseseși = du hattest geschoben = pronunție = du hatăst gheșobăn
El împinsese = er hatte geschoben = pronunție = er hate gheșobăn
Noi împinseserăm = wir hatten geschoben = pronunție = vir hatăn gheșobăn
Voi împinseserăți= ihr hattet geschoben = pronunție = ir hatăt gheșobăn
Ei împinseseră = sie hatten geschoben = pronunție = zi hatăn gheșobăn
*
Viitor
*
Eu voi impinge = ich werde schieben = pronunție = ih verde șibăn
Tu vei impinge = du wirst schieben = pronunție = du virst șibăn
El va impinge = er wird schieben = pronunție = er vird șibăn
Noi vom impinge = wir werden schieben = pronunție = vir verdăn șibăn
Voi veți impinge = ihr werdet schieben = pronunție = ir verdăt șibăn
Ei vor impinge = sie werden schieben = pronunție = zi verdăn șibăn
*
Condiționla prezent
*
Eu aș impinge = ich würde schieben = pronunție = ih viurde șibăn
Tu ai impinge = du würdest schieben = pronunție = du viurdăst șibăn
El ar impinge = er würde schieben = pronunție = er viurde șibăn
Noi am impinge = wir würden schieben = pronunție = vir viurdăn șibăn
Voi ați impinge = ihr würdet schieben = pronunție = ir viurdăt șibăn
Ei ar impinge = sie würden schieben = pronunție = zi viurdăn șibăn
*
Condiționla trecut
*
Eu aș fi împins = ich würde geschoben haben = pronunție = ih viurde gheșobăn habăn
Tu ai fi împins = du würdest geschoben haben = pronunție = du viurdăst gheșobăn habăn
El ar fi împins = er würde geschoben haben = pronunție = er viurde gheșobăn habăn
Noi am fi împins = wir würden geschoben haben = pronunție = vir viurdăn gheșobăn habăn
Voi ați fi împins = ihr würdet geschoben haben = pronunție = ir viurdăt gheșobăn habăn
Ei ar fi împins = sie würden geschoben haben = pronunție = zi viurdăn gheșobăn habăn
*
FORMULĂRI ROMÂNO-GERMANE CU VERBUL ZIEHEN = A TRAGE
*
Primăvara a tras în țară ( cu înțelesul de a venit) = Der Frühling ist ins Land gezogen. = pronunție = der friuling ist ins land ghețogăn
Stomatologul i-a tras ei dintele stricat (i-a scos) = Der Zahnarzt zog ihr ihren schlechten Zahn.= pronunție = der țanarțt țog ir irăn șlehtăn țan
Ai crescut canarii mari = Du zogst Kanarienvögel groß. = pronunție = du țogst kanarien-feogăl gros
S-a mutat pe coasta de vest = Er ist an die Ostküste gezogen.= pronunție = er ist an di ostkiuste ghețogăn
El a luat în considerare o cooperare = Er zog eine Zusammenarbeit in Betracht.= pronunție = er țog aine țuzamăn arbait in betraht

El și-a tras pălăria din respect (și-a scos pălăria) = Er zog seinen Hut aus Respekt.= pronunție = er țog zainăn hut aus respect
Am luat în considerare totul = Ich habe alles in Betracht gezogen. = pronunție = ih habe ales in betraht ghețogăn
Nori negri trag deasupra orașului = Schwarze Wolken zogen über die Stadt.= pronunție = șvarțe volkăn țogăn iubăr di ștat
Ei au luat fiecare posibilitate în considerare = Sie zogen jede Möglichkeit in Betracht. = pronunție = zi țogăn iede meoglihkait in betraht
Ne-am mutat într-o casă nouă = Wir zogen in ein neues Haus. = pronunție = vir țogăn in ain noies haus

CONJUGAREA VERBULUI ZIEHEN = A TRAGE = PRONUNȚIE ȚIEN

Eu trag = ich ziehe = pronunție = ih ție
Tu tragi = du ziehst = pronunție = du țist
El trage = er zieht = pronunție = er țit
Noi tragem = wir ziehen = pronunție = vir țien
Voi trageți = ihr zieht = pronunție = ir țit
Ei trag = sie ziehen = pronunție = zi țien
*
Perfectul compus
*
Eu am tras = ich habe gezogen = pronunție = ih habe ghețogăn
Tu ai tras = du hast gezogen = pronunție = du hast ghețogăn
El a tras = er hat gezogen = pronunție = er hat ghețogăn
Noi am tras = wir haben gezogen = pronunție = vir habăn ghețogăn
Voi ați tras = ihr habt gezogen = pronunție = ir habt ghețogăn
Ei au tras = sie haben gezogen = pronunție = zi habăn ghețogăn
*
Imperfect
*
Eu trăgeam / am tras = ich zog = pronunție = ih țog
Tu trăgeai / …= du zogst = pronunție = du țogst
El trăgea / … = er zog = pronunție = er țog
Noi trăgeam / … = wir zogen = pronunție = vir țogăn
Voi trăgeați / … = ihr zogt = pronunție = ir țogt
Ei trăgeau / … = sie zogen = pronunție = zi țogăn
*
Mai mult ca perfect
*
Eu trăsesem = ich hatte gezogen = pronunție = ih hate ghețogăn
Tu trăseseși = du hattest gezogen = pronunție = du hatăst ghețogăn
El trăsese = er hatte gezogen = pronunție = er hate ghețogăn
Noi trăseserăm = wir hatten gezogen = pronunție = vir hatăn ghețogăn
Voi trăseserăți = ihr hattet gezogen = pronunție = ir hatăt ghețogăn
Ei trăseseră = sie hatten gezogen = pronunție = zi hatăn ghețogăn
*
Viitor
*
Eu voi trage = ich werde ziehen = pronunție = ih verde țien
Tu vei trage = du wirst ziehen = pronunție = du virst țien
El va trage = er wird ziehen = pronunție = er vird țien
Noi vom trage = wir werden ziehen = pronunție = vir verdăn țien
Voi veți trage = ihr werdet ziehen = pronunție = ir verdăt țien
Ei vor trage = sie werden ziehen = pronunție = zi verdăn țien
*
Condițional prezent
*
Eu aș trage = ich würde ziehen = pronunție = ih viurde țien
Tu ai trage = du würdest ziehen = pronunție = du viurdăst țien
El ar trage = er würde ziehen = pronunție = er viurde țien
Noi am trage = wir würden ziehen = pronunție = vir viurdăn țien
Voi ați trage = ihr würdet ziehen = pronunție = ir viurdăt țien
Ei ar trage = sie würden ziehen = pronunție = zi viurdăn țien
*
Condițional trecut
*
Eu aș fi tras = ich würde gezogen haben = pronunție = ih viurde ghețogăn habăn
Tu ai fi tras = du würdest gezogen haben = pronunție = du viurdăst ghețogăn habăn
El ar fi tras = er würde gezogen haben = pronunție = er viurde ghețogăn habăn
Noi am fi tras = wir würden gezogen haben = pronunție = vir viurdăn ghețogăn habăn
Voi ați fi tras = ihr würdet gezogen haben = pronunție = ir viurdăt ghețogăn habăn
Ei ar fi tras = sie würden gezogen haben = pronunție = zi viurdăn ghețogăn habăn
*
Cu ajutorul verbului ziehen , prin adăugarea de particole separabile sau neseparabile se obțin alte verbe
Exemple:
Anziehen = a îmbrăca = pronunție = anțien
Ausziehen = a dezbrăca = pronunție = ausțien
Einziehen = a colecta , a strănge = pronunție = aințien
Abziehen = a scădea , a scoate = pronunție = abțien
Erziehen = a educa = pronunție = erțien
Beziehen = a beneficia de, = pronunție = bețien
*sich beziehen = a se înora , a se referi,