test limba germana

FORMULĂRI ROMÂNO-GERMANE
*
VERBELE: LASSEN, ABLASSEN , AUSLASSEN, LOSLASSEN, NACHLASSEN, SICH NIEDERLASSEN, ZURÜCKLASSEN
*
Vă rog nu lăsați lucruri de valoare aici = Bitte lassen Sie keine Wertsachen hier. = pronunție = bite lasăn zi kaine vertzahăn hir
Pisica nu lasă șoaricelul = Die Katze lässt das Mausen nicht. = pronunție = di kațe lest das mauzăn niht
Situația lasă loc pentru îmbunătățire = Die Situation lässt Raum für Verbesserung. = pronunție = di zituațion lest raum fiur fărbeserung
Teroriști lasă ostatecii liberi = Die Terroristen ließen die Geiseln frei. = pronunție = pronunție = di teroristăn lisăn di gaizăln frai
El și-a lăsat sentimentele să alerge (Și-a dat frâu liber sentimentelor) = Er ließ seinen Gefühlen freien Lauf. = pronunție = er lis zainăn ghefiulăn fraien lauf
L-am lăsat pe Ion în casă = Ich habe Ion ins Haus gelassen. = pronunție = ih habe Ion ins haus ghelasăn
Las câinele afară = Lass den Hund draußen. = pronunție = las den hund drausăn
Lasă ceaiul zece minute = Lass den Tee zehn Minuten ziehen. = pronunție = las den te țein minutăn țien
Nu lăsați fereastra deschisă = Lasse die Fenster nicht offen. = pronunție = lase di fenstăr niht ofăn
Să lăsăm aier proaspăt în cameră (să aerisim ) = Lassen wir frische Luft ins Zimmer! = pronunție = lasăn vir frișe luft ins țimăr
Lăsați mâncarea pe masă = Lasst das Essen auf dem Tisch. = pronunție = last das esăn auf dem tiș
Nu lăsați pe nimeni în apropierea focului = Lasst niemanden in die Nähe des Feuers. = pronunție = Last nimandăn in di neie des foiers
L-au lăsat picoarele la nevoie = Seine Füße lassen ihn im Stich. = pronunție = zaine fiuse lasăn in im știh
Unde mi-am lăsat cheia de la mașină? = Wo habe ich meinen Autoschlüssel gelassen? = pronunție = vo habe ih mainăn autoșliusăl ghelasăn
Unde ți-ai lăsat pantofii/ = Wo hast du deine Schuhe gelassen? = pronunție = vo hast du daine șuie ghelasăn?
*
CONJUGAREA VERBULUI LASSEN
*
Prezent
*

Eu las = ich lasse = pronunție = ih lase
Tu lași = du lässt = pronunție = du lest
El lasă = er lässt = pronunție = er lest
Noi lăsăm = wir lassen = pronunție = vir lasăn
Voi lăsați = ihr lasst = pronunție = ir last
Ei lasă = sie lassen = pronunție = zi lasăn
*
Perfectul compus
*

Eu am lăsat = ich habe gelassen = pronunție = ih habe ghelasăn
Tu ai lăsat = du hast gelassen = pronunție = du hast ghelasăn
El a lăsat = er hat gelassen = pronunție = er hat ghelasăn
Noi am lăsat = wir haben gelassen = pronunție = vir habăn ghelasăn
Tu ai lăsat = ihr habt gelassen = pronunție = ir habt ghalsăn
Ei au lăsat = sie haben gelassen = pronunție = zi habăn ghelasăn
*
Imperfect
*

Eu lăsam / am lăsat = ich ließ = pronunție = ih lis
Tu lăsai /… = du ließest = pronunție = du lisăst
El lăsa /… = er ließ = pronunție = el lis
Noi lăsam /… = wir ließen = pronunție = vir lisăn
Voi lăsați /… = ihr ließt = pronunție = ir list
Ei lăsau /… = sie ließen = pronunție = zi lisăn
*
Mai mult ca perfect
*

Eu lăsasem = ich hatte gelassen = pronunție = ih hate ghelasăn
Tu lăsaseși = du hattest gelassen = pronunție = du hatăst ghelasăn
El lăsase = er hatte gelassen = pronunție = er hate ghelasăn
Noi lăsaserăm = wir hatten gelassen = pronunție = vir hatăn ghelasăn
Voi lăsasrăți = ihr hattet gelassen = pronunție = ir hatăt ghelasăn
Ei lăsaseră = sie hatten gelassen = pronunție = zi hatăn ghelasăn
*
Viitor
*

Eu voi lăsa = ich werde lassen = pronunție = ih verde lasăn
Tu vei lăsa = du wirst lassen = pronunție = du virst lasăn
El va lăsa = er wird lassen = pronunție = er vird lasăn
Noi vom lăsa = wir werden lassen = pronunție = vir verdăn lasăn
Voi veți lăsa = ihr werdet lassen = pronunție = ir verdăt lasăn
Ei ele vor lăsa = sie werden lassen = pronunție = zi verdăn lasăn
*
Viitorul anterior (când acțiunea se petrece în viitor, dar se petrece înaintea altei acțiuni viitoare)
*

Eu voi fi lăsat = ich werde gelassen haben = pronunție = ih verde ghelasăn habăn
Tu vei fi lăsat = du wirst gelassen haben = pronunție = du virst ghelasăn habăn
El va fi lăsat = er wird gelassen haben = pronunție = er vird ghelasăn habăn
Noi vom fi lăsat = wir werden gelassen haben = pronunție = vir verdăn ghelasăn habăn
Voi veți fi lăsat = ihr werdet gelassen haben = pronunție = ir verdăt ghelasăn habăn
Ei vor fi lăsat = sie werden gelassen haben = pronunție = zi verdăn ghelasăn habăn
*
Condițional prezent
*

Eu aș lăsa = ich würde lassen = pronunție = ih viurde lasăn
Tu ai lăsa = du würdest lassen = pronunție = du viurdăst lasăn
El ar lăsa = er würde lassen = pronunție = er viurde lasăn
Noi am lăsa = wir würden lassen = pronunție = vir viurdăn lasăn
Voi ați lăsa = ihr würdet lassen = pronunție = ir viurdăt lasăn
Ei ar lăsa = sie würden lassen = pronunție = zi viurdăn lasăn
*
Condițional trecut
*

Eu aș fi lăsat = ich würde gelassen haben = pronunție = ih viurde ghalasăn habăn
Tu ai fi lăsat = du würdest gelassen haben = pronunție = du viurdăst ghelasăn habăn
El ar fi lăsat = er würde gelassen haben = pronunție = er viurde ghalasăn habăn
Noi am fi lăsat = wir würden gelassen haben = pronunție = vir viurdăn ghelasăn habăn
Voi ați fi lăsat = ihr würdet gelassen haben = pronunție = ir viurdăt ghelasăn habăn
Ei ele, ar fi lăsat = sie würden gelassen haben = pronunție = zi viurdăn ghelasăn habăn
*
Conjunctiv prezent – se folosește în vorbirea indirectă – atunci când povestim ceva despre cineva
*

Eu să las = ich lasse = pronunție = ih lase
Tu să lași = du lassest = pronunție = du lasăst
El să lase = er lasse = pronunție = er lase
Noi să lăsăm = wir lassen = pronunție = vir lasăn
Voi să lăsați = ihr lasset = pronunție = ir lasăt
Ei să lase = sie lassen = pronunție = zi lasăn
*
Conjunctiv trecut– se folosește în vorbirea indirectă – atunci când povestim ceva despre cineva
*

Eu să fi lăsat = ich habe gelassen = pronunție = ih habe ghelasăn
Tu să fi lăsat = du habest gelassen = pronunție = du habăst ghelasăn
El să fi lăsat = er habe gelassen = pronunție = er habe ghelasăn
Noi să fi lăsat = wir haben gelassen = pronunție = vir habăn ghelasăn
Voi să fi lăsat = ihr habet gelassen = pronunție = ir habăt ghelasăn
Ei să fi lăsat = sie haben gelassen = pronunție = zi habăn ghelasăn
*
Verbul LASSEN uneori are rol de verb modal. Asta înseamnă că se poate „împerechea- asocia” la timpul prezent cu infinitivele altor verbe.
Exemplu:
Eu te las să mergi, șă mânânci, să bei, să cânți, să scri, să citești etc. = Ich lasse dich gehen , essen, trinken, singen , screiben , lesen u.s.w.
*
Dacă îl asociem cu verbele modale la prezent atunci se cere un al doilea verb la infinitiv.
Eu vreau să te las să pleci = Ich will dich gehen lassen
*
ABLASSEN = A SE SCURGE, A SE RISIPI A SE ELIBERA
*
Exemple :
Acolo poți elibera (lăsa s se risipescă ) aburul = Da kannst du Dampf ablassen. = pronunție = da kanst du damf ablasăn
Tocmai am lăsat aburul să se risipească (să se surgă) = Ich habe nur gerade Dampf abgelassen. = ih habe gherade damf abghelasăn
I-am sus să renunțe la această idée nebună = Ich sagte ihr, sie solle von dieser verrückten Idee ablassen.= pronunție = ih zagt ir , zi zole fon dizăr
*
Verbul ablassen este un verb care accept mai multe perticole.
*
CONJUGAREA UNUI VERB CU PARTICOLĂ
*
1- Se învață mai întâi bine, bine conjugarea verbului de bază
2- Se ține cont că la timpul prezent și la imperfect particola trece în spate „ca ultim cuvânt” din respectiva propoziție
3 La formarea participiu , desinența „ge” se intercalează între particolă și verb
Exemplu:
AB = PARTICOLĂ CARE SE PUNE ÎN FAȚA MAI MULTOR VERBE.
LASSEN
AB +LASSEN
La prezent și la imperfect , acest „AB” trece pe ultimul loc în propoziție
La formarea participiului care sună în românește „lăsat” ; se adaugă un „GE” între AB și LASSEN obținându-se astfel cuvântul abgelassen = pronunție = abghelasăn
ABGELASSEN = AB + GE+ LASSEN
*
LA FEL SE CONJUGĂ ORICE VERB CU PARTICOLĂ DETAȘABILĂ
*
Exemplificarea conjugării verbului ABLASSEN
*

Prezent

Eu eliberez, (las să se scurgă, să se risipească ) = ich lasse ab = pronunție = ih lase ab
*
Perfectul compus

Eu am eliberat (lăsat să se scurgă să se risipească ) = ich habe abgelassen = pronunție = ih habe abghelasăn
*
Imperfect
*

Eu lăsam…….. = ich ließ ab = pronunție = ih lis ab
*

MaI mult ca perfectul

Eu lăsasem ………. = ich hatte abgelassen = pronunție = ih hate abghelasăn
*
Viitor
*

Eu voi lăsa….. = ich werde ablassen = pronunție = ih verde ablasăn
*
Viitorul anterior
*

Eu voi fi lăsat….. = ich werde abgelassen haben = pronunție = ih verde abghelasăn habăn
*
Condițional prezent
*

Eu aș lăsa….. = ich würde ablassen = pronunție = ih viurde ablasăn
*

Condițional trecut
*

Eu aș fi lăsat….. = ich würde abgelassen haben = pronunție = ih viurde abghelasăn habăn
*
Conjunctiv prezent
*

Eu să las…. = ich lasse ab = pronunție = ih lase ab

*

Conjunctiv trecut
*

Eu să fi lăsat = ich habe abgelassen = pronunție = ih viurde abghelasăn habăn
*
Verb cu particolă = AUSLASEN = A OMITE = PRONUNȚIE = AUSLASĂN
*
Exemple în propoziții
*
Ultimul capitol al cărții îl poți omite = Das letzte Kapitel des Buches kannst du auslassen. = pronunție = das lețte kapităl des buhăs kanst du auslasăn
Un sondaj a arătat că mulți oameni de afaceri omit prânzul = Eine Umfrage hat ergeben, dass viele Geschäftsleute das Mittagessen auslassen. = pronunție = aine umfrage erghebăn das file gheșefțloite das mitagesăn auslasăn
În principiu am omis episoadele în care Mari apare = Folgen, in denen Maria vorkommt, lasse ich grundsätzlich aus. = pronunție = folgăn in denăn Maria forkomt , lase ih grundzețlih aus
Îl judec pe el, ca om condus de coadă care nu poate omite niciun contact sexual = Ich beurteile ihn als schwanzgesteuerten Mann, der keine Chance des sexuellen Kontaktes auslassen kann. = pronunție = ih beurtaile in als șvanțgheștoiertăn man , der kaine șanse des sexuelăn kontactăs auslasăn kan
Din cauza lipsei de spațiu , a trebuit să omit problema = Ich musste das Problem wegen Platzmangels auslassen. = pronunție = ih muste das problem vegăn plațmangăls auslasăn
Voi trece peste acest dans (voi omite) = Ich werde diesen Tanz auslassen.= pronunție = ih verde dizăn tanț auslasăn
Jana a omis întrebările la care nu a putut răspunde = Jane ließ die Fragen aus, die sie nicht beantworten konnte. = pronunție = Jane lis di fragăn aus di zi niht beamvortăt konte
Poți să-ți eliberezi mania pe altcineva? = Kannst du deinen Zorn an jemandem anderen auslassen? = pronunție = kanst du dainăn țorn an iemandăm anderăn auslasăn
Ea vrea să omită pe cineva de furia ei = Sie will an jemandem ihren Zorn auslassen. = pronunție = zi vil iemandăm irăn țorn auslasăn
Ion omite des mesele = Ion lässt häufig Mahlzeiten aus. = pronunție = Ion lest hoifig malțaităn aus
*
VERBUL AUSLASSEN SE CONJUGĂ LA FEL CA ȘI ABLASSEN
*
A ELIBERA = FREILASSEN = PRONUNȚIE= FRAILASĂN
*
Se conjugă la fel ca și ablassen
*
Exemple:
*
Această fată a eliberat pasărea = Dieses Mädchen hat den Vogel freigelassen. = pronunție = dizăs medhien hat den fogăl frai-ghe-lasăn
Trebuie să eliberezi peștele după ce l-ai capturat = Du musst den Fisch freilassen, nachdem du ihn gefangen hast. = pronunție = du must den fiș frailasăn nahdem du in ghefangăn hast
Mai devreme sau mai târziu ostatecii se vor elibera = Früher oder später wird man die Geiseln freilassen. = pronunție = friuier odăr șpetăr vird man di gaizăln frailasăn
*
A DA DRUMUL = LOSLASSEN = PRONUNȚIE = LOSLASĂN
SE CONJUGĂ LA FEL CA ȘI ABLASSEN
*
Dar dacă acest vis doare, trebuie să-I dai drumul (să te eliberezi de el) = Aber wenn dieser Traum nur noch weh tut, muss man ihn loslassen. = pronunție = abăr ven dizăr traum nur noh vei tut , mus man in loslasăn
Te rog dă-mi drumul la braț = Bitte lass meinen Arm los. = pronunție = bite las mainăn arm los
Copilul nu a vrut să dea drumul mâinii mamei lui = Das Kind wollte nicht die Hand seiner Mutter loslassen. = pronunție = das kind volte niht di hand zainăr mutăr loslasăn
El a dat drumul frânghiei = Er ließ das Seil los. = pronunție = er lis das zail los
Dații drumul să plece! L-ați ucis! = Lassen Sie ihn los! Sie bringen ihn ja um! = pronunție = Lasăn zi in los . Zi bringăn in ia um
*
VERBUL NACHLASSEN = A SLĂBI ÎN INTENSITATE , A SE DIMINUA
*
Se conjugă la fel ca și ablassen
*
Durerea a mai slăbit un pic = Der Schmerz hat ein wenig nachgelassen. = pronunție = der șmerț hat venig nahghelasăn
Durerea slăbește încet = Der Schmerz lässt jetzt langsam nach.= pronunție = der șmerț lest iețt langzam nah
Durerea a încetinit treptat = Der Schmerz ließ allmählich nach. = pronunție = der șmerț lis almeilih nah
Durerea va scădea = Der Schmerz wird nachlassen. = pronunție = der țmeț vird nahlasăn
Vânzarea a scăzut în aceste zile = Der Verkauf hat dieser Tage nachgelassen.= pronunție = der fărkauft hat dizăr taghe nahghelasăn
Puterea taifunului a scăzut = Die Kraft des Taifuns ließ nach.= pronunție = der kraft des taifuns lis nah
Este întodeauna frumos cînd durerea scade = Es ist immer wieder schön, wenn der Schmerz nachlässt. = pronunție = es ist imăr vidăr șeon ven der șmerț nahlest
Aspectul dv. scade (se deiminuiază ) = Ihr Aussehen lässt nach. = pronunție = ir auszeien lest nah
Concentrarea mea se diminuiază = Meine Konzentration lässt allmählich nach.= pronunție = maine konțentrațion lest almeilih nah
O dată cu vârsta i-a scăzut puterea fizică = Mit dem Alter ließ seine Körperkraft nach.= pronunție = mit dem altăr lis zaine keorpăr-kraft nah
Sănătatea lui s-a diminuat încet = Seine Gesundheit ließ langsam nach.= pronunție = zaine ghezundhait lis langzam nah
Dacă luați acest medicament, crampele stomacului se vor diminua = Wenn Sie dieses Medikament nehmen, werden die Magenkrämpfe nachlassen. = pronunție = ven zi dizăs medicament neimăn , verdăn di magăn-kremfe nahlasăn
Plecăm când se diminuiază vântul = Wir gehen, wenn der Wind nachlässt.= pronunție = vir gheien ven der vind nahlest
*
VERBUL SICH NIEDERLASSEN = A SE STABILI
SE CONJUGĂ LA FEL CA ABLASSEN
*
Rudele acestui trib s-au stability de-a lungul râului = Die Angehörigen dieses Stammes haben sich entlang des Flusses niedergelassen.= pronunție = di angheheorigăn dizăs ștamăs habăn zih entlang des flusăs nidăr-ghe-lasăn
El s-a stability ca și farmacist = Er hat sich als Apotheker niedergelassen. = pronunție = er hat zih als apotekăr nidăr-ghe-lasăn
El s-a stabilit în țara lui natală = Er hat sich in seinem Geburtsland niedergelassen. = pronunție = er hat zih in zainăm gheburțland nidăr-ghe-lasăn
În 1803 , s-au stabilit în Varșovia = Im Jahre 1803 hatten sie sich in Warschau niedergelassen. = pronunție = im iare ahtțein hundărt drai , hatăn zi zih in varșau nidăr-ghe-lasăn
Ei s-austabilit în Canada = Sie haben sich in Kanada niedergelassen. = pronunție = zi habăn zih in Canada nidăr-ghe-lasăn
Ea s-a styabilit într-un mic hotel lângă castel = Sie hat sich in einem kleinen Hotel bei der Burg niedergelassen. = pronunție = zi hat zih in ainăm klainăn hotel bai der burg nidăr-ghe-lasăn
Unde se va stabili el? = Wo wird er sich niederlassen? = pronunție = vo vird er zih nidăr-lasăn
*
Omul are o complexitate care permite doar individualitatea. = Der Mensch ist von einer Kompliziertheit, die nur Individualitäten zulässt. = pronunție = der menci ist fon ainăr komplițirthait , di nur individualitetăn țu-lest

Academia permite ambele forme. = Die Akademie lässt beide Formen zu. = pronunție = di akademi lest baide formăn zu

Acest raport permite îndoieli. = Dieser Bericht lässt Zweifel zu. = pronunție = dizăr beriht lest țvaifăl țu

Această regulă nu admite nicio excepție. = Diese Regel lässt keine Ausnahme zu.= pronunție = dize regăl lest kaine ausname țu

Ai fost admis de ascultători la examen = Du hast bei deiner Prüfung Zuhörer zugelassen.= pronunție = du hast bai dainăr priufung țuheorăr țughelasăn

Eu voi permite asta = Ich werde es zulassen. = ih verde es țulasăn

Nu voi mai permite o altă comandă în afaceri = Ich werde keinen weiteren Geschäftsordnungsantrag zulassen. = pronunție = ih verde kainăn vaitărăn gheșefț-ordnungs-antrag țulasăn

Nu voi permite o altă întrebare referitoare la regulamentul de procedură = Ich werde keine weitere Frage zur Geschäftsordnung zulassen. = pronunție = ih verde kaine vaităre fraghe țur gheșefț-ordnund țulasăn

Nu-I permite lui Ion să mănânce asta = Lasst nicht zu, dass Ion das isst. = pronunție = last niht țu , das Ion das ist
Trebuie să fiu strict sau să permit excepții? = Muss ich streng sein oder darf ich Ausnahmen zulassen? = pronunție = mus ih ștreng zain odăr darf ih ausnamăn țulasăn
Ion nu i-a permis Mariei să îl sărute = Ion ließ nicht zu, dass Maria ihn küsst. = pronunție = Ion lis niht țu , das Maria in kiust
Când vremea va permite, voi veni = Wenn das Wetter es zulässt, werde ich kommen. = pronunție = ven das vetăr țulest, verde ih komăn
*
VERBUL ZURÜCKLASSEN= A LĂSA ÎN URMĂ
SE CONJUGĂ LA FEL CA VERBUL ABLASSEN
*
Chiar și rănile vindecate lasă cicatrici în urmă = Auch geheilte Wunden lassen Narben zurück. = pronunție = auh ghehailte vundăn lasăn nabăn țuriuk

Nici o bucurie nu este temporară; deoarece impresia pe care o lasă în urmă este durabilă. = Kein Genuss ist vorübergehend; denn der Eindruck, den er zurücklässt, ist bleibend.= pronunție = kain ghenus ist foriubărgheiend, de4n der aindruk , den țuriuklest ist blaibănd
Lăsați totul în urmă = Lassen Sie alles zurück. = pronunție = lasăn zi ale țuriuk

Maria și-a părăsit copilul la mama ei în mediul rural. = Maria hat ihr Kind bei ihrer Mutter auf dem Land zurückgelassen.= pronunție = Maria hat ir kind bai irăr mutăr auf dem land țuriuk-ghe-lasăn
Au lăsat în urmă mașina pe această stradă . = Sie haben das Auto auf dieser Straße zurückgelassen.= pronunhție = zi habăn das Auto auf dizăr ștrase țuriuk-ghe-lasăn

Ion a lăsat niște vase murdare în chiuvetă. = Ion hat in der Spüle einiges schmutziges Geschirr zurückgelassen. = pronunție = Ion hat in der șpile ainigăs șmuțigăs gheșir țuriuk-ghe-lasăn

Ion a lăsat-o pe Maria în urmă = Ion ließ Maria zurück. = pronunție = Ion lis Maria țuriuk