test limba germana

Te rog trimite asta pe calea maritimă =  Bitte schicke das auf dem Seeweg. = pronunție bite șike das auf dem zee-veg

Corespondentul a trimis un raport din Moscova = Der Korrespondent schickte einen Bericht aus Moskau. = pronunție = der korespondent șikte ainăn beriht aus Moskau

Tu ai trimis lapte din ferma ta = Du schicktest Milch von deinem Bauerngut. = pronunție = du șiktăst milh fon dainăm bauărgut

El i-a trimis Marei o hartă = Er hat Mara eine Karte geschickt.= pronunție = er hat Mara aine karte gheșikt

El i-a trimis fiicei lui, legume și fructe = Er schickte seiner Tochter Obst und Gemüse. = pronunție = er șikte zainăr tohtăr obst und ghemiuze

I-am trimis ei o păpușă = Ich habe ihr eine Puppe geschickt.= pronunție = ih habe ir aine pupe gheșikt

Am trimis cartea prin poștă = Ich schicke das Buch per Post. = pronunție = ih șikte das buh per post

L-am trimis pe Ion afară din cameră = Ich schickte Ion aus dem Zimmer. = pronunție = ih șikte Ion aus dem țimăr

Stela a trimis copii la culcare = Stela schickte die Kinder ins Bett. = pronunție = Stela șikte di kindăr ins bet

S-a trimis criminalul în exil = Man schickte den Verbrecher ins Exil. = pronunție = man șikte den fărbrehăr ins exil

Trimiteți dv. în dublu exemplar = Schicken Sie es in doppelter Ausführung! = pronunție = șikăn zi in dopăltăr ausfiurung

Trimiteți dv. asta cu poșta = Schicken Sie es mit der Post! = pronunție = șikăn zi es mit der post

Părinții lu l-au trimis într-un internat școlar = Seine Eltern schickten ihn auf eine Internatsschule. = pronunție = zaine eltărn șiktăn in auf aine internat-șule

Ea a trimis scrisoarea par avion = Sie schickte den Brief per Luftpost. = pronunție = zi șikte den brif per luftpost

Ea a trimis prietenului ei un sms = Sie schickte ihrem Freund eine SMS. = pronunție = zi șikte irăm froind aine sms

*
Verbul schicken = a trimite
*
Prezent
*

Eu trimit = ich schicke = pronunție = ih șike
Tu trimiți = du schickst = pronunție = du șikst
El trimite = er schickt = pronunție = er șikt
Noi trimitem = wir schicken = pronunție = vir șikăn
Voi trimiteți = ihr schickt = pronunție = ir șikt
Ei ele trimit = sie schicken = pronunție = zi șikăn
*
Perfectul compus
*

Eu am trimis = ich habe geschickt = pronunție = ih habe gheșikt
Tu ai trimis = du hast geschickt = pronunție = du hast gheșikt
El a trimis = er hat geschickt = pronunție = er hat gheșikt
Noi am trimis = wir haben geschickt = pronunție = vir habăn gheșikt
Voi ați trimis = ihr habt geschickt = pronunție = ir habt gheșikt
Ei ele au trimis = sie haben geschickt = pronunție = zi habăn gheșikt
*
Imperfect
*

Trimiteam / am trimis = ich schickte = pronunție = ih șikte
Tu trimiteai / … = du schicktest = pronunție = du șiktăst
El trimitea /… = er schickte = pronunție = er șikte
Noi trimiteam / … = wir schickten = pronunție = vir șiktăn
Voi trimiteați /… = ihr schicktet = pronunție = ir șiktăt
Ei ele trimiteau / … = sie schickten = pronunție = zi șiktăn

*
Mai mult ca perfect
*

Eu trimisesem = ich hatte geschickt = pronunție = ih hate gheșikt
Tu trimiseseși = du hattest geschickt = pronunție = du hatăst gheșikt
El trimise = er hatte geschickt = pronunție = er hate gheșikt
Noi trimiserăm = wir hatten geschickt = pronunție = vir hatăn gheșikt
Voi trimiserăți = ihr hattet geschickt = pronunție = ir hatăt gheșikt
Ei ele, trimiseră = sie hatten geschickt = pronunție = zi hatăn gheșikt
*
Viitor
*

Eu voi trimite = ich werde schicken = pronunție = ih verde șikăn
Tu vei trimite = du wirst schicken = pronunție = du virst șikăn
El va trimite = er wird schicken = pronunție = er vird șikăn
Noi vom trimite = wir werden schicken = pronunție = vir verdăn șikăn
Voi veți trimite = ihr werdet schicken = pronunție = ir verdăt șikăn
Ei ele vor trimite = sie werden schicken = pronunție = zi verdăn șikăn
*
Condițional prezent
*

Eu aș trimite = ich würde schicken = pronunție = ih viurde șikăn
Tu ai trimite = du würdest schicken = pronunție = du viurdăst șikăn
El ar trimite = er würde schicken = pronunție = er viurde șikăn
Noi am trimite = wir würden schicken = pronunție = vir viurdăn șikăn
Voi ați trimite = ihr würdet schicken = pronunție = ir viurdăt șikăn
Ei el ear trimite = sie würden schicken = pronunție = zi viurdăn șikăn

*

Condițional trecut
*

Eu aș fi trimis = ich würde geschickt haben = pronunție = ih viurde gheșikt habăn
Tu ai fi trimis = du würdest geschickt haben = pronunție = du viurdăst gheșikt habăn
El ar fi trimis = er würde geschickt haben = pronunție = er viurde gheșikt habăn
Noi am fi trimis = wir würden geschickt haben = pronunție = vir viurdăn gheșikt habăn
Voi ați fi trimis = ihr würdet geschickt haben = pronunție = ir viurdăt gheșikt habăn
Ei ele, ar fi trimis = sie würden geschickt haben = pronunție = zi viurdăn gheșikt habăn
*
Asocierea cu verbele modale:
*
Eu pot să trimit = ich kann schicken = pronunție = ih kan șikăn
Am putut să trimit = ich konnte schicken = pronunție = ih konte șikăn
Vreau să trimit = ich will schicken = pronunție = ih vil șikăn
Am vrut să trimit = = ich wollte schicken = pronunție = ih volte șikăn
Trebuie neapărat să trimit = ich muss schicken = pronunți ih mus șikăn
A trebuit neapărat să trimit = ich musste schicken = pronunție = ih muste șikăn
Ar fi bine să trimit = ich soll schicken = pronunție = ih zol șikăn
Ar fi fost bine să trimit = ich sollte schicken = pronunție = ih zolte șikăn
Am voie să trimit = ich darf schicken = pronunție ih darf șikăn
Am avut voie să trimit = ih durfte schicken = pronunție = ih durfte șikăn
Îmi place să trimit = ich mag schicken = pronunție = ih mag șikăn
Doresc să trimit = ich möchte schicken = pronunție = ih meohte șikăn