test limba germana

Pe document era (stătea semnătura lui = Auf dem Dokument stand seine Unterschrift. = pronunție = auf dem document ștand zaine untărșrift

Pe etajeră sunt (stau în picioare) câteva cărți = Auf dem Regal stehen einige Bücher. = pronunție = auf dem regale șteien ainighe biuhăr

Trandafirii sunt în plină floare = Die Rosen stehen in voller Blüte. = pronunție = di rozăn șteien in folăr bliute

Aceste vehicole noi sunt de vânzare = Diese neuen Fahrzeuge stehen zum Verkauf. = dieze noien farțoighe șteien țum fărkaufăn

Soldații erau în bătaia focului = Die Soldaten standen unter feindlichem Beschuss. = pronunție = di zoldatăn ștandăn untăr faindlihăm beșus

Tu te trzești la ora 6? = Stehst du um sechs Uhr auf? = pronunție = șteist du um zex ur auf?

Sunt la dispoziția dv. = Ich stehe Ihnen ganz zu Diensten. = pronunție = ih șteie inăn ganț țu dinstăn

Sunt la dispoziția dv. = Ich stehe Ihnen gern zur Verfügung. = pronunție = ih șteie inăn ghern țu fărfiugung

În această încăpere este mult mobilier = In diesem Raum stehen viele Möbel. = pronunție = in dizăm raum șteien file meobăl

Mai mulți oameni stăteau în fața panoului = Mehrere Leute standen vor dem Aushang. = pronunție = merăre loiter ștandăn for dem aushang

Ridică-te! = Steh doch erst mal auf! = pronunție = ștei doh mal auf

Taxiurile sunt de obicei disponibile în fața gării = Vor dem Bahnhof stehen gewöhnlich Taxis. = pronunție = for dem ban-hof șteien gheveondlih taxis

Deorece era suficientă apă … = Weil ausreichend Wasser zur Verfügung stand... = pronunție = pronunție = vail ausraihănd vasăr țur fărfiugung ștand…

Ne confruntăm cu o explozie de cost imensă = Wir stehen vor einer gewaltigen Kostenexplosion.= pronunție = vir șteien for ainăr ghevaltigăn kostăn-explozion
*
A sta în picioare = stehen = pronunție = șteien
A-i sta bine (despre îmbrăcăminte) = jemandem stehen = pronunție = iemandăm șteien
Stand în picioare = im stehen = pronunție = im șteien
A indica ceva = für etwas stehen = pronunție = fiur etvas șteien
A reprezenta ceva = für etwas stehen = pronunție = fiur etvas șteien
A semnifica ceva = für etwas stehen = pronunție = fiur etvas șteien
A părăsi pe cineva = jemanden stehen lassen = pronunție = iemandăn șteien lasăn
A poza = Modell stehen = pronunție = model șteien
A sta la coadă = Schlange stehen = pronunție = șlanghe șteien
A sta de șase = Schmiere stehen = pronunție = șmire șteien
A se opri = stehen bleiben = pronunție = șteien blaibăn
A rămâne pe loc = stehen blaiben = pronunție = șteien blaibăn
A înfrunta ceva = vor etwas stehen = pronunție = for etvas șteien
A fi alături la bine și rău = zueinander stehen = pronunție = țu ainandăr șteien
A se afla în construcție = im Bau stehen = pronunție = im bau șteien
A fi în centrul atenției = im Rampenlicht stehen = pronunție = im rampăn-liht șteien
A avea reputație de = im Ruf stehen = pronunție = im ruf șteien
A fi bănuit = in Verdacht stehen = pronunție = in fărdaht șteien
A sta în calea cuiva = jemandem im Wege stehen = pronunție = iemandăm im veghe șteien
A sta la dipoziția cuiva = jemandem zur Verfügung stehen = pronunție = iemandăm țur fărfiugung șteien
A fi sub presiune = unter Druck stehen = pronunție = untăr druk șteien
A fi presat de timp = unter Tzeitdruck stehen = pronunție = untăr țait-druk
A sta în / pe cap = auf dem Kopf stehen = pronunție = auf dem kopf șteien
A fi pe ordinea de zi = Auf den Tagesordnung stehen = pronunție = auf den tagăs-odnung șteien
A fi pe muchie de cuțit = auf Messers Schneide stehen = pronunție = auf mesărs șnaide șteien
A nu se atinge de mâncare (a nu mânca) = das Essen stehen lassen = pronunție = das esăn șteien lasăn
A avea o datorie = in der Pflicht stehen = pronunție = in der fliht șteien
A avea o responsabilitate = in der Verantwortung stehen = pronunție = in der făr-ant-vortung șteien
A costa scump pe cineva = jemanden teuer zu stehen kommen = pronunție = iemandăm toier țu șteien komăn
A ține legătura cu cineva = mit jemandem in Verbindung stehen = pronunție = mit iemandăm in fărbindung șteien
A fi în plină floare = in voller Blüter stehen = pronunție = in folăr bliutăr șteien
Aceste datorii mai există = Diese Schulden stehen noch an = pronunție = dize șuldăn șteien noh an
Nu și-a băut cafeaua = Er hat seinen Kaffee stehen lassen = pronunție = er hat zainăn kafe șteien lasăn
A lăsa totul baltă = alles stehen und liegen lassen = pronunție = ales șteien und ligăn lasăn
*
A sta „în picioare”= stehen (șteien)
*
Prezent:
*

Eu stau (în picioare) = ich stehe = pronunție = ih șteie
Tu stai = du stehst = pronunție = du șteist
El stă = er steht = pronunție = er șteit
Noi stăm = wir stehen = pronunție = vir șteien
Voi stați = ihr steht = pronunție = ir șteit
Dv. stați = sie stehen = pronunție = zi șteien
*
Perfectul compus:
*
Eu am stat = ich habe gestanden = pronunție = ih habe gheștandăn
Tu ai stat = du hast gestanden = pronunție = du hast gheștandăn
El a stat = er hat gestanden = pronunție = er hat gheștandăn
Noi am stat = wir haben gestanden = pronunție = vir habăn gheștandăn
Voi ați stat = ihr habt gestanden = pronunție = ir habt gheștandăn
Dv. ați stat = sie haben gestanden = pronunție = zi habăn gheștandăn
*
Imperfect:
*
Eu stăteam = ich stand = pronunție = ih ștand
Tu stăteai = du standst = pronunție = du ștandăst
El stătea = er stand = pronunție = er stand
Noi stăteam = wir standen = pronunție = vir standăn
Voi stăteați = ihr standet = pronunție = = ir ștandăt
Dv. Stăteați = sie standen = pronunție = = zi ștandăn
*
Mai mult ca perfect:
*
Eu stătusem = ich hatte gestanden = pronunție = ih hate gheștandăn
tu stătuseși = du hattest gestanden = pronunție = du hatăst gheștandăn
El stătuse = er hatte gestanden = pronunție = er hate gheștandăn
Noi stătuserăm = wir hatten gestanden = pronunție = vir hatăn gheștandăn
Voi stătuserăți = ihr hattet gestanden = pronunție = ir hatăt gheștandăn
Dumneavoastră stătuseră-ți = sie hatten gestanden = pronunție = zi hatăn gheștandndăn
*
Viitor:
*

Eu voi sta = ich werde stehen = pronunție = ih verde șteien
Tu vei sta = du wirst stehen = pronunție = du virst șteien
El va sta = er wird stehen = pronunție = er vird șteien
Noi vom sta = wir werden stehen = pronunție = vir verdăn șteien
voi veți sta = ihr werdet stehen = pronunție = ir verdăt șteien
Dv. veți sta = sie werden stehen = pronunție = zi verdăn șteien
*
Condițional prezent:
*
Eu aș sta = ich würde stehen = pronunție = ih viurde șteien
Tu ai sta = du würdest stehen = pronunție = du viurdăst șteien
El ar sta = er würde stehen = pronunție = er viurde șteien =
Noi am sta = wir würden stehen = pronunție = vir viurdăn șteien
Voi ați sta = ihr würdet stehen = pronunție = ir viurdăt șteien
Ei ele ar sta = sie würden stehen = pronunție = zi viurdăn șteien

*
Condițional trecut:
*
Eu aș fi stat = ich würde gestanden haben = pronunție = ih viurde gheștandăn habăn
Tu ai fi stat = du würdest gestanden haben = pronunție = du viurdăst gheștandăn habăn
El ar fi stat = er würde gestanden haben = pronunție = er viurde gheștandăn habăn
Noi am fi stat = wir würden gestanden haben = pronunție = vir viurdăn gheștandăn habăn
Voi ați fi stat = ihr würdet gestanden haben = pronunție = ir viurdăt gheștandăn habăn
Dv. ați fi stat = Sie würden gestanden haben = pronunție = zi viurdăn gheștandăn habăn