test limba germana

FORMULĂRI ROMÂNO-GERMANE
VERBELE : GEHEN, ABGEHEN ȘI AUFGEHEN – PARTEA –I-
*
Pe această vreme nu merge nimeni afară = Bei diesem Wetter geht niemand raus = pronunție = bai dizăm vetăr gheit nimand raus
Te rog să mergi până acolo și înapoi = Bitte gehe bis dorthin und zurück! = pronunție = bite gheie bis dorthin und țuriuk
Parlamentul a mers aiurea separat = Das Parlament ging im Durcheinander auseinander. = pronunție = das parlament ghing im durhainander ausainandăr
În această vară merg spre America = Diesen Sommer gehe ich nach Amerika. = pronunție = dizăn zomăr gheie ih nah America
Tu mergi în direcția greșită = Du gehst in die falsche Richtung. = pronunție = du gheist in di falșe rihtung
Nu trebuie să mergi la muncă = Du solltest nicht zur Arbeit gehen. = pronunție = du zoltăst niht țur arbait gheien
El a ieșit afară în ciuda ploii. (Cu toate că a plouat, el a ieșit afară) = Er ging trotz des Regens raus. = pronunție = er ghing troț der regăns raus
Mergeți dv. atât de repede cât e posibil = Gehen Sie so schnell wie möglich. = pronunție = gheien zi zo șnel vi meoglih
Mergi tu sâmbăta la școală? = Gehst du am Samstag zur Schule? = pronunție = gheist du am zamstag țur șule?
Tocmai am fost la oficiul poștal (la poștă) = Ich bin gerade zur Post gegangen. = pronunție = ih bin gherade țur post ghegangăn
În fiecare vară merg la țară = Ich gehe jeden Sommer aufs Land. = pronunție = ih gheie iedăn zomăr aufs land
Nu aș merge în nici un caz = Ich ginge unter keinen Umständen. = pronunție = ih ghinghe untăr kainăn umștendăn
Suzana a plecat de o oră = Susan ist vor einer Stunde gegangen. = pronunție = Suzăn ist for ainăr ștunde ghegangăn
Mulți tineri romani au mers în Grecia = Viele junge Römer gingen nach Griechenland. = pronunție = file iunghe reomăr ghingăn nah grihănland
Ne-am plimbat de-a lungul unui drum îngust = = Wir gingen einen schmalen Pfad entlang. = pronunție = vir ghingăn ainăn șmalăn fad entlang
*
CONJUGAREA VERBULUI A MERGE = GEHEN
*
Prezent

Eu merg = ich gehe = pronunție = ih gheie
Tu mergi = du gehst = pronunție = gheist
El merge = er geht = pronunție = er gheit
Noi mergem = wir gehen = pronunție = vir gheien
Voi mergeți = ihr geht = pronunție = ir gheit
Ei ele merg = sie gehen = pronunție = zi gheien
*
Perfectul compus
*

Eu am mers = ich bin gegangen = pronunție = ih bin ghegangăn
Tu ai mers = du bist gegangen = pronunție = du bist ghegangăn
El a mers = er ist gegangen = pronunție = er ist ghegangăn
Noi am mers = wir sind gegangen = pronunție = vir zind ghegangăn
Voi ați mers = ihr seid gegangen = pronunție = ir zaid ghegangăn
Ei ele au mers = sie sind gegangen= pronunție zi zind ghegangăn

*

Imperfect
*

Eu mergeam = ich ging = pronunție = ih ghing
Tu mergeai = du gingst = pronunție = du ghingst
El mergea = er ging = pronunție = er ghing
Noi mergeam = wir gingen = pronunție = vir ghingăn
Voi mergeați = ihr gingt = pronunție = ir ghingt
Ei ele mergeau = sie gingen = pronunție = zi ghingăn
*
Viitor
*

Eu voi merge = ich werde gehen = pronunție = ih verde gheien
Tu vei merge = du wirst gehen = pronunție = du virst gheien
El va merge = er wird gehen = pronunție = er vird gheien
Noi vom merge = wir werden gehen = pronunție = vir verdăn gheien
Voi veți merge = ihr werdet gehen = pronunție = ir verdăt gheien
Ei ele vor merge = sie werden gehen = pronunție = zi verdăn gheien
*
Condițional prezent
*

Eu aș merge = ich würde gehen = pronunție = ih viurde gheien
Tu ai merge = du würdest gehen = pronunție = du viurdăst gheien
El ar merge = er würde gehen = pronunție = er viurde gheien
Noi am merge = wir würden gehen = pronunție = vir viurdăn gheien
Voi ați merge = ihr würdet gehen = pronunție = ir viurdăt gheien
Ei ele ar merge = sie würden gehen = pronunție = zi viurdăn gheien

*
Condițional trecut
*

Eu aș fi mers = ich würde gegangen sein = pronunție = ih viurde ghegangăn zain
Tu ai fi mers = du würdest gegangen sein = pronunție = du viurdăst ghegangăn zain
El ar fi mers = er würde gegangen sein = pronunție = er viurde ghegangăn zain
Noi am fi mers = wir würden gegangen sein = pronunție = vir viurdăn ghegangăn zain
Voi ați fi mers = ihr würdet gegangen sein = pronunție = ir viurdăt ghegangăn zain
Ei ele ar fi mers = sie würden gegangen sein = pronunție = zi viurdăn ghegangăn zain
*
FORMULĂRI CU VERBUL ABGEHEN = A IEȘI
*
Asta iese = Das geht ab! = pronunție = das gheit ab

Capacul nu se desprinde (nu iese) = Der Deckel geht nicht ab. = pronunție = der dekăl gheit niht ab
Acest strat iese (se dă) ușor = Dieser Anstrich geht leicht ab.= pronunție = dizăr anștrih gheit laiht ab
Un nasture a ieșit din palton = Ein Knopf ist abgegangen vom Mantel.
Una din roțile mașinii a ieșit = Eins der Autoräder ging ab. = pronunție = ains der autoredăr ghing ab
Salut lume! Ce iese (ce se petrece) = Hallo, Leute! Was geht ab? = pronunție = halo loite. Vas gheit ab?
Din când în când ies la cinema = Ich gehe ab und zu ins Kino. = pronunție = ih gheie ab und țu ins kino
Vreau să părăsesc școla (vreau să ies din școală) = Ich will von der Schule abgehen. = pronunție = ih vil fon der șule abgheien
Ion n-a ieșit (n-a plecat) = Ion ist nichts abgegangen. = pronunție = Ion ist niht abghegangăn
De la ce peron pleacă trenul? = Von welchem Bahnsteig geht der Zug ab? = pronunție = fon velhiem banștaig gheit der țug ab
Din ce port iese nava ta? = Von welchem Hafen ging ihr Schiff ab? = pronunție = fon velhiem afăn ghing ir șif ab
Ce se întâmplă amice? = Was geht ab, Kumpel? = pronunție = vas gheit ab kumpăl ?
Cine nu vrea nimic, aceluia nimic nu-i iese = Wer nichts begehrt, dem geht nichts ab. = pronunție = ver nihț begheirt , dem gheit nihț ab
Noi ieșim din când în când la pescuit = Wir gehen ab und zu angeln. = pronunție = vir gheien ab un țu angăln
Noi ieșim din când în când la grădina zoologică = Wir gehen ab und zu in den Zoo. = pronunție = vir gheien ab un țu in den țoo
*
CONJUGAREA VERBULUI ABGEHEN = A IEȘI
*
A ieși = abgehen
A pleca = abgehen
A părăsi școala = abgehen
A se îndepărta de la un principiu = abgehen
A se îndepărta de la calea cea dreaptă = abgehen
*

Prezent

Eu ies= ich gehe ab = pronunție = ih gheie ab
Tu ieși= du gehst ab = pronunție = gheist ab
El iese= er geht ab = pronunție = er gheit ab
Noi noi ieșim = wir gehen ab = pronunție = vir gheien ab
Voi ieșiți = ihr geht ab = pronunție = ir gheit ab
Ei ele ies = sie gehen ab = pronunție = zi gheien ab
*

Perfectul compus
*

Eu am ieșit = ich bin abgegangen = pronunție = ih bin abghegangăn
Tu ai ieșit = du bist abgegangen = pronunție = du bist abghegangăn
El a ieșit = er ist abgegangen = pronunție = er ist abghegangăn
Noi am ieșit = wir sind abgegangen = pronunție = vir zind abghegangăn
Voi ați ieșit = ihr seid abgegangen = pronunție = ir zaid abghegangăn
Ei ele ieșit = sie sind abgegangen= pronunție zi zind abghegangăn

*
Imperfect
*

Eu ieșeam = ich ging ab = pronunție = ih ghing ab
Tu ieșeai = du gingst ab = pronunție = du ghingst ab
El ieșea = er ging ab = pronunție = er ghing ab
Noi ieșeam = wir gingen = pronunție = vir ghingăn ab
Voi ieșeați = ihr gingt ab = pronunție = ir ghingt ab
Ei ele ieșeau = sie gingen ab = pronunție = zi ghingăn ab
*
Viitor
*

Eu voi ieși = ich werde abgehen = pronunție = ih verde abgheien
Tu vei ieși = du wirst abgehen = pronunție = du virst abgheien
El va ieși = er wird abgehen = pronunție = er vird abgheien
Noi vom ieși = wir werden abgehen = pronunție = vir verdăn abgheien
Voi veți ieși = ihr werdet abgehen = pronunție = ir verdăt abgheien
Ei ele vor ieși = sie werden abgehen = pronunție = zi verdăn abgheien
*
Condițional prezent
*

Eu aș ieși = ich würde abgehen = pronunție = ih viurde abgheien
Tu ai ieși = du würdest abgehen = pronunție = du viurdăst abgheien
El ar ieși = er würde abgehen = pronunție = er viurde abgheien
Noi am ieși = wir würden abgehen = pronunție = vir viurdăn abgheien
Voi ați ieși = ihr würdet abgehen = pronunție = ir viurdăt abgheien
Ei ele ar ieși = sie würden abgehen = pronunție = zi viurdăn abgheien

*
Condițional trecut
*

Eu aș fi ieșit = ich würde abgegangen sein = pronunție = ih viurde abghegangăn zain
Tu ai fi ieșit = du würdest abgegangen sein = pronunție = du viurdăst abghegangăn zain
El ar fi ieșit = er würde abgegangen sein = pronunție = er viurde abghegangăn zain
Noi am fi ieșit = wir würden abgegangen sein = pronunție = vir viurdăn abghegangăn zain
Voi ați fi ieșit = ihr würdet abgegangen sein = pronunție = ir viurdăt abghegangăn zain
Ei el ear fi ieșit = sie würden abgegangen sein = pronunție = zi viurdăn abghegangăn zain
*
FORMULĂRI ROMÂNĂ GERMANA CU VERBUL AUFGEHEN
*
Când soarele răsare, roua se evaporă = Als die Sonne aufging, verdunstete der Tau. = pronunție = als di zone aufghing , fărdunstăte der tau
Curând soarele va răsări = Bald wird die Sonne aufgehen. = pronunție = bald vird di zone aufgheien
Nava s-a înălțat în flăcări = Das Schiff ging in Flammen auf. = pronunție = das șif ghing in flamăn auf
Luna a răsărit = Der Mond ist aufgegangen = pronunție = der mund ist aufghegangăn
Planul nu a funcționat = Der Plan ging nicht auf. = pronunție = der plan ghing niht auf
Șireturile s-au ridicat = Die Schnürsenkel sind aufgegangen. = pronunție = di șnurzenkăl zind aufghegangăn
Soarele răsare în est = Die Sonne geht im Osten auf. = pronunție = di zone gheit im ostăn auf
O sămânță bună răsare curând = Ein guter Same geht bald auf. = pronunție = ain gutăr zame gheit bald auf
Pe măsură ce soarele răsare, ceața de dimineață dispare treptat = Indem die Sonne aufgeht, verschwindet allmählich der Morgennebel. = pronunție = indem di zone aufgheit, fărșvindăt almeilih der morgăn neibăl
Chiar înainte de răsăritul soarelui, noaptea este cea mai întuncecată = Kurz bevor die Sonne aufgeht, ist die Nacht am dunkelsten. = pronunție = kurț befor di zone aufgheit , ist der naht am dunkălstăn
Prietene, această socoteală nu funcționează (nu răsare) = Mein Freund, diese Rechnung geht nicht auf. = pronunție = main froind , dize rehnung gheit niht auf
Visul meu s-a înălțat în fum = Mein Traum ging in Rauch auf. = pronunție main traum ghing in rauh auf
Când va răsări mâine soarele? = Wann wird morgen die Sonne aufgehen? = pronunție = van vird morgăn di zone aufgheien?
*
CONJUGAREA VERBULUI AUFGEHEN
*
A răsări = aufgehen
A încolți = aufgehen
A realiza (a înțelege) = aufgehen
A dezlipi = aufgehen
A dospi = aufgehen
A desface = aufgehen
A despleti = aufgehen
*
Prezent
*

Eu înțeleg = ich gehe auf = pronunție = ih gheie auf
Tu înțelegi = du gehst auf = pronunție = gheist auf
El el înțelege = er geht auf = pronunție = er gheit auf
Noi înțelegem = wir gehen auf = pronunție = vir gheien auf
Voi înțelegeți = ihr geht aus = pronunție = ir gheit auf
Ei ele înțeleg = sie gehen auf = pronunție = zi gheien auf
*
Perfectul compus
*

Eu am înțeles / realizat = ich bin aufgegangen = pronunție = ih bin aufghegangăn
Tu ai înțeles/ realizat = du bist aufgegangen = pronunție = du bist aufghegangăn
El a înțeles / realizat = er ist aufgegangen = pronunție = er ist aufghegangăn
Noi am înțeles / realizat = wir sind aufgegangen = pronunție = vir zind aufghegangăn
Voi ați înțeles / realizat = ihr seid aufgegangen = pronunție = ir zaid aufghegangăn
Ei ele înțeles / realizat = sie sind aufgegangen = pronunție zi zind aufghegangăn
*

Imperfect
*

Eu am înțeles/ realizat = ich ging auf = pronunție = ih ghing auf
Tu ai înțeles / realizat = du gingst auf = pronunție = du ghingst auf
El a înțeles / realizat = er ging auf = pronunție = er ghing auf
Noi am înțeles / realizat = wir gingen auf = pronunție = vir ghingăn auf
Voi ați înțeles / realizat = ihr gingt auf = pronunție = ir ghingt auf
Ei ele au înțeles / realizat = sie gingen auf = pronunție = zi ghingăn auf
*
Viitor
*

Eu voi înțelege / realiza = ich werde aufgehen = pronunție = ih verde aufgheien
Tu vei înțelege / realiza = du wirst aufgehen = pronunție = du virst aufgheien
El va înțelege / realiza = er wird aufgehen = pronunție = er vird aufgheien
Noi vom înțelege / realiza = wir werden aufgehen = pronunție = vir verdăn aufgheien
Voi veți înțelege / realiza = ihr werdet aufgehen = pronunție = ir verdăt aufgheien
Ei ele vor înțelege / realiza = sie werden aufgehen = pronunție = zi verdăn aufgheien
*
Condițional prezent
*

Eu aș înțelege / realiza = ich würde aufgehen = pronunție = ih viurde aufgheien
Tu ai înțelege / realiza = du würdest aufgehen = pronunție = du viurdăst aufgheien
El ar înțelege / realiza = er würde aufgehen = pronunție = er viurde aufgheien
Noi am înțelege / realiza = wir würden aufgehen = pronunție = vir viurdăn aufgheien
Voi ați înțelege / realiza = ihr würdet aufgehen = pronunție = ir viurdăt aufgheien
Ei ele ar înțelege / realiza = sie würden aufgehen = pronunție = zi viurdăn aufgheien
*

Condițional trecut
*

Eu aș fi înțeles / = ich würde aufgegangen sein = pronunție = ih viurde aufghegangăn zain
Tu ai fi înțeles / = du würdest aufgegangen sein = pronunție = du viurdăst aufghegangăn zain
El ar fi înțeles / = er würde aufgegangen sein = pronunție = er viurde aufghegangăn zain
Noi am fi înțeles / = wir würden aufgegangen sein = pronunție = vir viurdăn aufghegangăn zain
Voi ați fi înțeles / = ihr würdet aufgegangen sein = pronunție = ir viurdăt aufghegangăn zain
Ei el ear fi înțeles / = sie würden aufgegangen sein = pronunție = zi viurdăn aufghegangăn zain