test limba germana

Nu vă enervați = Ärgern Sie sich nicht! = pronunție = ergărn zi zih niht
Tu te enervezi din cauza lui Ion nu-i așa? = Du ärgerst dich über Ion, nicht wahr? = pronunție = du ergărst dih iubăr ion niht var?
Mă enervez excesiv de această nebunie = Ich ärgere mich maßlos über diese Narretei! = pronunție = ih ergăre mih maslos iubăr dize naretai
Mă enervează felul ei nepoliticos = Ich ärgere mich über ihre unhöfliche Art.= pronunție = ih ergăre mih iubăr ire unheoflihe art
Mă enervez din cauza greșelilor mele = Ich ärgere mich über meine Fehler. = pronunție = ih ergăre mih iubăr maine feilăr
M-am enervate = Ich habe mich geärgert. = pronunție = ih habe mih gheergărt
Ea s-a enervate din cauza întrebării prostești = Sie ärgerte sich über die bescheuerte Frage. = pronunție = zi ergărte zih iubăr di beșoirte fraghe
Ea se enervează pe ea însăși = Sie ärgerte sich über sich selbst. = pronunție = zi ergărte zih iubăr zih zelbst
Ea s-a enervate din cauza cuvintelor mele = Sie hat sich über meine Worte geärgert. = pronunție = zi hat zih gheergărt iubăr maine worte
Ion nu s-a enervate pe Maria = Ion ärgerte sich nicht wegen Maria. = pronunție = Ion ergărte zih niht vegăn Maria
Ion s-a enervate de întrerupere (că a fost interrupt) = Ion ärgerte sich über die Unterbrechung. = pronunție = Ion ergărte zih iubăr di untărbrehung
Ion se enervează în todeauna încă mai tare = Ion ärgert sich immer noch sehr. = pronunție = Ion ergărt zih imăr noh zer
Și dacă mă enervez! = Und ob ich mich ärgere! = pronunție = und ob ih mih ergăre!
De ce s-ar enerba Ion? = Warum würde Ion sich ärgern? = pronunție = varum viurde Ion zih ergărn?
Cum de se supără el pentru așa ceva? = Wieso ärgert er sich über so etwas? = pronunție = vizo ergărt er zih iubăr zo etvas?
*
A se enerva (din cauza) = sich ärgern

Prezent
*
Eu mă enervez = ich ärgere mich
Pronunție:= ih ergăre mih
Tu te ecervezi = du ärgerst dich
Pronunție:= du ergărst dih
El ea se enervează = er ärgert sich
Pronunție:= er zi es ergărt zih
Noi ne enervăm = wir ärgern uns
Pronunție:= vir ergărn uns
Voi vă enervați = ihr ärgert euch
Pronunție:= ir ergărt oih
Ei ele se enervează = sie ärgern sich
Pronunție:= zi ergărn zih
Dv. vă enervați = Sie ärgern sich
Pronunție:= zi ergărn zih
*
Perfectul compus
*

Eu m-am enervat = ich habe mich … geärgert
Pronunție:= ih habe mih … ghe-ergărt
Tu te-ai enervat = du hast dich … geärgert
Pronunție:= du hast dih … ghe-ergărt
El, ea s-a enervat = er, sie , es hat sich … geärgert
Pronunție:= er, zi es hat zih … ghe-ergărt

Noi ne-am enervat = wir haben uns … geärgert
Pronunție:= vir habăn uns … ghe-ergărt
Voi v-ați enervat = ihr habt euch … geärgert
Pronunție:= ir habt oih … ghe-ergărt
Ei ele s-au enervat = sie haben sich … geärgert
Pronunție:= zi habăn zih … ghe-ergărt
Dv. v-ați enervat = Sie haben sich … geärgert
Pronunție:= zi habăn sih … ghe-ergărt
*
Imperfect
*

Eu mă enervam = ich ärgerte mich …
Pronunție:= ih ergărte mih …
Tu te enervai = du ärgertest dich …
Pronunție:= du ergărtăst dih …
El, ea se enerva = er, sie es, ärgerte sich …
Pronunție:= er zi es, ergărte zih …
Noi ne enervam = wir ärgerten uns …
Pronunție:= vir ergărtăn uns …
Voi vă enervați = ihr ärgertet euch …
Pronunție:= ir ergărtăt oih …
Ei ele se enervau = sie ärgerten sich …
Pronunție:= zi ergărtăn zih …
Dv. vă enervați = Sie ärgerten sich …
Pronunție:= zi ergărtăn zih …
*
Mai mult ca perfect
*

Eu mă inervasem = ich hatte mich … geärgert
Pronunție:= ih hate mih … ghe-ergărt
Tu te inervaseși = du hattest dich … geärgert
Pronunție:= du hatăst dih … ghe-ergărt
El, ea se inervase = er, sie, es hatte sich … geärgert
Pronunție:= er, zi es hate zih … ghe-ergărt
Noi ne inervaserăm m = wir hatten uns … geärgert
Pronunție:= vir hatăn uns … ghe-ergărt
Voi vă inervaserăți = ihr hattet euch … geärgert
Pronunție:= ir hatăt oih … ghe-ergărt
Ei ele se inervaseră = sie hatten sich … geärgert
Pronunție:= zi hatăn zih … ghe-ergărt
Dv. vă inervaserăți = Sie hatten sih … geärgert
Pronunție:= zi hatăn zih … ghe-ergărt
*
Viitor
*

Eu mă voi enerva = ich werde mich … ärgern
Pronunție:= ih verde mih … ergărn
Tu te vei enerva = du wirst dich … ärgern
Pronunție:= du virst dih … ergărn
El, ea se va enerva = er, sie es wird sich … ärgern
Pronunție:= er,zi,es vird zih … ergărn
Noi ne vom enerva = wir werden uns … ärgern
Pronunție:=vir verdăn uns … ergărn
Voi vă veți enerva = ihr werdet euch … ärgern
Pronunție:= ir verdăt oih … ergărn
Ei ele se vor enerva = sie werden sich … ärgern
Pronunție:= zi verdăn zih … ergărn
Dv. vă veți enerva = Sie werden sich … ärgern
Pronunție:= zi verdăn zih … ergărn
*
Conjunctiv prezent
*

Eu să mă enervez = ich ärgere mich …
Pronunție:= ih ergăre mih …
Tu să te enervezi = du ärgerest dich …
Pronunție:= du ergărăst dih …
El, ea să se enerveze = er, sie es, ärgere sich …
Pronunție:=er,zi,es ergăre zih …
Noi să ne enervăm = wir ärgeren uns …
Pronunție:=vir ergărăn uns …
Voi să vă enervați = ihr ärgeret euch …
Pronunție:= ir ergărăt oih …
Ei ele să se enerveze = sie ärgeren sich …
Pronunție:= zi ergărăn zih …
Dv. să vă enervați = Sie ärgeren sich …
Pronunție:= Zi ergărăn zih …
*
Conjunctiv perfect
*

Eu să mă fi enervat = ich habe mich … geärgert
Pronunție:= ih habe mih … ghe-ergărt
Tu să te fi enervat = du habest dich … geärgert
Pronunție:=du habăst dih … ghe-ergărt
El , ea să se fi enervat = er habe sich … geärgert
Pronunție:=Er zi es habe zih … ghe-ergărt
Noi să ne fi enervat = wir haben uns … geärgert
Pronunție:=Vir habăn uns … ghe-ergărt
Voi să vă fi enervat = ihr habet euch … geärgert
Pronunție:= ir habăt oih … ghe-ergărt
Ei ele să se fi enervat = sie haben sich … geärgert
Pronunție:= Zi habăn zih … ghe-ergărt
dv. să vă fi enervat = Sie haben sich … geärgert
Pronunție:= Zi habăn zih … ghe-ergărt
*
Condițional prezent
*

Eu m-aș enerva = ich würde mich … ärgern
Pronunție:= ih viurde mih … ergărn
Tu te-ai enerva = du würdest dich … ärgern
Pronunție:= du viurdăst dih … ergărn
El, ea s-ar enerva = er, sie es, würde sich … ärgern
Pronunție:=er, zi es viurde zih … ergărn
Noi ne-am enerva = wir würden uns … ärgern
Pronunție:= vir viurdăn uns … ergărn
Voi v-ați enerva = ihr würdet euch … ärgern
Pronunție:=ir viurdăt oih … ergărn
Ei ele s-ar enerva = sie würden sich … ärgern
Pronunție:= zi viurdăn zih … ergărn
Dv. v-ați enerva = Sie würden sich … ärgern
Pronunție:= zi viurdăn zih ergărn
*
Condițional trecut
*

Eu m-aș fi enervat = ich würde mich … geärgert haben
Pronunție:= ih viurde mih … ghe-ergărt habăn
Tu te-ai fi enervat = du würdest dich … geärgert haben
Pronunție:= du viurdăst dih … ghe-ergărt habăn
El, ea s-ar fi enervat = er, sie würde sich … geärgert haben
Pronunție:=er, zi es viurde zih … ghe-ergărt habăn
Noi ne-am fi enervat = wir würden uns … geärgert haben
Pronunție:=Vir viurdăn uns … ghe-ergărt habăn
Voi v-ați fi enervat = ihr würdet euch … geärgert haben
Pronunție:=ir viurdăt oih … ghe-ergărt habăn
Ei ele s-ar fi enervat = sie würden sich … geärgert haben
Pronunție:= zi viurdăn zih … ghe-ergărt habăn
Dv. v-ați fi enervat = Sie würden sich … geärgert haben
Pronunție:= zi viurdăn zih … ghe-ergărt habăn