test limba germana

Polițistul a tras un foc de avertisment = Der Polizist gab einen Warnschuss ab. = pronunție = der polițist gab ainăn varnșus ab

Studenții au predate lucrările făcute acasă (temele) = Die Studenten gaben ihre Hausarbeiten ab. = pronunție = di ștudentăn gabăn ire haus-arbait ab

Tu aid at un exemplu rău = Du hast ein schlechtes Beispiel abgegeben. = pronunție = hast du ain șlehtăs baișpil ab-ghe-ghei-băn

Ar fi fost bine să le dai copiilor tăi un exemplu bun = Du solltest deinen Kindern ein gutes Beispiel abgeben. = pronunție = du zoltăst dainăn kindărn ain gutăs baișpil abgheibăn
*
Tu (ai fi) un bun diplomat = Du würdest einen guten Diplomaten abgeben.= pronunție = du viurdăst ain gutăn diplomatăn abgheibăn
*
El a tras trei focuri = Er gab drei Schüsse ab = pronunție = er gab drai șiuse ab
*
El și- a predat ieri lingura = Er hat gestern seinen Löffel abgegeben. = pronunție = Er hat ghestărn zainăn leofăl abghegheibăn
*
Ți-ai predate lucrarea ? = Hast du deine Hausaufgaben abgegeben? = pronunție = hast du daine haus-arbait abghegheibăn ?
*
Mi-am lăsat (predat) îmbrăcămintea (mantoul-geaca / ce se îmbracă „peste” hainele obișnuite) la garderobă = Ich habe meine Überkleidung in der Garderobe abgegeben. = pronunție = ih habe maine iubăr-klaidung in der garderobe abghegheibăn
*
Voi trebuie să predați rapoartele luni = Ihr müsst die Berichte Montag abgeben. = pronunție = ir miust di berihte Montag abgheibăn
*
Ea va deveni o soție bună = Sie wird eine gute Ehefrau abgeben.= pronunție = zi vird aine gute eiefrau abgheibăn
*
Paul a predat o foaie de hârtie goală la examen = Paul hat einen leeren Prüfungsbogen abgegeben.= pronunție = Paul hat ainăn priufungsbogăn abghegheibăn
*
Când trebuie să predau raportul? = Wann muss ich den Bericht abgeben? = pronunție = van mus ih den beriht abgheibăn?
*
Trebuia să predăm paltonul (pardesiul) și pălăria = Wir mussten Mantel und Hut abgeben. = pronunție = vir miustăn mantel und hut abgheibăn
*
A da = abgeben = pronunție abgheibăn
A ceda = abgeben
A preda = abgeben
A transmite (la) ceva = an etwas abgeben
A se îndeletnici (cu ceva ) = sich (mit etwas) abgeben
A se ocupa (cu ceva ) sich (mit etwas) abgeben
A emite o părere = ein Urteil abgeben
A completa / a da, o declarație = eine Erklärung abgeben
A vota = eine Stimme abgeben
A deveni un bun specialist = einen guten Fachmann abgeben
*
NOTĂ* Întrucât acest verb are mai multe înțelesuri în funcție de context, la conjugare aleg doar unul
*
Conjugarea verbului abgeben
*
Prezent
*

Eu predau = ich gebe ab = pronunție = ih gheibe ab
Tu predai = du gibst ab = pronunție = du ghibst ab
El predă = er gibt ab = pronunție = er ghibt ab
Noi predăm = wir geben ab = pronunție = vir gheibăn ab
Voi predați = ihr gebt ab = pronunție = ir gheibt ab
Ei predau = sie geben ab = pronunție = zi gheibăn ab
*
Perfectul compus
*

Eu am predat = ich habe abgegeben = pronunție = ih habe abghegheibăn
Tu ai predat = du hast abgegeben = pronunție = du hast abghegheibăn
El a predat = er hat abgegeben = pronunție = er hat abghegheibăn
Noi am predat = wir haben abgegeben = pronunție = vir habăn abghegheibăn
Voi ați predat = ihr habt abgegeben = pronunție = ir habt abghegheibăn
Ei au predat = sie haben abgegeben = pronunție = zi habăn abghegheibăn
*
Imperfect
*

Eu predam = ich gab ab = pronunție = ih gab ab
Tu predai = du gabst ab = pronunție = du gabst ab
El preda = er gab ab = pronunție = er gab ab
Noi predam = wir gaben ab = pronunție = vir gabăn ab
Voi predați = ihr gabt ab = pronunție = ir gabt ab
Ei predau = sie gaben ab = pronunție = zi gabăn ab
*
Mai mult ca perfect
*

Eu predasem = ich hatte abgegeben = pronunție = ih hate abghegheibăn
Tu predaseși = du hattest abgegeben = pronunție = du hatăst abghegheibăn
El predase = er hatte abgegeben = pronunție = er hate abghegheibăn
Noi predaserăm = wir hatten abgegeben = pronunție = vir hată abghegheibăn n
Voi predaserăți = ihr hattet abgegeben = pronunție = ir hatăt abghegheibăn
Ei predaseră = sie hatten abgegeben = pronunție = zi hatăn abghegheibăn
*
Viitor
*

Eu voi preda = ich werde abgegeben = pronunție = ih verde abgheibăn
Tu vei preda = du wirst abgegeben = pronunție = du virst abgheibăn
El va preda = er wird abgegeben = pronunție = er vird abgheibăn
Noi vom preda = wir werden abgegeben = pronunție = vir verdăn abgheibăn
Voi veți preda = ihr werdet abgegeben = pronunție = ir verdăt abgheibăn
Ei vor preda = sie werden abgegeben = pronunție = zi verdăn abgheibăn
*
Condițional prezent
*

Eu aș preda = ich würde abgegeben = pronunție = ih viurde abgheibăn
Tu ai preda = du würdest abgegeben = pronunție = du viurdăst abgheibăn
El ar preda = er würde abgegeben = pronunție = er viurde abgheibăn
Noi am preda = wir würden abgegeben = pronunție = vir viurdăn abgheibăn
Voi ați preda = ihr würdet abgegeben = pronunție = ir viurdăt abgheibăn
Ei ar preda = sie würden abgegeben = pronunție = zi viurdăn abgheibăn
*
Condițional trecut
*

Eu aș fi predat = ich würde abgegeben haben = pronunție = ih viurde abghegheibăn habăn
Tu ai fi predat = du würdest abgegeben haben = pronunție = du viurdăst abghegheibăn habăn
El ar fi predat = er würde abgegeben haben = pronunție = er viurde abghegheibăn habăn
Noi am fi predat = wir würden abgegeben haben = pronunție = vir viurdăn abghegheibăn habăn
Voi ați fi predat = ihr würdet abgegeben haben = pronunție = ir viurdăt abghegheibăn habăn
Ei er fi predat = sie würden abgegeben haben = pronunție = zi viurdăn abghegheibăn habăn