test limba germana

Nu uitați să defalcați = Abziehen nicht vergessen. = pronunție = abțien niht fărghesăn
Nu se pot extrage două piei după un singur urs = Einem einzigen Bären kann man nicht zwei Häute abziehen. = pronunție = ainăm aințigăn berăn kan man niht țvai hote abțien
I s-a extras (luat) pielea în timp ce era viu (a fost jupuit de piele de viu) = Man hat ihm bei lebendigem Leib die Haut abgezogen. = pronunție = Man hat im bai lebendigăm laib di haut abghețogăn
Ion a plecat acasă fără să cânte sau să sune(să facă gălăgie) = Ion ist ohne Sang und Klang nach Hause abgezogen.= pronunție = Ion ist one zang und klang țu hauze abghețogăn
Ion a plecat = Ion zog ab. = pronunție = Ion țog ab

Ion a schimbat patul și a băgat lenjeria în mașina de spălat = Ion zog das Bett ab und steckte die Bettwäsche in die Waschmaschine. = pronunție = Ion țog das bet ab, und ștekte di betveșe in di vașmașin

Un bou nu poate fi jupuit de două piei-blănuri = Von einem Ochsen kann man nicht zwei Felle abziehen. = pronunție = fon ainăm oxăn kan man niht țvai fele abțien

A extrage, a scoate, a defalca , a scădea , a se retrage de undeva , a pleca , a schimba așternutul , a jupui de piele = abziehen

Prezent:

Eu scot = ich ziehe… ab = Pronunție = ih ție ab
Tu scoți = du ziehst… ab = Pronunție = du țiist … ab
El scoate = er zieht… ab = Pronunție = er țiit… ab
Noi scoatem = wir ziehen… ab = Pronunție = vir țien … ab
Voi scoateți = ihr zieht… ab = Pronunție = ir țiet …ab
Ei ele scot = sie ziehen…. ab = Pronunție = zi țien … ab

Perfectul compus

Eu am scos = ich habe … abgezogen = Pronunție = ih habe abghețogăn
Tu ai scos = du hast ….abgezogen = Pronunție = du hast abghețogăn
El a scos = er hat… abgezogen = Pronunție = er hat… abghețogăn
Noi am scos = wir haben… abgezogen = Pronunție = vir habăn … abghețogăn
Voi ați scos = ihr habt… abgezogen = Pronunție = ir habt …abghețogăn
Ei ele au scos = sie haben… abgezogen = Pronunție = zi habăn … abghețogăn

Imperfet

Eu scoteam = ich zog…. ab = Pronunție = ih țog… ab
Tu scoteai = du zogst… ab = Pronunție = du țogst … ab
El scotea = er zog… ab = Pronunție = er țog… ab
Noi scoteam = wir zogen… ab = Pronunție = vir țogăn … ab
Voi scoteați = ihr zogt… ab = Pronunție = ir țogt … ab
Ei ele scoateau = sie zogen… ab = Pronunție = zi țogăn … ab

Mai mult ca perfect

Eu scosesem = ich hatte…. abgezogen = Pronunție = ih hate … abghețogăn
Tu scoseseși = du hattest …. abgezogen = Pronunție = du hatăst … abghețogăn
El scosese = er hatte … abgezogen = Pronunție = er hate… abghețogăn
Noi scoseserăm = wir hatten… abgezogen = Pronunție = vir hatăn … abghețogăn
Voi scoseserăți = ihr hattet… abgezogen = Pronunție =ir hatăt … abghețogăn
Ei ele scoseseră = sie hatten… abgezogen = Pronunție = zi hatăn… abghețogăn

Viitor 1

Eu voi scoate = ich werde… abziehen = Pronunție = ih verde … abțien
Tu vei scoate = du wirst…. Abziehen = Pronunție = du virst …abțien
El va scoate = er wird abziehen = Pronunție = er vird… abțien
Noi vom scoate = wir werden…. abziehen = Pronunție = vir verdăn … abțien
Voi veți scoate = ihr werdet… abziehen = Pronunție = ir verdăt …. abțien
Ei ele vor scoate = sie werden…. abziehen = Pronunție = zi verdăn … abțien

Viitor 2

Eu voi fi scos = ich werde…. abgezogen haben = Pronunție = ih verde … abghețogăn habăn
Tu vei fi scos = du wirst … abgezogen haben = Pronunție = du virst … abghețogăn habăn
El, ea va scoate = er, sie wird ….abgezogen haben = Pronunție = er, zi vird … abghețogăn habăn
Noi vom scoate = wir werden…. abgezogen haben = Pronunție = vir verdăn … abghețogăn habăn
Voi veți scoate = ihr werdet… abgezogen haben = Pronunție = ir verdăt… abghețogăn habăn
Ei ele vor scoate = sie werden… abgezogen haben = Pronunție = zi verdăn … abghețogăn habăn

Condițional prezent

Eu aș scoate = ich würde … abziehen = Pronunție = ih viurde… abțien
Tu ai scoate = du würdest… abziehen = Pronunție = du viurdăst… abțien
El ar scoate = er würde… abziehen = Pronunție = er viurde … abțien
Noi am scoate = wir würden… abziehen = Pronunție = vir viurdăn… abțien
Voi ați scoate = ihr würdet … abziehen = Pronunție =ir viurdăt… abțien
Ei el ear scoate = sie würden… abziehen = Pronunție = zi viurdăn… abțien

Condițional trecut

Eu aș fi scos = ich würde … abgezogen haben = Pronunție = ih viurde … abghețogăn habăn
tu ai fi scos = du würdest … abgezogen haben = Pronunție = du viurdăst … abghețogăn habăn
El ar fi scos = er würde… abgezogen haben = Pronunție = er viurde.. abghețogăn habăn
Noi am fi scos = wir würden… abgezogen haben = Pronunție = vir viurdăn… abghețogăn habăn
Voi ați fi scos = ihr würdet… abgezogen haben = Pronunție = ir viurdăt … abghețogăn habăn
Ei, el ear fi scos = sie würden… abgezogen haben = Pronunție = zi viurdăn … abghețogăn habăn

Conjuntiv prezent

Eu să scot = ich ziehe … ab = Pronunție = ih ție … ab
Tu să scoți = du ziehest … ab = Pronunție = du țiest … ab
El să scoată = er ziehe … ab = Pronunție = er ție …. ab
Noi să scoatem = wir ziehen … ab = Pronunție = vir țien… ab
Voi să scoateți = ihr ziehet … ab = Pronunție = ir țiet … ab
Ei ele să scoată = sie ziehen … ab= Pronunție =zi țien … ab

Conjunctiv trecut

Eu să fi scos = ich habe… abgezogen = Pronunție =ih habe… abghețogăn
Tu să fi scos = du habest… abgezogen = Pronunție = du habăst … abhețogăn
El să fi scos = er habe… abgezogen = Pronunție = Er habe … abghețogăn
Noi să fi scos = wir haben… abgezogen = Pronunție = vir habăn … abghețogăn
Voi să fi scos = ihr habet… abgezogen = Pronunție = ir habăt … abghețogăn
Ei ele să fi scos = sie haben… abgezogen = Pronunție = zi habăn… abghețogăn

Asocierea verbului abziehen cu verbul können = a putea
Prezent

Eu pot să scot = ich kann… abziehen = Pronunție = ih kan …abțien
Tu poți să scoți = du kannst… abziehen = Pronunție = du kanst… abțien
El poate să scoată = er kann… abziehen = Pronunție = er kan… abțien
Noi putem să scoatem = wir können… abziehen = Pronunție = vir keonăn … abțien
Voi puteți să scoateți = ihr könnt… abziehen = Pronunție = ir keont … abțien
Ei ele pot să scoată = sie können… abziehen = Pronunție = zi keonăn… abțien
Trecut

Eu am putut scoate = ich konnte… abziehen = Pronunție = ih konte… abțien
Tu ai putut scoate = du konntest… abziehen = Pronunție = du kontăst … abțien
El a putut scoate = er konnte… abziehen = Pronunție = er konte…. abțien
Noi am putut scoate = wir konnten… abziehen = Pronunție = vir kontăn … abțien
Voi ați putut scoate = ihr konntet… abziehen = Pronunție = ir keontăt … abțien
Ei ele au putut scoate = sie konnten… abziehen = Pronunție = zi keontăn … abțien

Asocirea verbului abziehen cu verbul dürfen = a avea voie
Prezent:

Eu am voie să scot = ich darf … abziehen = Pronunție = ih darf … abțien
Tu ai voie să scoți = du darfst … abziehen = Pronunție = du darfst … abțien
El are voie să scoată = er darf … abziehen = Pronunție = er darf… abțien
Noi avem voie să scoatem = wir dürfen … abziehen = Pronunție = vir diurfăn… abțien
Voi aveți voie să scoateți = ihr dürft … abziehen = Pronunție = ir diurft … abțien
Ei ele au voie să scoată = sie dürfen … abziehen = Pronunție = zi diurfăn… abțien

Trecut
Eu am avut voie să scot = ich durfte … abziehen = Pronunție = ih durfte … abțien
Tu ai avut voie să scoți = du durftest … abziehen = Pronunție = du diurftăst … abțien
El a avut voie să scoată = er durfte … abziehen = Pronunție = er diurfte … abțien
Noi am avut voie să scoatem = wir durften … abziehen = Pronunție = vir diurftăn … abțien
Voi ați avut voie să scoateți = ihr durftet … abziehen = Pronunție = ir diurftăt … abțien
Ei ele au avut voie să scoată = sie durften … abziehen = Pronunție = zi diurftăn … abțien

Asocirea verbului abziehen cu verbul müssen = a trebui neapărat
Prezent

Eu trebuie să scot = ich muss … abziehen = Pronunție = ih mus… abțien
Tu trebuie să scoți = du musst… abziehen = Pronunție = du must … abțien
El trebuie să scoată = er muss… abziehen= Pronunție = er mus … abțien
Noi trebuie să scoatem = wir müssen… abziehen = Pronunție = vir miusăn … abțien
Voi trebuie să scoateți = ihr müsst… abziehen= Pronunție = ir miust … abțien
Ei ele trebuie să scoată = sie müssen… abziehen = Pronunție = zi miusăn … abțien
Trecut

A trebuit ca eu să scot = ich musste … abziehen = Pronunție = ih muste… abțien
A trebuit ca tu să scoți = du musstest … abziehen = Pronunție = du mustăst… abțien
A trebuit ca el să scoată = er musste … abziehen = Pronunție =er muste… abțien
A trebuit a noi să scoatem = wir mussten … abziehen = Pronunție = vir mustăn … abțien
A trebuit ca voi să scoateți = ihr musstet … abziehen = Pronunție = ir mustăt … abțien
A trebuit ca ei, ele să scoată = sie mussten … abziehen = Pronunție = zi mustăn… abțien

Asocirea verbului abziehen cu verbul wollen = a vrea

Prezent

Eu vreau să scot = ich will …. abziehen = Pronunție = ih vil … abțien
tu vrei să scoți = du willst …. abziehen = Pronunție = du vilst … abțien
El vre să scoată = er will …. abziehen = Pronunție = er vil … abțien
Noi vrem să scoatem = wir wollen …. abziehen = Pronunție = vir volăn … abțien
Voi vreți să scoateți = ihr wollt …. abziehen = Pronunție = ir volt … abțien
Ei ele vor să scoată = sie wollen …. abziehen = Pronunție = zi volăn … abțien

Trecut
Eu am vrut să scot = ich wollte … abziehen = Pronunție = ih volte … abțien
Tu ai vrut să scoți = du wolltest… abziehen = Pronunție = du voltăst … abțien
El a vrut să scoată = er wollte… abziehen = Pronunție = er volte… abțien
Noi am vrut să scoatem = wir wollten… abziehen = Pronunție = vir voltăn… abțien
Voi ați vrut să scoateți = ihr wolltet… abziehen = Pronunție = ir voltăt … abțien
ei ele au vrut să scoată = sie wollten… abziehen = Pronunție = zi voltăn … abțien

Asocirea verbului abziehen cu verbul mögen = a place , a prefera, a dori
Prezent

Eu prefer să scot … = ich mag … abziehen = Pronunție = ih mag … abțien
Tu prefer să scoți… = du magst … abziehen = Pronunție = du magst … abțien
El prefer să scoată …= er mag … abziehen = Pronunție = er mag … abțien
Noi preferăm să scoatem = wir mögen … abziehen = Pronunție = vir meogăn … abțien
voi preferați să scoateți = ihr mögt … abziehen = Pronunție = ir meogt … abțien
Ei ele prefer să scoată = sie mögen … abziehen = Pronunție = zi meogăn … abțien

*

Eu doresc să scot… = ich mochte …. abziehen = Pronunție = ih mohte … abțien
Tu dorești să scoți…= du mochtest…. abziehen = Pronunție = du mohtăst … abțien
El dorește să scoată … = er mochte…. abziehen = Pronunție = er mohte … abțien
Noi dorim să scoatem …= wir mochten…. abziehen = Pronunție = vir mohtăn … abțien
Voi doriți să scoateți …= ihr mochtet…. abziehen = Pronunție = ir mohtăt … abțien
ei ele doresc să scoată… = sie mochten…. abziehen = Pronunție = zi mohtăn … abțien

Asocirea verbului abziehen cu verbul sollen = a trebui dar nu neapărat / ar fi bine să…

Prezent

Treuie ca eu să scot = = ich soll … abziehen = Pronunție = ih zol …abțien
Trebuie ca tu să scoți = du sollst … abziehen = Pronunție = du zolst …abțien
Trebuie ca el să scoată = er soll … abziehen = Pronunție = er zol …abțien
Trebuie ca noi să scoatem = wir sollen … abziehen = Pronunție = vir zolăn …abțien
Trebuie ca voi să scoateți = ihr sollt … abziehen = Pronunție = ir zolt …abțien
Trebuie ca ei ele să scoată = sie sollen … abziehen = Pronunție = zi zolăn …abțien

Trecut

Trebuia ca eu să scot = ich sollte … abziehen = Pronunție =ih zolte … abțien
Trebuia ca tu să scoți = du solltest … abziehen = Pronunție = du zoltăst … abțien
Trebuia ca el să scoată = er sollte … abziehen = Pronunție = er zolte … abțien
Trebuia ca noi să scoatem = wir sollten … abziehen = Pronunție = vir zoltăn … abțien
Trebuia ca voi să scoateți = ihr solltet … abziehen = Pronunție = ir zoltăt … abțien
trebuia ca ei, ele să scoată = sie sollten … abziehen = Pronunție = zi zoltăn … abțien