test limba germana

Așa a început totul (în acest mod a început totul) = Auf diese Weise hat alles begonnen. = pronunție = auf dize vaize hat ales begănăn
Începem cu penultima linie = Beginnen wir bei der vorletzten Zeile! = pronunție = beghinăn vir bai der forlețtăn țaile
Concertul a început cu un solo la pian = Das Konzert begann mit einem Pianosolo. = pronunție = das konțert began mit ainăm piano-zolo
Războiul din 1812 începuse = Der Krieg von 1812 hatte begonnen. = pronunție = Der krig fon ahtțein hundărt țveolf hate begonăn
Sărbătoarea a ânceput cu discursul lui = Die Feier begann mit seiner Rede. = pronunție = di faier began mit zainăr rede
Trupele inamice au început un atac = Die feindlichen Truppen begannen einen Angriff. = pronunție = di faindlihăn trupăn beganăn ainăn angrif
Școala începe în 10 aprilie = Die Schule beginnt am zehnten April. = pronunție = di șule beghint am țeintăn april
Vacanța de vară începe săptămâna viitoare luni = Die Sommerferien beginnen nächste Woche Montag. = pronunție = di zomărferien beghinăn nehste vohe Montag
Tu începi! = Du beginnst! = pronunție = du beghinst
O zi bună începe cu sportul (făcut) devreme = Ein guter Tag beginnt mit Frühsport. = pronunție = ein gutăr tag beghint mit friu șport
El a început o carte nouă = Er hat ein neues Buch begonnen.= Er hat ain noies buh begonăn
Iepurele și ariciul au început cursa = Hase und Igel begannen ihren Wettlauf.= pronunție = haze und igăl beganăn irăn veltlauf
Eu încep diseară / azi seara = Ich beginne heute Abend.= pronunție = ih beghine hoite abănd
Munca mea începe in (peste) trei luni = Meine Arbeit beginnt in drei Monaten.= pronunție = maine arbait beghint in drai monatăn
*

A începe = beginnen (beghinăn)
*
Prezent
*

Eu încep = ich beginne = pronunție = ih beghine
Tu începi = du beginnst = pronunție = du beghinst
El începe = er beginnt = pronunție = er beghint
Noi începem = wir beginnen = pronunție = vir beghinăn
Voi începeți = ihr beginnt = pronunție = ir beghint
Ei încep = sie beginnen = pronunție = zi beghinăn
*
Perfectul compus
*
Eu am început = ich habe begonnen = pronunție = ih habe begonăn
Tu ai început = du hast begonnen = pronunție = du hast begonăn
El a început = er hat begonnen = pronunție = er hat begonăn
Noi am început = wir haben begonnen = pronunție = vir habăn begonăn
Voi ați început = ihr habt begonnen = pronunție = ir habt begonăn
Ei au început = sie haben begonnen = pronunție = zi habăn begonăn
*

Imperfect
*

Eu începeam = ich begann = pronunție = ih began
Tu începeai = du begannst = pronunție = du beganst
El începea = er begann = pronunție = er began
Noi începeam = wir begannen = pronunție = vir beganăn
Voi începeați = ihr begannt = pronunție = ir begant
Ei începeau = sie begannen= pronunție = zi beganăn
*
Mai mut ca perfect
*

Eu începusem = ich hatte begonnen = pronunție = ih hate begonăn
Tu începuseși = du hattest begonnen = pronunție = du hatăst begonăn
El începuse = er hatte begonnen = pronunție = er hate begonăn
Noi începuserăm = wir hatten begonnen = vir hatăn begonăn
Voi începuserăți = ihr hattet begonnen = pronunție = ir hatăt begonăn
ei începuseră = sie hatten begonnen = pronunție = zi hatăn begonăn
*
Viitor
*

Eu voi începe = ich werde beginnen = pronunție = ih verde beginăn
Tu vei începe = du wirst beginnen = pronunție = du virst beghinăn
El va începe = er wird beginnen = pronunție = er vird beghinăn
Noi vom începe = wir werden beginnen = pronunție = vir verdăn beghinăn
Voi veți începe = ihr werdet beginnen = pronunție = ir verdăt beghinăn
Ei vor începe = sie werden beginnen = pronunție = zi verdăn beghinăn
*
Condițional prezent
*

Eu aș începe = ich würde beginnen = pronunție = ih viurde beghinăn
Tu ai începe = du würdest beginnen = pronunție = du viurdăst beghinăn
El ar începe = er würde beginnen = pronunție = er viurde beghinăn
Noi am începe = wir würden beginnen = pronunție = vir viurdăn beghinăn
Voi ați începe = ihr würdet beginnen = pronunție = ir viurdăt beghinăn
Ei ar începe = sie würden beginnen = pronunție = zi viurdăn beghinăn

*
Condițional trecut
*

Eu aș fi început = ich würde begonnen haben = pronunție = ih viurde begonăn habăn
Tu ai fi început = du würdest begonnen haben = pronunție = du viurdăst begonăn habăn
El ar fi început = er würde begonnen haben = pronunție = er viurde begonăn habăn
Noi am fi început = wir würden begonnen haben = pronunție = vir viurdăn begonăn habăn
Voi ați fi început = ihr würdet begonnen haben = pronunție = ir viurdăt begonăn habăn
Ei ar fi început = sie würden begonnen haben = pronunție = zi viurdăn begonăn habăn
*