test limba germana

Bătrânii spun cu plăcere (povestesc) povești de vitejie = Alte Menschen erzählten gerne Geschichten über Tapferkeit. = pronunție = alte menciăn erțeilăn gherne gheșihtăn iubăr tapfărkait

Sâmbătă vă povestesc totul = Am Samstag erzähle ich Ihnen alles. = pronunție = am zamstag erțeile ih inăn ales

De jenă, ea a spus o minciună = Aus Verlegenheit erzählte sie eine Notlüge. = pronunție = aus vărlegănhait erțeilte zi aine not liughe

Tu spui din nou minciuni = Du erzählst schon wieder Lügen. = pronunție = du erțeilst șon vidăr liugăn

Tu povestești foarte frumos basmele = Du erzählst sehr schön, märchenhaft schön. = pronunție = du erțeilst zer șeon merhienhaft șeon

El povestește peste tot minciuni despre ea = Er erzählte überall Lügen über sie. = pronunție = er erțeilte iuberal liugăn iubăr zi

Nu povesti asta în spatele meu = Erzähle es nicht hinter meinem Rücken = pronunție = erțeile es niht hintăr maine riukăn

Povestiți ceva despre serviciul ( preocupările) dv. anterior/e = Erzählen Sie etwas über ihre bisherige berufliche Tätigkeit! = pronunție = erțeilăn zi etvas iubăr bisierighe beruflihe tetihkait

Ion a relatat o poveste veselă = Ion hat eine lustige Geschichte erzählt. = pronunție = Ion hat aine lustighe gheșihte erțeilt

Eu i-am povestit lui despre școala noastră = Ich erzählte ihm von unserer Schule = pronunție = ih erțeilte im fon unzăre șule

Maria i-a împărtășit lui Ion secretul = Maria hat Ion das Geheimnis erzählt. = pronunție = Maria hat Ion das ghehaimnis erțeilt

Dorești tu să relatezi următoarea poveste? = Möchtest du die nächste Geschichte erzählen? = pronunție = meohtăst du di nexte gheșihte erțeilăn?

Ea își relata povestea în lacrimi = Sie erzählte ihre Geschichte unter Tränen. = pronunție = zi erțeilte ire gheșihte untăr trenăn

Relata cu ochii umeziți de lacrimi = Sie erzählte mit tränenfeuchten Augen. = pronunție = zi erțeilte mit trenănfoihtăn augăn

Pentru relaxare , Ion a spus un banc (glumă) = Zur Entspannung erzählte Ion einen Witz.= pronunție = țur entșpanung, erțeilte Ion ainăn viț
*
A povesti, a relata, = erzählen = pronunție = erțeilăn
*

Prezent
*

Eu povestesc = ich erzähle = pronunție = ih erțeile
Tu povestești = du erzählst = pronunție = du erțeilst
El povestește = er erzählt = pronunție = er erțeilt
Noi povestim= wir erzählen = pronunție = vir erțeilăn
Voi povestiți = ihr erzählt = pronunție = ir erțeilt
Ei ele povestesc = sie erzählen = pronunție = zi erțeilăn
*
Perfectul compus
*

Eu am povestit = ich habe erzählt = pronunție = ih habe erțeilt
Tu ai povestit = du hast erzählt = pronunție = du hast erțeilt
El a povestit = er hat erzählt = pronunție = er hat erțeilt
Noi am povestit = wir haben erzählt = pronunție = vir habăn erțeilt
Voi ați povestit = ihr habt erzählt = pronunție = ir habt erțeilt
Ei ele au povestit = sie haben erzählt = pronunție = zi habăn erțeilt
*
Imperfect
*

Eu povesteam = ich erzählte = pronunție = ih erțeilte
Tu povesteai = du erzähltest = pronunție = du erțeiltăst
El povestea = er erzählte = pronunție = er erțeilte
Noi povesteam = wir erzählten = pronunție = vir erțeiltăn
Voi povesteați = ihr erzähltet = pronunție = ir erțeiltăt
Ei ele povesteau = sie erzählten = pronunție = zi erțeiltăn
*

Mai mult ca perfect
*

Eu povestisem = ich hatte erzählt = pronunție = ih hate erțeilt
Tu povestiseși = du hattest erzählt = pronunție = du hatăst erțeilt
El povestise = er hatte erzählt = pronunție = er hate erțeilt
Noi povestiserăm = wir hatten erzählt = pronunție = vir hatăn erțeilt
Voi povestiserăți = ihr hattet erzählt = pronunție = ir hatăt erțeilt
Ei ele povestiseră = sie hatten erzählt = pronunție = zi hatăn erțeilt
*
Viitor
*

Eu voi povesti = ich werde erzählen = pronunție = ih verde erțeilăn
Tu vei povesti = du wirst erzählen = pronunție = du virst erțeilăn
El va povesti = er wird erzählen = pronunție = er vird erțeilăn
Noi vom povesti = wir werden erzählen = pronunție = vir verdăn erțeilăn
Voi veți povesti = ihr werdet erzählen = pronunție = ir verdăt erțeilăn
Ei ele vor sie werden erzählen = pronunție = zi verdăn erțeilăn
*
Condițional prezent
*

Eu aș povesti = ich würde erzählen = pronunție = Ih viurde erțeilăn
Tu ai povesti = du würdest erzählen = pronunție = du viurdăst erțeilăn
El ar povesti = er würde erzählen = pronunție = er viurde erțeilăn
Noi am povesti = wir würden erzählen = pronunție = vir viurdăn erțeilăn
voi ați povesti = ihr würdet erzählen = pronunție = ir viurdăt erțeilăn
Ei ele, ar povesti = sie würden erzählen = pronunție = zi viurdăn erțeilăn
*

Condițional trecut
*

Eu aș fi povestit = ich würde erzählt haben = pronunție = ih viurde erțeilt habăn
Tu ai fi povestit = du würdest erzählt haben = pronunție = du viurdăst erțeilt habăn
El ar fi povestit = er würde erzählt haben = pronunție = er viurde erțeilt habăn
Noi am fi povestit = wir würden erzählt haben = pronunție = vir viurdăn erțeilt habăn
Voi ați fi povestit = ihr würdet erzählt haben= pronunție = ir viurdăt erțeilt habăn
Ei ele, ar fi povestit = sie würden erzählt haben = pronunție = zi viurdăn erțeilt habăn
*
Acest verb cere:
D + Ac – Exemplu: Oma erzäht den Kindern alte Marchen ( bunica relatează copiilor basme)
Uber + Ac – Exemplu: Erzählt mir etwas uber deine Hobbys (Relatează-mi ceva despre hobiurle tale)
Von + Dat – Exemplu : Du hast mir nichts davon erzählt (Tu nu mi-ai relatat despre asta nimic)