test limba germana

Alcoolul și tutunul dăunează sănătății. = Alkohol und Tabak schaden der Gesundheit.= pronunție = Alkool und tabak șadăn der ghezunhait
Frica dăunează- curajul întărește = Angst schadet — Mut stärkt. = pronunție = Angst șadăt- mut șterk
Învățăturile la timpul nepotrivit, numai dăunează = Belehrungen zur falschen Zeit schaden nur.= pronunție = beleerungăn țur falșăn țait șadăn nur
Pălăvrăgeala a dăunat repuitație sale = Das Geschwätz hat seinem Ruf geschadet.= pronunție = das gheșveț hat zainăm ruf gheșadăt
Fumatul execiv dăunează sănătății tale = Das viele Rauchen schadet deiner Gesundheit.= pronunție = das file rauhăn șadăt dainăr ghezundhait
Un sezon polios prelungit dăunează plantelor = Eine anhaltende Regenperiode schadet den Pflanzen.= pronunție = aine anhaltănde regă-nperiode șadăt den flanțăn
O minciună la nevoie nu dăunează = Eine Notlüge schadet nicht.= pronunție = aine notliughe șadăt niht
Munca grea nu a lezat pe nimeni = Harte Arbeit hat noch keinem geschadet. = pronunție = harte arbait hat noht kainăm gheșadăt
Nu vreau să lezez pe nimeni = Ich will nur niemandem schaden.= pronunție = ih vil nur nimandăm șadăn
Fumatul i-a lezat plămânii = Rauchen schadete seiner Lunge.= pronunție = rauhăn șadăte sainăr lunghe
Tăcerea, rareori dăunează = Schweigen schadet selten.= pronunție = șvaigăn șadăt zeltăn
Ambiția exagerată dăunează minții = Übersteigerter Ehrgeiz schadet dem Verstand.= pronunție = iubăr-ștaigărtăr ergaiț șadăt dem fărștand
Așteptarea nu dăunează = Warten schadet doch nichts!= pronunție = vartăn șadăt doh nihț
Prea mult soare dăunează ochilor = Zu viel Sonne schadet den Augen.= pronunție = țu fil zone șadăt den Augăn
Prea multă confidențialitate dăunează = Zu viel Vertraulichkeit schadet nur.= pronunție = ți fil fărtraulihkait șadăt nur
*
VERBUL SCHADEN = A DĂUNA, A LEZA, A FACE RĂU
*
Prezent
*

Eu dăunez = ich schade = pronunție = ih șade
Tu dăuneazi = du schadest = pronunție = du șadăst
El dăunează = er schadet = pronunție = er șadăt
Noi dăunăm = wir schaden = pronunție = vir șadăn
Voi dăunați = ihr schadet = pronunție = ir șadăt
Ei dăunează = sie schaden = pronunție = zi șadăn
*
Perfectul compus
*

Eu am dăunat = ich habe geschadet = pronunție = ih habe gheșadăt
Tu ai dăunat = du hast geschadet = pronunție = du hast gheșadăt
El a dăunat = er hat geschadet = pronunție = er hat gheșadăt
Noi am dăunat = wir haben geschadet = pronunție = vir habăn gheșadăt
Voi ați dăunat = ihr habt geschadet = pronunție = ir habt gheșadăt
Ei au dăunat = sie haben geschadet = pronunție = zi habăn gheșadăt
*
Imperfect
*

Eu dăunam = ich schadete = pronunție = ih șadăte
Tu dăunai = du schadetest = pronunție = du șadetăst
El dăuna = er schadete = pronunție = er șadăte
Noi dăunam = wir schadeten = pronunție = vir șadetăn
Voi dăunați = ihr schadetet = pronunție = ir șadetăt
Ei dăunau = sie schadeten = pronunție = zi șadetăn
*
Mai mult ca perfectul
*

Eu dăunasem = ich hatte geschadet = pronunție = ih hate gheșadăt
Tu dăunaseși = du hattest geschadet = pronunție = du hatăst gheșadăt
El dăunase = er hatte geschadet = pronunție = er hate gheșadăt
Noi dăunaserăm = wir hatten geschadet = pronunție = vir hatăn gheșadăt
Voi dăunaserăți = ihr hattet geschadet = pronunție = ir hatăt gheșadăt
Ei dăunaseră = sie hatten geschadet = pronunție = zi hatăn gheșadăt
*
Viitor
*

Eu voi dăuna = ich werde schaden = pronunție = ih verde șadăn
Tu vei dăuna = du wirst schaden = pronunție = du virst șadăn
El va dăuna = er wird schaden = pronunție = er vird șadăn
Noi vom dăuna = wir werden schaden = pronunție = vir verdăn șadăn
Voi veți dăuna = ihr werdet schaden = pronunție = ir verdăt șadăn
Ei vor dăna = sie werden schaden = pronunție = zi verdăn șadăn
*
Condițional prezent
*

Eu aș dăuna = ich würde schaden = pronunție = ih viurde șadăn
Tu ai dăna = du würdest schaden = pronunție = du viurdăst șadăn
El ar dăuna = er würde schaden = pronunție = er viurde șadăn
Noi am dăuna = wir würden schaden = pronunție = vir viurdăn șadăn
Voi ați dăuna = ihr würdet schaden = pronunție = ir viurdăt șadăn
Ei ar dăuna = sie würden schaden = pronunție = zi viurdăn șadăn
*
Condițional trecut
*

Eu aș fi dăunat = ich würde geschadet haben = pronunție = ih viurde gheșadăt habăn
Tu ai fi dăunat = du würdest geschadet haben = pronunție = du viurdăt gheșadăt habăn
El ar fi dăunat = er würde geschadet haben = pronunție = er viurde gheșadăt habăn
Noi am fi dăunat = wir würden geschadet haben = pronunție = vir viurdăn gheșadăt habăn
Voi ați fi dăunat = ihr würdet geschadet haben = pronunție = ir viurdăt gheșadăt habăn
Ei ar fi dăunat = sie würden geschadet haben = pronunție = zi viurdăn gheșadăt habăn