test limba germana

Daca vrem sa vorbim corect limba germana trebuie sa stim si cum folosim prepozitiile, iar in tabelul de mai jos le aveti pe cel emai importante: de la, incepand de, etc. Acestea se pun de obicei in fata substantivului, ca si in limba romana. De exemplu prepozitia bis = pana, panala se foloseste in felul urmator: Eu Conduc pana la gara se spune: Ich fahre bis zum Bahnhof.

In lectia viitoare vom vorbi despre adverb ( aici, acolo = hier, dort , sus, jos, langa  = oben, unten, neben ). Dar sa nu anticipam, sa vedem in tabelul de mai jos principalele prepozitii din limba germana.

Prepozitii germane cu cazul dativ
ab de (la), incepand de
aus din, de la
außer afara de , cu exceptia
bei la (stare sau actiune pe loc), langa
dank datorita, multumita
entgegen (in) contra
fern departe de
gegenüber in fata, fata de, peste drum de, vis-a-vis
gemäß conform cu, dupa
mit cu
nach dupa, la, in spre
nächst pe langa
nebst impreuna cu, pe langa
samt cu, impreuna cu
seit din, de (temporal)
von de, de la, despre
zu la (miscare)
zuwider contrar, potrivnic

Mai departe sa studiem putin adjectivele in limba germana, sa ne pregatim pentru lcectia urmatoare! Ascultati cu atentie si invatati pronuntia corecta in limba germana!