test limba germana

Odinioară, la vremea mea , Paul încărca în mai puțin de 30 de minute. = Damals zu meiner Zeit lud Paul noch in weniger als dreißig Sekunden. = pronunție = damals țu mainăr țait lud Paul noh venigăr als draisig minutăn
*
Bateria nu încarcă = Die Batterie lädt nicht. = pronunție = di baterie ledt niht
*
Această mașină poate încărca patru tone = Dieses Auto kann vier Tonnen laden. = pronunție = dizăs auto kan fir tonăn ladăn
*
El a lăsat acumulatrul la încărcat = Er ließ den Akku laden. = pronunție = er lis den acu ladăn
*
El a încărcat cărbuni în mașina lui = Er lud Kohlen auf seinen Wagen. = pronunție = er lud kolăn auf sainăm vagăn
*
El și-a încărcat arma repede și a pușcat = Er lud rasch sein Gewehr und feuerte. = er lud zain ghewer und foierte
*
Tocmai încarc pozele noastre de la revelion = Ich lade gerade unsere Silvesterbilder hoch.= pronunție = ih lade gherade unzăre zilvestăr-bildăr hoh
*
Am încărcat marfa = Ich lud die Waren. = pronunție = ih lud di varăn
*
Tom a încărcat gențile în portbagajul mașinii lui = Tom lud die Taschen in den Kofferraum seines Wagens.= pronunție = Tom lud di tașăn in den kofăr-raum zainăs vagăns
*
Noi am încărcat o mulțime de bagaje în mașină = Wir luden eine Menge Gepäck in den Wagen. = pronunție = vir ludăn aine menghe ghepek in den vagăn
*
Prezent
*

Eu încarc = ich lade = pronunție = ih lade
Tu încarci = du lädst = pronunție = du leidst
El încarcă = er lädt = pronunție = er leidt
Noi încărcăm = wir laden = pronunție = vir ladăn
Voi încărcați = ihr ladet = pronunție = ir ladăt
Ei, ele, încarcă = sie laden = pronunție = zi ladăn
*
Perfectul compus
*

Eu am încărcat = ich habe geladen = pronunție = ih habe gheladăn
Tu ai încărcat = du hast geladen = pronunție = du hast gheladăn
El a încărcat = er hat geladen = pronunție = er hat gheladăn
Noi am încărcat = wir haben geladen = pronunție = vir habăn gheladăn
Voi ați încărcat = ihr habt geladen = pronunție = ir habt gheladăn
Ei, ele au încărcat = sie haben geladen = pronunție = zi habăn gheladăn
*
Imperfect
*

Eu încărcam / am încărcat = ich lud = pronunție = ih lud
Tu încărcai /… = du ludst = pronunție = du ludst
El încărca / … = er lud = pronunție = er lud
Noi încărcam / … = wir luden = pronunție = vir ludăn
Voi încărcați = … = ihr ludt = pronunție = ir ludt
Ei, ele, încărcau / … = sie luden = pronunție = zi ludăn
*
Mai mult ca perfect
*

Eu încărcasem = ich hatte geladen = pronunție = ih hate gheladăn
Tu încărcaseși = du hattest geladen = pronunție = du hatăst gheladăn
El încărcase = er hatte geladen = pronunție = er hate gheladăn
Noi încărcaserăm = wir hatten geladen = pronunție = vir hatăn gheladăn
Voi încărcaserăți = ihr hattet geladen = pronunție = ir hatăt gheladăn
Ei, ele încărcaseră = sie hatten geladen = pronunție = zi hatăn gheladăn
*
Viitor
*

Eu voi încărca = ich werde laden = pronunție = ih verde ladăn
Tu vei încărca = du wirst laden = pronunție = du virst ladăn
El va încărca = er wird laden = pronunție = er vird ladăn
Noi vom încărca = wir werden laden = pronunție = vir verdăn ladăn
Voi veți încărca = ihr werdet laden = pronunție = ir verdăt ladăn
Ei ele vor încărca = sie werden laden = pronunție = zi verdăn ladăn
*
Condițional prezent
*

Eu aș încărca = ich würde laden = pronunție = ih viurde ladăn
Tu ai încărca = du würdest laden = pronunție = du viurdăst ladăn
El ar încărca = er würde laden = pronunție = er viurde ladăn
Noi am încărca = wir würden laden = pronunție = vir viurdăn ladăn
Voi ați încărca = ihr würdet laden = pronunție = ir viurdăt ladăn
Ei, el ear încărca = sie würden laden = pronunție = zi viurdăn ladăn
*
Condițional trecut
*

Eu aș fi încărcat = ich würde geladen haben = pronunție = ih viurde gheladăn habăn
Tu ai fi încărca = du würdest geladen haben = pronunție = du viurdăst gheladăn habăn
El ar fi încărcat = er würde geladen haben = pronunție = er viurde gheladăn habăn
Noi am fi încărcat = wir würden geladen haben = pronunție = vir viurdăn gheladăn habăn
Voi ați fi încărcat = ihr würdet geladen haben = pronunție = ir viurdăt gheladăn habăn
Ei, ele, ar fi încărcat = sie würden geladen haben = pronunție = zi viurdăn gheladăn habăn